Back

Acţiune de ieşire din indiviziune (partaj, împărţeală).

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . apartamentul nr. . . . . . . chem în judecată pe . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apartamentul . . . . pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să declaraţi ieşirea noastră din indiviziune asupra imobilului din . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . nr. carte funciară . . . . . . . . . . . . nr. topografic . . . . . . . . . . . şi să ne atribuiţi fiecăruia loturi în proporţie de . . . . . . . pentru mine şi de . . . . . . pentru pârât, cu împărţirea fructelor şi veniturilor în valoare de lei . . . . . . . . . . încasate de pârât.

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii:

În fapt, prin actul de vânzare-cumpărare autentificat de . . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . din . . . . . . ., subsemnatul am cumpărat de la . . . . . . . sora pârâtului, cota de . . . . . . . . . . . . proprietate indiviză din imobilul sus-menţionat, devenind astfel proprietar indivizar împreună cu pârâtul, care refuză să pună capăt acestei situaţii prin bună învoială.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 1143 C. civ., şi ale art. 983 din C. proc. civ.

Înţeleg să mă folosesc de expertiză, cercetare la faţa locului şi probă cu acte, şi anume de actul de vânzare-cumpărare autentificat de . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . prin care am devenit proprietar indivizar asupra imobilului a cărei împărţire o cer.

Depun prezenta cerere, precum şi copie certificată de pe actul sus-menţionat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...