Back

Acţiune în anularea unui act juridic pentru viciu de consimţământ (violenţă).

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . judeţul . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . . . . . . . . chem în judecată şi personal la interogatoriu pe . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să anulaţi contractul de vânzare-cumpărare având drept obiect terenul situat în . . . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . nr. carte funciară . . . . . . nr. topografic . . . . . . . . . . , contract intervenit între subsemnatul, ca vânzător şi pârât, ca cumpărător şi autentificat de Notariatul Public . . . . . . . sub nr. . . . . . . din . . . . . . . . . . . Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată şi onorariu de avocat.

Motivele acţiunii:

În fapt, subsemnatul am fost grav bolnav în perioada în care s-a încheiat contractul a cărui anulare o cer. În timpul bolii mele a venit la mine pârâtul, care mi-e nepot, şi mi-a spus că îmi va da el îngrijirea necesară; după câteva zile, însă, m-a înştiinţat că va înceta să se mai ocupe de mine dacă nu-i vând terenul sus-menţionat. Fiind bătrân, singur şi grav bolnav şi văzându-mă expus să rămân fără nici o îngrijire - întrucât nu am alte rude - am consimţit la vânzarea propusă, astfel că, încă de a doua zi, pârâtul a întocmit actul şi a adus un notar public să-l autentifice. După aceea, m-a părăsit cu desăvârşire. În această situaţie, este limpede că manifestarea voinţei mele a fost determinată de ameninţarea pârâtului de a mă lăsa fără îngrijire, ceea ce, dat fiind vârsta şi boala mea, era de natură să reprezinte o violenţă exercitată în scopul de a-mi smulge consimţământul.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 1206, art. 1216  Cod civil.

Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această menţiune - de proba cu acte şi anume de contractul de vânzare-cumpărare a cărui anulare o cer şi de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . judeţul . . . . . str. . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . . apart. nr. . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . judeţul . . . . . str. . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . . apart. nr. . . . . . .

Depun prezenta acţiune precum şi copia certificată de pe actul sus-menţionat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREŞEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...