Back

Acţiune în nulitate.

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâtul . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . pentru ca prin hotărârea judecătorească să se constate că actul juridic . . . . . . . . . este nul (sau să se anuleze), să oblige pe pârât să-mi restituie bunurile vândute (sau preţul primit) şi să-mi plătească cheltuieli de judecată.

Motivele acţiunii:

În fapt, prin actul intitulat . . . . . . . . . . . . . . . . autentificat sub nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . de Notariatul Public . . . . . . . . (sau sub semnătură privată), am vândut (sau am cumpărat) următoarele bunuri: . . . . . . . . . . . . . . . . în valoare de . . . . . . lei.

Cer să se constate că acest contract este nul (sau să-l anulaţi) pentru că . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 1179, art. 1180, art. 1206-1224, art. 1238, art. 1247 sau art. 1248 din Codul civil.

În dovedirea acţiunii înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului, de proba cu acte, martori şi expertiză.

Depun prezenta cerere în dublu exemplar timbrată cu timbru judiciar în valoare de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...