Back

Acţiune de partaj.

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâtul(a) . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . pentru ca, prin hotărârea ce veţi pronunţa, să dispuneţi ieşirea noastră din indiviziune asupra bunurilor rămase la decesul defunctului(ei) . . . . . . . . . . Vă rog să stabiliţi masa bunurilor de împărţit, cotele ce ni se cuvin în calitate de copărtaşi şi lichidarea stării de indiviziune, prin individualizarea, atribuirea (şi predarea efectivă) a bunurilor ce ni se cuvin.

De asemenea, vă rog ca pârâtul(a) să fie obligat(ă) să raporteze la masa de împărţit, bunurile primite de la defunct cu ocazia căsătoriei, să fie redus testamentul făcut pârâtului(ei), iar până la definitivarea împărţelii, să fie numit un sechestru judiciar pentru conservarea şi administrarea bunurilor. Cer, totodată, anularea certificatului de moştenitor eliberat de Notariatul Public . . . . . . . . . . . şi obligarea pârâtului(ei) la cheltuieli de judecată.

Motivele acţiunii:

În fapt, defunctul(a) . . . . . . . . . . . . . . . a decedat la data de . . . . . . . . . . , cu ultimul domiciliu în . . . . . . . . . . . . . . .

Moştenitori cu vocaţie la succesiune am rămas eu şi pârâtul(a), în calitate de fii ai defunctului.

La decesul defunctului au rămas următoarele bunuri: (se enunţă toate bunurile şi se indică valoarea lor).

Potrivit art. 1146 şi art. 1148 C. civ., masa bunurilor de mai sus urmează să fie întregită prin raportarea în natură a bunurilor imobile şi prin raportarea contravalorii bunurilor mobile primite de pârât ca donaţie fără scutire de raport, şi anume:.............................

De asemenea, potrivit art. 1092 şi art. 1093 C. civ., cer reducţiunea liberalităţilor care trec peste partea disponibilă, şi anume: testamentul autentificat sub nr....... din........... şi actul de donaţie autentificat sub nr......... din.......... prin care s-au testat şi donat pârâtului (ei) următoarele bunuri:......................................................

În temeiul art. 972 din C. pr. civ. cer numirea unui sechestru judiciar asupra următoarelor bunuri:...................................................

În baza dispoziţiilor legale, cer anularea certificatului de moştenitor nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . eliberat de Notarul public . . . . . . . . . . . . pentru motivul că . . . . . . . . . .

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 1143 C. civ.,art. 979 din Codul de procedră civilă şi următoarele şi a textelor deja enunţate.

În dovedirea acţiunii, înţeleg să mă folosesc de proba cu următoarele acte: . . . . . . . . . . . . . . . . proba cu martori, expertiză şi, eventual, proba cu cercetare la faţa locului.

Depun prezenta acţiune în dublu exemplar, la care ataşez copia certificatului de deces al defunctului(ei) şi copia certificatelor de naştere ale celor doi moştenitori, precum şi timbrul fiscal în valoare de . . . . . . . . . lei.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...