Back

Acţiune în regres.

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâtul . . . . . . . . . . . . pentru ca, în baza probelor administrate, instanţa să hotărască a obliga pe pârât la plata sumei de . . . . . . . . lei, reprezentând dauna pe care am plătit-o creditorului . . . . . . . . . . . .

Cer, de asemenea, obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele acţiunii:

În fapt (. . . . . . . . se enunţă motivul).

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 1372 şi art. 1384 Cod civil.

Pentru dovedirea acţiunii înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului, care urmează a fi citat cu această menţiune, de proba cu acte, expertiză tehnică, cercetare locală şi de proba cu următorii martori: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Depun prezenta acţiune în dublu exemplar şi timbru fiscal în valoare de . . . . . . . . lei.

Data

. . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura,
. . . . . . . . . .

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...