Back

Acţiune în anularea unui act juridic pentru vicii de consimţământ (eroare).

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . str . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . etajul . . . . . . . . . apart. nr. . . . . . . chem în judecată şi personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . apart. nr. . . . . . pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să anulaţi contractul de schimb de locuinţe intervenit între pârât şi mine la data de . . . . . . . . având drept obiect locuinţele noastre din . . . . . . . judeţul . . . . . str. . . . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . apart. nr. . . . . . şi din . . . . . . . . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . . şi să dispuneţi, în consecinţă, reintegrarea noastră în locuinţele deţinute de noi anterior acestui contract şi anularea ordinelor de repartiţie nr. . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . al Serviciului . . . . . . . şi nr. . . . . din . . . . . . al Serviciului . . . . . . . . .

Motivele acţiunii:

În fapt, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, a intervenit între pârât şi mine, la data de. . . . . . . un schimb de locuinţe prin care eu cedam pârâtului locuinţa mea din . . . . . . . . . judeţul . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . . . . apart. nr. . . . . . . . emiţându-se ordinul de repartiţie nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . al Serviciului locativ al . . . . . . pentru subsemnatul şi ordinul de repartiţie nr. . . . . . . . din . . . . . . . . al Serviciului . . . . . . . pentru pârât.

După instalarea mea în fosta locuinţă a pârâtului am constatat că aceasta era improprie de a fi locuită, întrucât era în realitate un garaj cu pardoseală de ciment peste care se aşezase duşumea subţire. Faptul că subsemnatul a ignorat această împrejurare în momentul încheierii contractului constituie o eroare asupra substanţei, deoarece eu nu aş fi încheiat schimbul de locuinţe dacă aş fi ştiut că suprafaţa care mi-a fost cedată este improprie de a fi locuită.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 1206, şi art. 1207 din Codul civil.

Înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această menţiune - de cercetarea la faţa locului, de expertiză, de proba cu acte, şi anume cele două ordine de repartiţie, precum şi de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . din . . . . . . . judeţul . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . . apart. nr. . . . . .

2. . . . . . . . . . . din . . . . . . . judeţul . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . . apart. nr. . . . . .

Depun prezenta acţiune, precum şi copii certificate de pe actele sus-menţionate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanţă şi altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREŞEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...