Back

Acţiune de îngrădire.

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . , nr. . . . . etajul . . . . apartamentul nr. . . . . chem în judecată pe . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apartamentul nr. . . . . pentru a fi obligat să contribuie pe jumătate cu mine la cheltuielile de construcţie a zidului despărţitor dintre curtea imobilului meu din . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . şi curtea imobilului său din . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . .

Motivele acţiunii:

În fapt, zidul de îngrădire dintre cele două proprietăţi s-a prăbuşit şi cu toate stăruinţele mele nu l-am putut determina pe pârât să participe la reconstruirea lui. Zidul urmează să aibă o lungime de . . . . . . . . . . m şi o lăţime de . . . . . . cm şi să fie construit din cărămidă tencuită şi acoperit cu ţiglă. Devizul de construcţie a fost întocmit de . . . . . . . . . . şi se ridică la valoarea de lei . . . . . . . inclusiv proiectarea, ceea ce înseamnă că partea ce revine pârâtului este de lei . . . . . . . . adică 1/2 din costul total.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 662, art. 663 C. civ.

Înţeleg să mă folosesc de proba cu acte, şi anume de actul de vânzare cumpărare autentificat de. . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . şi de devizul de construcţie a zidului.

Depun prezenta acţiune precum şi copii certificate de pe actele sus-menţionate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...