Back

Acţiune în reducerea preţului dintr-un contract de vânzare-cumpărare pentru vicii ascunse (acţiune estimatorie).

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . chem în judecată şi personal la interogatoriu pe . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . judeţul . . . . . . . . . . str. . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să-l obligaţi să-mi restituie suma de . . . . . . . . . lei din preţul pe care i l-am plătit în cadrul contractului de vânzare-cumpărare a unei pianine, contract încheiat între noi la data de . . . . . . . . . .

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii:

În fapt, subsemnatul, am cumpărat de la pârât prin contractul sus-menţionat o pianină marca . . . . . . . cu placă de bronz, plătind preţul de lei . . . . .

La câteva zile după dobândirea pianinei am constatat că placa de rezonanţă era crăpată şi lăcuită recent în aşa fel încât să nu se poată vedea crăpătura.

Confecţionarea unei noi plăci de rezonanţă, din acelaşi material, ar costa lei . . . . . . . . . sumă cu care cer micşorarea preţului plătit de mine.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 1707 şi art. 1710 alin. 1 lit. c) din Codul civil.

Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această menţiune - de expertiză, de proba cu acte, şi anume de chitanţa sub semnătură privată din . . . . . . . redactată cu ocazia vânzări, precum şi de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . din . . . . . . judeţul . . . . . . str. . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . apart. nr. . . . .

2. . . . . . . . . din. . . . . . . judeţul. . . . . . . str. . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . apart. nr. . . . .

Depun prezenta acţiune, precum şi copia certificată de pe actul sus-menţionat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...