Back

Acţiune în nulitatea unei donaţii deghizate între soţi.

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . judeţul . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . chem în judecată şi personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . pentru ca, prin hotărârea ce veţi pronunţa să declaraţi nul partajul voluntar intervenit la data de . . . . . . . între pârâta şi tatăl meu azi decedat, întrucât ascunde o donaţie deghizată între soţi.

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii:

În fapt, la data de . . . . . . . a intervenit între tatăl meu şi pârâtă, soţia sa din a doua căsătorie, un act de împărţeală voluntară privind imobilul din . . . . . . judeţul . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . pentru a lichida o pretinsă stare de indiviziune asupra acestui imobil. În realitate, bunul indicat mai sus era dobândit de tatăl meu, exclusiv, în proprietatea sa, înainte de data încheierii căsătoriei sale cu pârâta. Cum actul de partaj arătat mai sus ascunde în mod evident o donaţie făcută de tatăl meu pârâtei - donaţie prin care pe de o parte, se atinge partea mea de moştenire, iar pe de altă parte, se încalcă principiul revocabilităţii donaţiilor între soţi în timpul căsătoriei - urmează să constataţi nulitatea sa.

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile cuprinse în art. 1033 coroborat cu art. 1031 din Codul civil.

Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtei - care urmează a fi citată cu această menţiune - de proba cu acte, şi anume, de actul de proprietate asupra imobilului în litigiu şi de certificatele de stare civilă, precum şi de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . din . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . str. . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . .

2. . . . . . . . . din . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . str. . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . .

Depun prezenta acţiune, precum şi copii certificate de pe actele sus-menţionate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtei.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREŞEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...