Back

Acţiune în răspundere civilă contractuală.

În vigoare de la 04.05.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâtul . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . pentru a fi obligat la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) să-şi execute obligaţia pe care şi-a asumat-o de a-mi tencui casa, iar în caz de refuz să fiu autorizat ca lucrările să le execut eu pe cheltuiala lui, precum şi obligarea la plata sumei de . . . . . . . lei, daune moratorii, reprezentând prejudiciul suferit prin neexecutarea la timp a obligaţiei şi cheltuieli de judecată;

b) să-şi execute lucrările de pictură stabilite, iar ca mijloc de constrângere să fie obligat la plata sumei de . . . . . . . . lei, pentru fiecare zi de întârziere, plus cheltuieli de judecată;

c) să refacă lucrările necorespunzătoare efectuate la casă, iar în caz de refuz să fiu autorizat să le execut eu pe cheltuiala sa, plus cheltuieli de judecată;

d) să-mi predea bicicleta care a format obiectul contractului de vânzare-cumpărare încheiat între noi, cu daune moratorii şi, în caz de refuz, să fie obligat să-mi restituie preţul plus dobânda legală şi cheltuieli de judecată;

e) să-mi plătească suma de . . . . . . . lei, reprezentând preţul unei motorete pe care i-am vândut-o la data de . . . . . . . . . . . . . . . . plus dobânzi legale şi cheltuieli de judecată;

f) să-mi plătească suma de . . . . . . . . . lei, reprezentând dublul arvunei pe care i-am dat-o la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei maşini (autoturism), contract pe care refuză să-l execute, plus cheltuieli de judecată;

g) să desfiinţeze cele două, porţi care barează intrarea în curtea imobilului, obligaţie pe care şi-a asumat-o la data de . . . . . . . . . . . . . . şi nu şi-a respectat-o, iar în caz de refuz să fiu autorizat să execut eu lucrarea pe cheltuiala sa, plus cheltuieli de judecată;

h) să-mi plătească suma de . . . . . . . . . . lei, reprezentând prejudiciul ce mi l-a cauzat prin neexecutare, executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiei pe care şi-a asumat-o plus cheltuieli de judecată (este vorba de daunele compensatorii şi cele moratorii);

i) să-mi plătească suma de . . . . . . . . . . lei, pentru că până la data de . . . . . nu mi-a efectuat lucrările de zidărie la casă, plus cheltuieli de judecată.

Motivele acţiunii:

În fapt (se prezintă cât mai scurt şi concis starea de fapt care justifică introducerea acţiunii).

În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 1350, art. 1516, art. 1527, art. 1528 şi art. 1530 şi urm. Codul civil.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...