Back

Comisia Centrală de Rechiziţii

Ordinul nr. 81/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechiziţionabile

În vigoare de la 01.07.2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi (11), art. 23 şi art. 24 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1), art. 18 lit. d) şi art. 31 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 219/2005,

în baza Hotărârii Comisiei Centrale de Rechiziţii nr. 1/2011 pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2011,

în temeiul art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, preşedintele Comisiei Centrale de Rechiziţii, emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Nomenclatorul bunurilor rechiziţionabile, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2011.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul şefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale nr. 175/2009 privind aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechiziţionabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 30 noiembrie 2009.

Art. 3. -

Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechiziţii, secretariatele tehnice ale comisiilor mixte de rechiziţii şi centrele militare vor lua măsuri pentru îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Administraţiei Naţionale
a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
preşedintele Comisiei Centrale de Rechiziţii,
Adrian Gurău

Bucureşti, 11 aprilie 2011.

Nr. 81.

ANEXĂ

NOMENCLATORUL
bunurilor rechiziţionabile

Partea I: Bunuri rechiziţionabile care se planifică şi se asigură prin planul de rechiziţii

Nr. crt. Codul din Nomenclatorul bunurilor rechiziţionabile Denumirea materialelor U.M.

I. A. Mijloace de transport cu tracțiune animală, auto, feroviare, aeriene și navale

1 291 Autovehicule
2 2910 Autovehicule pentru transport rutier
3 2910.2 Autoturisme
4 2910.21 Autovehicule cu capacitate cilindrică mai mică sau cel mult egală cu 1.500 cm3
5 2910.21.01 Autoturisme de oraş, pentru transportul de pasageri (până la 8 locuri exclusiv şofer), cu motor de capacitate cilindrică mai mică sau cel mult egală cu 1.500 cm3 buc.
6 2910.21.02 Autoturisme de teren, pentru transportul de pasageri (până la 8 locuri exclusiv şofer), cu motor de capacitate cilindrică mai mică sau cel mult egală cu 1.500 cm3 buc.
7 2910.21.03 Autoutilitare 4x2 (pe şasiu de autoturism), cu motor de capacitate cilindrică mai mică sau cel mult egală cu 1.500 cm3 buc.
8 2910.21.04 Autoutilitare 4x4 (pe şasiu de autoturism), cu motor de capacitate cilindrică mai mică sau cel mult egală cu 1.500 cm3 buc.
9 2910.21.05 Autosanitare pentru acordarea asistenţei medicale (exclusiv transport bolnavi), cu motor de capacitate cilindrică mai mică sau cel mult egală cu 1.500 cm3 buc.
10 2910.21.06 Autosanitare pentru transportat bolnavi, cu motor de capacitate cilindrică mai mică sau cel mult egală cu
1.500 cm3
buc.
11 2910.21.07 Autospeciale pentru intervenţie la accidente şi descarcerare, cu motor de capacitate cilindrică mai mică sau cel mult egală cu 1.500 cm3 buc.
12 2910.21.99 Altele asimilate şi neclasificate la autovehicule, cu motor de capacitate cilindrică mai mică sau cel mult egală cu 1.500 cm3 buc.
13 2910.22 Autovehicule cu capacitate cilindrică mai mare de 1.500 cm3
14 2910.22.01 Autoturisme de oraş, pentru transportul de pasageri (până la 8 locuri exclusiv şofer), cu motor de capacitate cilindrică > 1.500 cm3 buc.
15 2910.22.02 Autoturisme de teren, pentru transportul de pasageri (până la 8 locuri exclusiv şofer), cu motor de capacitate cilindrică > 1.500 cm3 buc.
16 2910.22.03 Autoutilitare 4x2 (pe şasiu de autoturism), cu motor de capacitate cilindrică > 1.500 cm3 buc.
17 2910.22.04 Autoutilitare 4x4 (pe şasiu de autoturism), cu motor de capacitate cilindrică > 1.500 cm3 buc.
18 2910.22.05 Autosanitare pentru acordarea asistenţei medicale (exclusiv transport bolnavi), cu motor de capacitate cilindrică > 1.500 cm3 buc.
19 2910.22.06 Autosanitare pentru transportat bolnavi, cu motor de capacitate cilindrică > 1.500 cm3 buc.
20 2910.22.07 Autospeciale pentru intervenţie la accidente şi descarcerare, cu motor de capacitate cilindrică > 1.500 cm3 buc.
21 2910.22.08 Autospeciale blindate pentru transport valori, cu motor de capacitate cilindrică > 1.500 cm3 buc.
22 2910.22.09 Autospeciale blindate pentru transport persoane, cu motor de capacitate cilindrică > 1.500 cm3 buc.
23 2910.22.99 Altele asimilate şi neclasificate la autovehicule, cu motor de capacitate cilindrică > 1.500 cm3 buc.
24 2910.3 Autovehicule pentru transportul a mai mult de 10 pasageri (pe scaune)
25 2910.30 Autovehicule rutiere pentru transportul a mai mult de 10 pasageri (pe scaune) buc.
26 2910.30.01 Microbuze (cu o capacitate de transport de 10 până la 22 de pasageri - exclusiv şofer) buc.
27 2910.30.02 Autobuze (cu o capacitate de transport mai mare de 22 de pasageri - exclusiv şofer) buc.
28 2910.30.99 Altele asimilate şi neclasificate la autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane buc.
29 2910.31 Autovehicule mixte pentru transport persoane şi mărfuri
30 2910.31.01 Autovehicule mixte (pe şasiu de autoturism) pentru transport persoane şi mărfuri buc.
31 2910.31.02 Autovehicule de teren, mixte, pentru transport persoane şi mărfuri buc.
32 2910.31.03 Autovehicule mixte (pe şasiu de microbuz) pentru transport persoane şi mărfuri buc.
33 2910.31.04 Autovehicule mixte (pe şasiu de camion) pentru transport persoane şi mărfuri buc.
34 2910.31.99 Altele neclasificate la autovehicule mixte pentru transport persoane şi mărfuri buc.
35 2910.4 Autovehicule pentru transportul mărfurilor
36 2910.41 Autovehicule pentru transportul mărfurilor solide
37 2910.41.01 Autoutilitare fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, de o încărcătură maximă admisibilă
<= 3,5 tone
buc.
38 2910.41.02 Autoutilitare fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, de o încărcătură maximă admisibilă
> 3,5 tone, dar <= 12 tone
buc.
39 2910.41.03 Autoutilitare fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, de o încărcătură maximă admisibilă
> 12 tone
buc.
40 2910.41.04 Autoutilitare ventilate pentru transport pâine sau alte alimente, de o încărcătură maximă admisibilă
<= 3,5 tone
buc.
41 2910.41.05 Autoutilitare ventilate pentru transport pâine sau alte alimente, de o încărcătură maximă admisibilă
> 3,5 tone, dar <= 12 tone
buc.
42 2910.41.06 Autoutilitare izoterme pentru transport alimente, de o încărcătură maximă admisibilă <= 3,5 tone buc.
43 2910.41.07 Autoutilitare izoterme pentru transport alimente, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 12 tone buc.
44 2910.41.08 Autoutilitare izoterme pentru transport alimente, de o încărcătură maximă admisibilă > 12 tone buc.
45 2910.41.09 Autoutilitare frigorifice pentru transport alimente perisabile, de o încărcătură maximă admisibilă <= 3,5 tone buc.
46 2910.41.10 Autoutilitare frigorifice pentru transport alimente perisabile, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 12 tone buc.
47 2910.41.11 Autoutilitare frigorifice pentru transport alimente perisabile, de o încărcătură maximă admisibilă > 12 tone buc.
48 2910.41.12 Autocamioane 4x2, de o încărcătură maximă admisibilă <= 3,5 tone buc.
49 2910.41.13 Autocamioane 4x2, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 12 tone buc.
50 2910.41.14 Autocamioane 4x4, de o încărcătură maximă admisibilă <= 3,5 tone buc.
51 2910.41.15 Autocamioane 4x4, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 12 tone buc.
52 2910.41.16 Autocamioane 4x4, de o încărcătură maximă admisibilă > 12 tone buc.
53 2910.41.17 Autocamioane 6x4, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 12 tone buc.
54 2910.41.18 Autocamioane 6x4, de o încărcătură maximă admisibilă > 12 tone buc.
55 2910.41.19 Autocamioane 6x6, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 12 tone buc.
56 2910.41.20 Autocamioane 6x6, de o încărcătură maximă admisibilă > 12 tone buc.
57 2910.41.21 Autoutilitare pentru servicii poştale, pentru transportul mărfurilor, de o încărcătură maximă admisibilă <= 3,5 tone buc.
58 2910.41.22 Autoutilitare pentru servicii poştale, pentru transportul mărfurilor, de o încărcătură maximă admisibilă
> 3,5 tone, dar <= 12 tone
buc.
59 2910.41.23 Autoutilitare pentru transport animale sau păsări, de o încărcătură maximă admisibilă <= 3,5 tone buc.
60 2910.41.24 Autoutilitare pentru transport animale sau păsări, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 12 tone buc.
61 2910.41.25 Autovehicule cu troliu pentru transport buşteni, de o încărcătură maximă admisibilă <= 3,5 tone buc.
62 2910.41.26 Autovehicule cu troliu pentru transport buşteni, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 12 tone buc.
63 2910.41.27 Autocamioane cu oblon hidraulic, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 12 tone buc.
64 2910.41.28 Autocamioane cu oblon hidraulic, de o încărcătură maximă admisibilă >12 tone buc.
65 2910.41.99 Altele neclasificate la autovehicule pentru mărfuri solide buc.
66 2910.42 Autovehicule pentru transportul produselor lichide sau gazoase
67 2910.42.01 Autocisterne pentru transport apă, de o încărcătură maximă admisibilă <= 3,5 tone buc.
68 2910.42.02 Autocisterne pentru transport apă, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 12 tone buc.
69 2910.42.03 Autocisterne pentru transport apă, de o încărcătură maximă admisibilă > 12 tone buc.
70 2910.42.04 Autocisterne izoterme pentru transport lapte, de o încărcătură maximă admisibilă <= 3,5 tone buc.
71 2910.42.05 Autocisterne izoterme pentru transport lapte, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 12 tone buc.
72 2910.42.06 Autocisterne izoterme pentru transport lapte, de o încărcătură maximă admisibilă > 12 tone buc.
73 2910.42.07 Autocisterne fără regim termic pentru transport lapte, de o încărcătură maximă admisibilă <= 3,5 tone buc.
74 2910.42.08 Autocisterne fără regim termic pentru transport lapte, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 12 tone buc.
75 2910.42.09 Autocisterne fără regim termic pentru transport lapte, de o încărcătură maximă admisibilă > 12 tone buc.
76 2910.42.10 Autocisterne pentru transport alte lichide alimentare, de o încărcătură maximă admisibilă <= 3,5 tone buc.
77 2910.42.11 Autocisterne pentru transport alte lichide alimentare, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 12 tone buc.
78 2910.42.12 Autocisterne pentru transport alte lichide alimentare, de o încărcătură maximă admisibilă > 12 tone buc.
79 2910.42.13 Autocisterne pentru transport lubrifianţi, de o încărcătură maximă admisibilă <= 3,5 tone buc.
80 2910.42.14 Autocisterne pentru transport lubrifianţi, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 12 tone buc.
81 2910.42.15 Autocisterne pentru transport lubrifianţi, de o încărcătură maximă admisibilă > 12 tone buc.
82 2910.42.16 Autocisterne pentru transport carburanţi, de o încărcătură maximă admisibilă <= 3,5 tone buc.
83 2910.42.17 Autocisterne pentru transport carburanţi, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 12 tone buc.
84 2910.42.18 Autocisterne pentru transport carburanţi, de o încărcătură maximă admisibilă > 12 tone buc.
85 2910.42.19 Autocisterne pentru transport gaze lichefiate, de o încărcătură maximă admisibilă <= 3,5 tone buc.
86 2910.42.20 Autocisterne pentru transport gaze lichefiate, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 12 tone buc.
87 2910.42.21 Autocisterne pentru transport gaze lichefiate, de o încărcătură maximă admisibilă > 12 tone buc.
88 2910.42.22 Autocisterne pentru transport substanţe chimice, de o încărcătură maximă admisibilă <= 3,5 tone buc.
89 2910.42.23 Autocisterne pentru transport substanţe chimice, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 12 tone buc.
90 2910.42.24 Autocisterne pentru transport substanţe chimice, de o încărcătură maximă admisibilă > 12 tone buc.
91 2910.42.99 Altele neclasificare la autovehicule pentru transportul produselor lichide sau gazoase buc.
92 2910.43 Autovehicule tractoare pentru remorci (semiremorci)
93 2910.43.01 Autovehicule tractoare 6x6 (autoremorchere) pentru remorci buc.
94 2910.43.02 Autovehicule tractoare 8x8 (autoremorchere) pentru remorci buc.
95 2910.43.03 Autovehicule tractoare (autotractoare) pentru semiremorci buc.
96 2910.43.04 Autotractoare 4x4 pentru tractat aeronave buc.
97 2910.43.99 Altele neclasificate la autovehicule tractoare pentru remorci (semiremorci) buc.
98 2910.5 Autovehicule cu utilizări specifice
99 2910.51 Automacarale pe şasiu de autocamion
100 2910.51.01 Automacarale pe şasiu de autocamion pentru sarcini maxime admisibile <= 10 kN (≈ 10 ToF) buc.
101 2910.51.02 Automacarale pe şasiu de autocamion pentru sarcini maxime admisibile > 10 kN, dar <= 25 kN; (≈ 10—25 ToF) buc.
102 2910.51.03 Automacarale pe şasiu de autocamion pentru sarcini maxime admisibile > 25 kN, dar <= 50 kN; (≈ 25—50 ToF) buc.
103 2910.51.04 Automacarale pe şasiu de autocamion pentru sarcini maxime admisibile > 50 kN, dar <= 100 kN; (≈ 50—100 ToF) buc.
104 2910.51.05 Automacarale pe şasiu de autocamion pentru sarcini maxime admisibile > 100 kN, dar <= 200 kN; (≈ 100—200 ToF) buc.
105 2910.51.06 Automacarale pe şasiu de autocamion pentru sarcini maxime admisibile > 200 kN, dar <= 400 kN; (≈ 200—400 ToF) buc.
106 2910.51.07 Automacarale pe şasiu de autocamion pentru sarcini maxime admisibile > 400 kN, dar <= 600 kN; (≈ 400—600 ToF) buc.
107 2910.51.08 Automacarale pe şasiu de autocamion pentru sarcini maxime admisibile >= 600 kN; ( 600 ToF) buc.
108 2910.51.99 Altele neclasificate la automacarale buc.
109 2910.52 Vehicule motorizate destinate pentru deplasări speciale
110 2910.52.01 ATV-uri pe roţi buc.
111 2910.52.02 ATV-uri pe şenile (snowmobile) buc.
112 2910.52.99 Altele neclasificate la vehicule motorizate destinate pentru deplasări speciale buc.
113 2910.59 Autovehicule cu utilizări specifice n.c.a.
114 2910.59.01 Autobasculante de o încărcătură maximă admisibilă <= 3,5 tone buc.
115 2910.59.02 Autobasculante de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 12 tone buc.
116 2910.59.03 Autobasculante de o încărcătură maximă admisibilă >= 12 tone buc.
117 2910.59.04 Betoniere pe şasiu de autocamion buc.
118 2910.59.05 Autoîncălzitoare compartiment motor avion buc.
119 2910.59.06 Autoagregate (autospeciale) pentru alimentarea aeronavelor cu aer şi/sau azot comprimat buc.
120 2910.59.07 Autostaţii (autospeciale) pentru condiţionarea aerului la aeronave buc.
121 2910.59.08 Autostaţii (autospeciale) pentru degivrat aeronave buc.
122 2910.59.09 Autostaţii (autospeciale) pentru pornit aeronave buc.
123 2910.59.10 Autostaţii (autospeciale) pentru transvazat oxigen la aeronave buc.
124 2910.59.11 Autostaţii (autospeciale) pentru verificare instalaţii hidraulice la aeronave buc.
125 2910.59.12 Autostropitoare (inclusiv cu posibilităţi de absorbţie a impurităţilor) buc.
126 2910.59.13 Automăturătoare (inclusiv cu posibilităţi de absorbţie a impurităţilor) buc.
127 2910.59.14 Autoscări mecanice (telescopice) pe şasiu de camion pentru înălţimi <= 20 m buc.
128 2910.59.15 Autoscări mecanice (telescopice) pe şasiu de camion pentru înălţimi > 20 m buc.
129 2910.59.16 Autotunuri cu apă şi spumă pentru stins incendii pe şasiu de camion buc.
130 2910.59.17 Autopompe cisternă de alimentare cu apă şi tun pentru stins incendii pe şasiu de camion buc.
131 2910.59.18 Autospeciale pentru stins incendii cu praf de azot pe şasiu de camion buc.
132 2910.59.19 Autospeciale pentru stins incendii cu apă, spumă, pulbere şi dioxid de carbon pe şasiu de camion buc.
133 2910.59.20 Autospeciale pe şasiu de camion cu perie pentru deszăpezire buc.
134 2910.59.21 Autospeciale pe şasiu de camion cu plug pentru deszăpezire buc.
135 2910.59.22 Autospeciale pe şasiu de camion (autofreze) pentru deszăpezire buc.
136 2910.59.23 Autospeciale pe şasiu de camion pentru împrăştierea materialelor antiderapante buc.
137 2910.59.24 Autovidanjoare pe şasiu de camion buc.
138 2910.59.25 Autovidanjoare pe şasiu de camion pentru avioane de transport buc.
139 2910.59.26 Autogunoiere buc.
140 2910.59.27 Platforme autopropulsate pentru tractat remorci cu containere la/de la aeronave buc.
141 2910.59.28 Autolaboratoare farmaceutice buc.
142 2910.59.29 Autolaboratoare pentru analize epidemiologice buc.
143 2910.59.30 Autolaboratoare pentru radiologie buc.
144 2910.59.31 Autolaboratoare stomatologice buc.
145 2910.59.32 Autolaboratoare pentru control fiziologic buc.
146 2910.59.33 Autorulotă buc.
147 2910.59.34 Autoateliere mecanice buc.
148 2910.59.35 Autoateliere pentru întreţinere buc.
149 2910.59.36 Autolaboratoare pentru analiză C.L. şi lichide speciale buc.
150 2910.59.37 Autolaboratoare pentru calibrat rezervoare buc.
151 2910.59.38 Autoateliere speciale pentru gaze buc.
152 2910.59.39 Autoateliere speciale pentru energie electrică buc.
153 2910.59.40 Autospeciale pentru iluminat buc.
154 2910.59.99 Altele neclasificate la autovehicule cu utilizări specifice n.c.a. buc.
155 2920 Remorci şi semiremorci
156 2920.2 Remorci, semiremorci şi containere
157 2920.21 Remorci şi semiremorci pentru transport mărfuri
158 2920.21.01 Remorci cu platformă fixă, de o încărcătură maximă admisibilă <= 0,75 tone buc.
159 2920.21.02 Remorci cu platformă fixă, de o încărcătură maximă admisibilă > 0,75 tone, dar <= 3,5 tone buc.
160 2920.21.03 Remorci cu platformă fixă, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 10 tone buc.
161 2920.21.04 Remorci cu platformă fixă, de o încărcătură maximă admisibilă > 10 tone buc.
162 2920.21.05 Remorci cu platformă basculantă, de o încărcătură maximă admisibilă <= 0,75 tone buc.
163 2920.21.06 Remorci cu platformă basculantă, de o încărcătură maximă admisibilă > 0,75 tone, dar <= 3,5 tone buc.
164 2920.21.07 Remorci cu platformă basculantă, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 10 tone buc.
165 2920.21.08 Remorci cu platformă basculantă tip benă, de o încărcătură maximă admisibilă > 10 tone buc.
166 2920.21.09 Remorci monoax cu platformă fixă, de o încărcătură maximă admisibilă <= 0,75 tone buc.
167 2920.21.10 Remorci monoax cu platformă fixă, de o încărcătură maximă admisibilă > 0,75 tone, dar <= 3,5 tone buc.
168 2920.21.11 Remorci cu platformă pentru transportat containere pentru sarcini <= 20 tone buc.
169 2920.21.12 Remorci cu platformă pentru transportat containere pentru sarcini > 20 tone, dar <= 40 tone buc.
170 2920.21.13 Remorci cu platformă pentru transportat containere pentru sarcini > 40 tone, dar <= 60 tone buc.
171 2920.21.14 Remorci cu platformă coborâtă pentru sarcini <= 20 tone buc.
172 2920.21.15 Remorci cu platformă coborâtă pentru sarcini > 20 tone, dar <= 40 tone buc.
173 2920.21.16 Remorci cu platformă coborâtă pentru sarcini > 40 tone, dar <= 60 tone buc.
174 2920.21.17 Semiremorci cu platformă fixă, de o încărcătură maximă admisibilă > 0,75 tone, dar <= 3,5 tone buc.
175 2920.21.18 Semiremorci cu platformă fixă, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 10 tone buc.
176 2920.21.19 Semiremorci cu platformă fixă, de o încărcătură maximă admisibilă > 10 tone buc.
177 2920.21.20 Rulote buc.
178 2920.21.99 Altele neclasificate la remorci şi semiremorci pentru transport mărfuri buc.
179 2920.22 Remorci şi semiremorci pentru transportul produselor lichide sau lichefiate
180 2920.22.01 Remorci-cisternă pentru transport apă, de o încărcătură maximă admisibilă > 0,75 tone, dar <= 3,5 tone buc.
181 2920.22.02 Remorci-cisternă pentru transport apă, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 10 tone buc.
182 2920.22.03 Remorci-cisternă pentru transport apă, de o încărcătură maximă admisibilă > 10 tone buc.
183 2920.22.04 Remorci-cisternă pentru transport lapte, de o încărcătură maximă admisibilă > 0,75 tone, dar <= 3,5 tone buc.
184 2920.22.05 Remorci-cisternă pentru transport lapte, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 10 tone buc.
185 2920.22.06 Remorci-cisternă pentru transport lapte, de o încărcătură maximă admisibilă > 10 tone buc.
186 2920.22.07 Remorci-cisternă pentru transport alte lichide alimentare, de o încărcătură maximă admisibilă
> 0,75 tone, dar <= 3,5 tone
buc.
187 2920.22.08 Remorci-cisternă pentru transport alte lichide alimentare, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 10 tone buc.
188 2920.22.09 Remorci-cisternă pentru transport alte lichide alimentare, de o încărcătură maximă admisibilă > 10 tone buc.
189 2920.22.10 Remorci-cisternă pentru transport combustibili auto, de o încărcătură maximă admisibilă > 0,75 tone, dar
<= 3,5 tone
buc.
190 2920.22.11 Remorci-cisternă pentru transport combustibili auto, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar
<= 10 tone
buc.
191 2920.22.12 Remorci-cisternă pentru transport combustibili auto, de o încărcătură maximă admisibilă > 10 tone buc.
192 2920.22.13 Remorci-cisternă pentru transport lubrifianţi auto, de o încărcătură maximă admisibilă > 0,75 tone, dar
<= 3,5 tone
buc.
193 2920.22.14 Remorci-cisternă pentru transport lubrifianţi auto, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar
<= 10 tone
buc.
194 2920.22.15 Remorci-cisternă pentru transport lubrifianţi auto, de o încărcătură maximă admisibilă > 10 tone buc.
195 2920.22.16 Remorci-cisternă pentru transport combustibili aviaţie, de o încărcătură maximă admisibilă > 0,75 tone, dar <= 3,5 tone buc.
196 2920.22.17 Remorci-cisternă pentru transport combustibili aviaţie, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 10 tone buc.
197 2920.22.18 Remorci-cisternă pentru transport combustibili aviaţie, de o încărcătură maximă admisibilă > 10 tone buc.
198 2920.22.19 Remorci-cisternă pentru transport lubrifianţi aviaţie, de o încărcătură maximă admisibilă > 0,75 tone, dar <= 3,5 tone buc.
199 2920.22.20 Remorci-cisternă pentru transport lubrifianţi aviaţie, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 10 tone buc.
200 2920.22.21 Remorci-cisternă pentru transport lubrifianţi aviaţie, de o încărcătură maximă admisibilă > 10 tone buc.
201 2920.22.22 Remorci-cisternă pentru transport gaze lichefiate, de o încărcătură maximă admisibilă > 0,75 tone, dar <= 3,5 tone buc.
202 2920.22.23 Remorci-cisternă pentru transport gaze lichefiate, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 10 tone buc.
203 2920.22.24 Remorci-cisternă pentru transport gaze lichefiate, de o încărcătură maximă admisibilă > 10 tone buc.
204 2920.22.25 Semiremorci-cisternă pentru transport combustibili auto, de o încărcătură maximă admisibilă
> 0,75 tone, dar <= 3,5 tone
buc.
205 2920.22.26 Semiremorci-cisternă pentru transport combustibili auto, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 10 tone buc.
206 2920.22.27 Semiremorci-cisternă pentru transport combustibili auto, de o încărcătură maximă admisibilă > 10 tone buc.
207 2920.22.28 Semiremorci-cisternă pentru transport lubrifianţi auto, de o încărcătură maximă admisibilă > 0,75 tone, dar <= 3,5 tone buc.
208 2920.22.29 Semiremorci-cisternă pentru transport lubrifianţi auto, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 10 tone buc.
209 2920.22.30 Semiremorci-cisternă pentru transport lubrifianţi auto, de o încărcătură maximă admisibilă > 10 tone buc.
210 2920.22.31 Semiremorci-cisternă pentru transport combustibili aviaţie, de o încărcătură maximă admisibilă
> 0,75 tone, dar <= 3,5 tone
buc.
211 2920.22.32 Semiremorci-cisternă pentru transport combustibili aviaţie, de o încărcătură maximă admisibilă
> 3,5 tone, dar <= 10 tone
buc.
212 2920.22.33 Semiremorci-cisternă pentru transport combustibili aviaţie, de o încărcătură maximă admisibilă > 10 tone buc.
213 2920.22.34 Semiremorci-cisternă pentru transport lubrifianţi aviaţie, de o încărcătură maximă admisibilă > 0,75 tone, dar <= 3,5 tone buc.
214 2920.22.35 Semiremorci-cisternă pentru transport lubrifianţi aviaţie, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 10 tone buc.
215 2920.22.36 Semiremorci-cisternă pentru transport lubrifianţi aviaţie, de o încărcătură maximă admisibilă > 10 tone buc.
216 2920.22.37 Semiremorci-cisternă pentru transport gaze lichefiate, de o încărcătură maximă admisibilă > 0,75 tone, dar <= 3,5 tone buc.
217 2920.22.38 Semiremorci-cisternă pentru transport gaze lichefiate, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 10 tone buc.
218 2920.22.39 Semiremorci-cisternă pentru transport gaze lichefiate, de o încărcătură maximă admisibilă > 10 tone buc.
219 2920.22.99 Altele neclasificate la remorci şi semiremorci pentru transport produse lichide sau lichefiate buc.
220 2920.23 Remorci şi semiremorci cu destinaţie specială
221 2920.23.01 Remorci frigorifice (izoterme), de o încărcătură maximă admisibilă <= 0,75 tone buc.
222 2920.23.02 Remorci frigorifice (izoterme), de o încărcătură maximă admisibilă > 0,75 tone, dar <= 3,5 tone buc.
223 2920.23.03 Remorci frigorifice (izoterme), de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 10 tone buc.
224 2920.23.04 Remorci frigorifice (izoterme), de o încărcătură maximă admisibilă > 10 tone buc.
225 2920.23.05 Remorci cu platformă coborâtă pentru transport ambarcaţiuni buc.
226 2920.23.06 Remorci acoperite pentru transport animale buc.
227 2920.23.07 Remorci cu platformă coborâtă pentru transport autoturisme (microbuze) buc.
228 2920.23.08 Semiremorci frigorifice (izoterme), de o încărcătură maximă admisibilă > 0,75 tone, dar <= 3,5 tone buc.
229 2920.23.09 Semiremorci frigorifice (izoterme), de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 10 tone buc.
230 2920.23.10 Semiremorci frigorifice (izoterme), de o încărcătură maximă admisibilă > 10 tone buc.
231 2920.23.11 Semiremorci cu platformă coborâtă pentru transport ambarcaţiuni buc.
232 2920.23.12 Semiremorci acoperite pentru transport animale buc.
233 2920.23.13 Semiremorci cu platformă coborâtă pentru transport autoturisme (microbuze) buc.
234 2920.23.14 Remorci cu role pentru transport containere la/de la aeronave buc.
235 2920.23.15 Remorci echipate cu lift hidraulic pentru transport containere la/de la aeronave buc.
236 2920.21.99 Altele neclasificate la remorci şi semiremorci cu destinaţie specială buc.
237 301 Nave şi bărci
238 3011 Nave şi structuri plutitoare
239 3011.2 Nave şi ambarcaţiuni similare pentru transportul persoanelor sau mărfurilor
240 3011.21 Nave de croazieră, bărci pentru excursii şi ambarcaţiuni similare pentru transportul persoanelor;
feriboturi
241 3011.21.01 Nave de croazieră, pacheboturi maritime şi nave similare pentru transportul persoanelor buc.
242 3011.21.02 Nave de croazieră, bărci (exclusiv cele pentru navigaţie maritimă) buc.
243 3011.21.03 Pacheboturi maritime buc.
244 3011.21.04 Nave similare pacheboturilor maritime şi navelor de croazieră maritimă pentru transportul persoanelor buc.
245 3011.21.05 Feriboturi maritime buc.
246 3011.21.06 Feriboturi; nave de croazieră, pacheboturi şi nave similare (exclusiv cele pentru navigaţie maritimă) buc.
247 3011.21.07 Feriboturi (exclusiv cele pentru navigaţie maritimă) buc.
248 3011.21.08 Nave de croazieră (exclusiv cele pentru navigaţie maritimă) buc.
249 3011.21.09 Pacheboturi (exclusiv cele pentru navigaţie maritimă) buc.
250 3011.21.10 Nave similare feriboturilor, pacheboturilor şi navelor de croazieră pentru transportul persoanelor
(exclusiv cele pentru navigaţie maritimă)
buc.
251 3011.21.11 Nave fluviale de pasageri buc.
252 3011.21.99 Altele neclasificate la nave de croazieră, bărci pentru excursii şi ambarcaţiuni similare pentru transportul persoanelor; feriboturi buc.
253 3011.22 Nave-cisternă (tancuri maritime) pentru transportul produselor lichide sau lichefiate
254 3011.22.01 Nave-cisternă (tancuri maritime) pentru transportul petrolului buc.
255 3011.22.02 Nave-cisternă (tancuri maritime) pentru transportul produselor chimice buc.
256 3011.22.03 Nave-cisternă (tancuri maritime) pentru transportul gazelor lichefiate buc.
257 3011.23 Nave frigorifice, cu excepţia navelor-cisternă (tancuri maritime)
258 3011.23.01 Nave frigorifice maritime buc.
259 3011.23.02 Nave frigorifice fluviale buc.
260 3011.21.99 Altele neclasificate la nave frigorifice buc.
261 3011.24 Nave-cargo care transportă încărcătură ce nu necesită refrigerare
262 3011.24.01 Nave maritime mixte (marfă şi persoane) buc.
263 3011.24.02 Cargouri maritime pentru transportat mărfuri generale (exclusiv nave-cisternă şi nave frigorifice) buc.
264 3011.24.03 Nave maritime pentru transportat containere şi nave maritime pentru transportat mărfuri, de mare viteză buc.
265 3011.24.04 Nave maritime de tip ro-ro buc.
266 3011.24.05 Nave maritime pentru transportul autovehiculelor buc.
267 3011.24.06 Bacuri fluviale pentru mărfuri uscate buc.
268 3011.24.07 Bacuri fluviale de trecere pentru vehicule şi călători buc.
269 3011.24.08 Mahone fluviale pentru mărfuri uscate buc.
270 3011.24.09 Barcaze fluviale pentru mărfuri uscate buc.
271 3011.24.10 Şlepuri cu o capacitate de încărcare <= 1.500 tone buc.
272 3011.24.11 Şlepuri cu o capacitate de încărcare > 1.500 tone, dar <= 3.000 tone buc.
273 3011.24.12 Şlepuri cu o capacitate de încărcare > 3.000 tone buc.
274 3011.24.13 Ceamuri buc.
275 3011.24.14 Barje cu o capacitate de încărcare <= 1.500 tone buc.
276 3011.24.15 Barje cu o capacitate de încărcare > 1.500 tone, dar <= 3.000 tone buc.
277 3011.24.16 Barje cu o capacitate de încărcare > 3.000 tone buc.
278 3011.24.17 Gabară buc.
279 3011.24.99 Altele neclasificate la nave-cargo care transportă încărcătură ce nu necesită refrigerare buc.
280 3011.3 Nave de pescuit şi alte ambarcaţiuni speciale
281 3011.32 Remorchere şi împingătoare
282 3011.32.01 Remorchere maritime de linie pentru transport, cu o putere <= 500 CP buc.
283 3011.32.02 Remorchere maritime de linie pentru transport, cu o putere > 500 CP, dar <= 2.000 CP buc.
284 3011.32.03 Remorchere maritime de linie pentru transport, cu o putere > 2.000 CP, dar <= 4.000 CP buc.
285 3011.32.04 Remorchere maritime de linie pentru transport, cu o putere > 4.000 CP buc.
286 3011.32.05 Remorchere maritime portuare, cu o putere <= 500 CP buc.
287 3011.32.06 Remorchere maritime portuare, cu o putere > 500 CP, dar <= 2.000 CP buc.
288 3011.32.07 Remorchere maritime portuare, cu o putere > 2.000 CP, dar <= 4.000 CP buc.
289 3011.32.08 Remorchere maritime portuare, cu o putere > 4.000 CP buc.
290 3011.32.09 Remorchere fluviale, cu o putere <= 500 CP buc.
291 3011.32.10 Remorchere fluviale, cu o putere > 500 CP, dar <= 2.000 CP buc.
292 3011.32.11 Remorchere fluviale, cu o putere > 2.000 CP, dar <= 4.000 CP buc.
293 3011.32.12 Remorchere fluviale, cu o putere > 4.000 CP buc.
294 3011.32.13 Împingătoare maritime, cu o putere <= 500 CP buc.
295 3011.32.14 Împingătoare maritime, cu o putere > 500 CP, dar <= 2.000 CP buc.
296 3011.32.15 Împingătoare maritime, cu o putere > 2.000 CP, dar <= 4.000 CP buc.
297 3011.32.16 Împingătoare maritime, cu o putere > 4.000 CP buc.
298 3011.32.17 Împingătoare fluviale, cu o putere <= 500 CP buc.
299 3011.32.18 Împingătoare fluviale, cu o putere > 500 CP, dar <= 2.000 CP buc.
300 3011.32.19 Împingătoare fluviale, cu o putere > 2.000 CP, dar <= 4.000 CP buc.
301 3011.32.20 Împingătoare fluviale, cu o putere > 4.000 CP buc.
302 3011.32.99 Altele neclasificate la remorchere şi împingătoare buc.
303 3011.33 Nave de dragare; nave-far, macarale plutitoare; alte nave
304 3011.33.01 Ateliere fluviale plutitoare buc.
305 3011.33.02 Ateliere maritime plutitoare buc.
306 3011.33.03 Docuri maritime plutitoare buc.
307 3011.33.04 Dragi fluviale buc.
308 3011.33.05 Dragi maritime buc.
309 3011.33.06 Macarale fluviale plutitoare buc.
310 3011.33.07 Macarale maritime plutitoare buc.
311 3011.33.08 Mahone maritime buc.
312 3011.33.09 Navă maritimă hidrografică buc.
313 3011.33.10 Nave fluviale de balizare buc.
314 3011.33.11 Nave fluviale de buncheraj buc.
315 3011.33.12 Nave fluviale de depoluare a apei buc.
316 3011.33.13 Nave fluviale de studii buc.
317 3011.33.14 Nave fluviale tanc depozit buc.
318 3011.33.15 Nave fluviale pentru stins incendii buc.
319 3011.33.16 Nave maritime de balizare buc.
320 3011.33.17 Nave maritime de buncheraj buc.
321 3011.33.18 Nave maritime de depoluare a apei buc.
322 3011.33.19 Nave maritime de studii buc.
323 3011.33.20 Nave maritime tanc depozit buc.
324 3011.33.21 Nave maritime pentru stins incendii buc.
325 3011.33.22 Pilotine maritime buc.
326 3011.33.23 Şalande fluviale buc.
327 3011.33.24 Şalande maritime buc.
328 3011.33.25 Şalupe fluviale de salvare (şi remorcaj) buc.
329 3011.33.26 Şalupe maritime de salvare (şi remorcaj) buc.
330 3011.33.27 Şalupe maritime de scafandri buc.
331 3011.33.28 Şalupe maritime de studii buc.
332 3011.33.29 Şalupe maritime pentru călători buc.
333 3011.33.30 Şalupe maritime sanitare buc.
334 3011.33.99 Altele neclasificate la nave de dragare; nave-far, macarale plutitoare, alte nave buc.
335 3011.5 Alte structuri plutitoare (plute, rezervoare, chesoane, batardouri, debarcadere, geamanduri şi balize)
336 3011.50.01 Pontoane de acostare buc.
337 3011.50.02 Pontoane de descărcare buc.
338 3011.50.03 Pontoane de pompare buc.
339 3011.50.04 Pontoane dormitor buc.
340 3011.50.05 Debarcadere buc.
341 3011.50.06 Chesoane buc.
342 3011.50.99 Altele neclasificate la alte structuri plutitoare (plute, rezervoare, chesoane, batardouri, debarcadere, geamanduri şi balize) buc.
343 3012 Ambarcaţiuni sportive şi de agrement
344 3012.12 Ambarcaţiuni pneumatice pentru agrement sau sport
345 3012.12.01 Bărci cu motor pentru agrement sau sport destinate navigaţiei maritime (exclusiv cele cu motor suspendat) buc.
346 3012.12.02 Bărci cu motor pentru agrement sau sport de o lungime <= 7,5 m, altele decât cele destinate navigaţiei maritime (exclusiv cele cu motor suspendat) buc.
347 3012.12.03 Bărci cu motor pentru agrement sau sport de o lungime > 7,5 m, altele decât cele destinate navigaţiei maritime (exclusiv cele cu motor suspendat) buc.
348 3012.12.04 Alte nave şi ambarcaţiuni de agrement sau sport, cu greutatea unitară > 100 kg şi lungimea > 7,5 m
(inclusiv cele cu motor suspendat, bărci cu rame şi canoe)
buc.
349 3012.12.05 Bărci pneumatice cu motopropulsor buc.
350 3012.12.99 Altele neclasificate la ambarcaţiuni pneumatice pentru agrement sau sport buc.
351 302 Locomotive şi material rulant
352 3020 Locomotive şi material rulant
353 3020.1 Locomotive şi tendere
354 3020.11 Vehicule electrice (locomotive şi locotractoare) buc.
355 3020.12 Locomotive Diesel electrice buc.
356 3020.13 Alte locomotive şi tendere
357 3020.13.01 Locomotive Diesel hidraulice pentru linii magistrale buc.
358 3020.13.99 Altele neclasificate la alte locomotive şi tendere buc.
359 3020.2 Vagoane de cale ferată sau de tramvai autopropulsate, vagoane de marfă ori platforme, cu excepţia vehiculelor de întreţinere şi serviciu
360 3020.20.01 Vagoane de călători autopropulsate, cu sursă exterioară de electricitate buc.
361 3020.20.02 Vagoane de marfă autopropulsate, cu sursă exterioară de electricitate buc.
362 3020.20.99 Altele neclasificate la vagoane de cale ferată sau de tramvai autopropulsate, vagoane de marfă ori platforme, cu excepţia vehiculelor de întreţinere şi serviciu buc.
363 3020.3 Alte tipuri de material rulant
364 3020.31 Vehicule de întreţinere sau serviciu a căilor ferate ori liniilor de tramvai
365 3020.31.01 Autodrezină C.F.N. buc.
366 3020.31.02 Autocamion drezină C.F.N. buc.
367 3020.31.03 Vagoane-atelier buc.
368 3020.31.04 Vagoane-macara buc.
369 3020.31.05 Vagoane echipate pentru completarea balastului buc.
370 3020.31.06 Vagoane de aliniere a căii ferate buc.
371 3020.31.07 Vagoane pentru întreţinere sau pentru servicii de cale ferată ori similare buc.
372 3020.31.08 Drezine buc.
373 3020.31.99 Altele neclasificate la vehicule de întreţinere sau serviciu a căilor ferate ori liniilor de tramvai buc.
374 3020.32 Vagoane de pasageri de cale ferată sau tramvai, care nu sunt autopropulsate; vagoane de bagaje şi alte vagoane specializate
375 3020.32.01 Vagoane de clasă pentru călători buc.
376 3020.32.02 Vagoane pentru bagaje buc.
377 3020.32.99 Altele neclasificate la vagoane de pasageri de cale ferată sau tramvai, care nu sunt autopropulsate;
vagoane de bagaje şi alte vagoane specializate
buc.
378 3020.33 Vagoane de mărfuri pentru cale ferată sau linii de tramvai, care nu sunt autopropulsate
379 3020.33.01 Vagoane-cisternă şi similare (exclusiv autopropulsate) buc.
380 3020.33.02 Vagoane izoterme sau frigorifice (exclusiv vagoane-cisternă şi vagoane autopropulsate) buc.
381 3020.33.03 Alte vagoane acoperite şi închise pentru transportul mărfurilor, altele decât cele cu descărcare automată
(exclusiv autopropulsate)
buc.
382 3020.33.04 Vagoane descoperite, cu lateralele nerabatabile, a căror înălţime depăşeşte 60 cm (exclusiv autopropulsate) buc.
383 3020.33.99 Altele neclasificate la vagoane de mărfuri pentru cale ferată sau linii de tramvai, care nu sunt autopropulsate buc.
384 303 Aeronave şi nave spaţiale; echipamente similare
385 3030 Aeronave şi nave spaţiale; echipamente similare
386 3030.2 Baloane şi dirijabile; planoare, deltaplane şi alte aparate nemecanizate de zbor
387 3030.21 Baloane şi dirijabile buc.
388 3030.22 Planoare buc.
389 3030.23 Deltaplane buc.
390 3030.24 Alte aparate nemecanizate de zbor buc.
391 3030.3 Elicoptere şi aeroplane
392 3030.31 Elicoptere
393 3030.31.01 Elicoptere pentru transport de călători buc.
394 3030.31.02 Elicoptere pentru transport de mărfuri buc.
395 3030.31.03 Elicoptere pentru împrăştierea îngrăşămintelor chimice şi insectofungicidelor buc.
396 3030.31.04 Elicoptere pentru montaj buc.
397 3030.31.99 Altele neclasificate la elicoptere buc.
398 3030.32 Aeroplane şi alte avioane, cu o greutate, fără încărcătură, mai mică sau cel mult egală cu 2.000 kg
399 3030.32.01 Avioane pentru transport de călători buc.
400 3030.32.02 Avioane pentru transport de mărfuri buc.
401 3030.32.03 Avioane pentru transport de călători şi mărfuri buc.
402 3030.32.04 Avioane pentru împrăştierea îngrăşămintelor chimice şi insectofungicidelor buc.
403 3030.32.05 Avioane sanitare buc.
404 3030.32.99 Altele neclasificate la aeroplane şi alte avioane, cu o greutate, fără încărcătură, mai mică sau cel mult egală cu 2.000 kg buc.
405 3030.33 Aeroplane şi alte avioane, cu o greutate, fără încărcătură, cuprinsă între 2.000 kg şi 15.000 kg
406 3030.33.01 Avioane pentru transport de călători buc.
407 3030.33.02 Avioane pentru transport de mărfuri buc.
408 3030.33.03 Avioane mixte buc.
409 3030.33.04 Avioane pentru împrăştierea îngrăşămintelor chimice şi insectofungicidelor buc.
410 3030.33.05 Avioane sanitare buc.
411 3030.33.99 Altele neclasificate la aeroplane şi alte avioane, cu o greutate, fără încărcătură, cuprinsă între 2.000 kg şi 15.000 kg buc.
412 3030.34 Aeroplane şi alte avioane, cu o greutate, fără încărcătură, mai mare de 15.000 kg
413 3030.34.01 Avioane pentru transport de călători buc.
414 3030.34.02 Avioane pentru transport de mărfuri buc.
415 3030.34.03 Avioane mixte buc.
416 3030.34.99 Altele neclasificate la aeroplane şi alte avioane cu o greutate, fără încărcătură, mai mare de 15.000 kg buc.
417 1392.2 Articole speciale confecţionate din materiale textile
418 1392.21 Paraşute standard pentru personal buc.
419 1392.22 Paraşute de antrenament pentru personal buc.
420 1392.23 Paraşute de salvare din aeronave buc.
421 1392.24 Paraşute pentru lansat materiale buc.
422 309 Alte echipamente de transport n.c.a.
423 3091 Motociclete
424 3091.01 Motociclete
425 3091.01.01 Motociclete cu motor de o capacitate cilindrică > 50 cm3, dar <= 250 cm3 (exclusiv scutere) buc.
426 3091.01.02 Motociclete cu motor de o capacitate cilindrică > 250 cm3, dar <= 500 cm3 buc.
427 3091.01.03 Motociclete cu motor de o capacitate cilindrică > 500 cm3, dar <= 800 cm3 buc.
428 3091.01.04 Motociclete cu motor de o capacitate cilindrică > 800 cm3 buc.
429 3091.01.99 Altele neclasificate la motociclete buc.
430 3092 Biciclete
431 3092.1 Biciclete, nemotorizate buc.
432 3099.01 Alte mijloace de transport n.c.a.
433 3099.01.01 Căruţe cu 1 cal buc.
434 3099.01.02 Căruţe cu 2 cai buc.
435 3099.01.03 Şarete buc.
436 3099.01.04 Sănii buc.
437 3099.01.05 Cărucioare buc.
438 3099.01.99 Altele neclasificate la alte mijloace de transport n.c.a. buc.

I. B. Instalații portuare și dane

439 429 Construcţii ale proiectelor de geniu civil
440 4291 Construcţii hidrotehnice
441 4291.1 Construcţii costiere şi portuare, diguri, ecluze şi alte structuri hidromecanice buc.
442 4299 Construcţii ale altor proiecte de geniu civil
443 4299.1 Alte construcţii de geniu civil buc.

I. C. Sisteme, instalații și tehnică de aerodrom, de comunicații și de telecomunicații

444 263 Echipamente de comunicaţii
445 2630 Echipamente de comunicaţii
446 2630.2 Aparatură electrică pentru linii telefonice sau telegrafice; videofoane
447 2630.21 Linii telefonice cu microreceptoare fără fir buc.
448 2630.22 Telefoane pentru reţelele celulare sau pentru alte reţele fără fir buc.
449 2630.23 Echipamente de comunicaţii pentru transmisia sau recepţia sunetului, a imaginii sau a altor date prin satelit cpl.
450 2630.24 Echipamente de comunicaţii pentru transmisia sau recepţia sunetului, a imaginii sau a altor date în sistem VTC (videoteleconferinţă) cpl.
451 265 Echipamente de măsurare, verificare, control şi navigaţie
452 2651 Echipamente de măsurare, verificare, control şi navigaţie
453 2651.1 Instrumente şi aparate pentru navigaţie, meteorologie, geofizică şi similare
454 2651.11 Instrumente şi aparate pentru navigaţie
455 2651.11.01 Instrumente şi aparate pentru navigaţie aeriană buc.
456 2651.11.02 Instrumente şi aparate pentru navigaţie spaţială buc.
457 2651.11.03 Instrumente şi aparate pentru navigaţie maritimă buc.
458 2651.11.04 Instrumente şi aparate pentru navigaţie fluvială buc.
459 2651.12 Instrumente şi aparate topografice, hidrografice, oceanografice, hidrologice, meteorologice
460 2651.12.01 Instrumente şi aparate topografice (telemetre, teodolite şi tahometre etc.) buc.
461 2651.12.02 Instrumente şi aparate hidrografice şi oceanografice buc.
462 2651.12.03 Instrumente şi aparate hidrologice, meteorologice şi geofizice buc.
463 2651.2 Aparate radar şi aparate de radio navigaţie şi radiodetecţie cpl./
buc.
464 2651.4 Instrumente pentru măsurarea electricităţii şi a radiaţiilor ionizante cpl./
buc.
465 267 Instrumente optice şi echipamente fotografice
466 2670 Instrumente optice şi echipamente fotografice
467 2670.2 Instrumente optice şi părţi ale acestora
468 2670.20.01 Binocluri şi monocluri şi părţi ale acestora buc.
469 2670.20.02 Busole şi părţi ale acestora buc.
470 2670.20.03 Telescoape optice şi părţi ale acestora buc.
471 2670.20.04 Instrumente astronomice şi părţi ale acestora buc.
472 2670.20.05 Microscoape optice şi părţi ale acestora buc.
473 2670.20.06 Sisteme de poziţionare globală (GPS) şi părţi ale acestora buc.
474 2670.20.99 Alte instrumente optice şi părţi ale acestora neclasificate mai sus
475 2670.3 Echipamente fotografice
476 2670.30.01 Camere foto cu lampă electrică/bliţ cpl./
buc.
477 2670.30.02 Camere video cu lampă electrică/bliţ cpl./
buc.
478 2670.30.03 Instalaţii video disimulate cpl./
buc.
479 2670.30.04 Echipamente pentru realizarea fotografiei cpl./
buc.
480 2670.30.05 Aparatură de montaj şi editare video cpl./
buc.
481 2670.30.06 Videoproiectoare cpl./
buc.
482 2670.30.99 Alte instrumente foto/video şi părţi ale acestora neclasificate mai sus buc.

I. D. Surse de alimentare energetice

483 271 Motoare electrice, generatoare, transformatoare, aparate de distribuţie şi control a electricităţii
484 2711 Motoare, generatoare şi transformatoare electrice
485 2711.2 Motoare universale de curent continuu/alternativ cu puterea mai mare de 37,5 W; alte motoare de curent alternativ; generatoare de curent alternativ (alternatoare)
486 2711.20.01 Generatoare de curent continuu de diferite puteri buc.
487 2711.20.02 Generatoare de curent alternativ monofazat de diferite puteri buc.
488 2711.20.03 Generatoare de curent alternativ trifazat de diferite puteri buc.
489 2711.20.99 Altele neclasificate la motoare universale curent continuu/alternativ şi generatoare de curent alternativ
(alternatoare)
buc.
490 2711.3 Grupuri electrogene şi convertizoare rotative electrice
491 2711.30.01 Grupuri electrogene mobile cu putere la ieşire <= 7,5 kVA buc.
492 2711.30.02 Grupuri electrogene mobile cu putere la ieşire > 7,5 kVA, dar <= 75 kVA buc.
493 2711.30.03 Grupuri electrogene mobile cu putere la ieşire > 75 kVA, dar <= 150 kVA buc.
494 2711.30.04 Grupuri electrogene mobile cu putere la ieşire > 150 kVA buc.
495 2711.30.05 Convertizoare de curent alternativ mobile, cu puterea la ieşire <= 0,75 kVA şi 400 Hz buc.
496 2711.30.06 Convertizoare de curent alternativ mobile, cu puterea la ieşire > 0,75 kVA, dar <= 7,5 kVA şi 400 Hz buc.
497 2711.30.07 Convertizoare de curent alternativ mobile, cu puterea la ieşire > 7,5 kVA şi 400 Hz buc.
498 2711.30.99 Altele neclasificate la grupuri electrogene şi convertizoare rotative electrice buc.
499 2711.4 Transformatoare electrice buc.
500 272 Baterii şi acumulatori
501 2720 Baterii şi acumulatori
502 2720.1 Pile şi baterii electrice (inclusiv surse UPS) buc.
503 2720.2 Acumulatori electrici 12 V şi capacitate <= 75 Ah buc.
504 2720.3 Acumulatori electrici 12 V şi capacitate > 75 Ah buc.
505 2720.4 Acumulatori electrici 24 V şi capacitate <= 75 Ah buc.
506 2720.5 Acumulatori electrici 24 V şi capacitate > 75 Ah buc.

I. E. Tehnică de calcul

507 262 Computere şi echipamente periferice
508 2620 Computere şi echipamente periferice
509 2620.1 Maşini de calcul, părţi şi accesorii ale acestora cpl.
510 2620.11 Maşini automate portabile de prelucrare a datelor cu o greutate mai mică sau egală cu 10 kg (laptop, notebook, asistenţi personali digitali şi calculatoare similare) cpl.
511 2620.11.01 Calculatoare personale portabile cpl.
512 2620.13 Maşini automate digitale de prelucrare a datelor, care conţin în acelaşi corp cel puţin o unitate centrală de prelucrare şi o unitate input (de intrare) şi output (de ieşire), combinate sau nu cpl.
513 2620.13.01 Calculatoare personale neportabile cpl.
514 2620.14 Maşini automate de prelucrare a datelor prezentate sub formă de sistem (servere, echipamente de reţea) cpl.
515 2620.15 Alte maşini automate de prelucrare a datelor chiar conţinând sau nu în acelaşi corp una sau mai multe tipuri de unităţi: unităţi de memorie, unităţi input, unităţi output cpl.
516 2620.15.01 Aparate de copiere heliografică şi diazocopiatoare (exclusiv cadre fotografice obişnuite) cpl.
517 2620.15.02 Aparate de fotocopiere electrostatică (Xerox) cpl.
518 2620.15.03 Imprimante de birou tip ofset cu foi de hârtie <= format A3 cpl.
519 2620.15.04 Maşini şi aparate de imprimat tip ofset cu foi de hârtie > format A3 cpl.
520 2620.15.05 Scannere cpl.
521 2620.15.06 Plotere cpl.
522 2620.15.99 Altele neclasificate la alte maşini automate de prelucrare a datelor chiar conţinând sau nu în acelaşi corp una sau mai multe tipuri de unităţi: unităţi de memorie, unităţi input, unităţi output cpl.
523 2620.2 Unităţi de memorie şi alte dispozitive de memorie
524 2620.21 Unităţi de memorie buc.
525 2620.22 Dispozitive de stocare solide, nevolatile buc.

I. F. Tehnică și materiale topografice, tipografice, audiovizuale, de construcții și de căi ferate

526 281 Maşini şi utilaje de utilizare generală
527 2812 Motoare hidraulice
528 2812.13 Pompe hidraulice buc.
529 2813 Alte pompe şi compresoare
530 2813.1 Pompe pentru lichide, elevatoare de lichide
531 2813.1.01 Pompe pentru lichide pentru uz general buc.
532 2813.1.02 Motopompe pentru stins incendii buc.
533 2813.2 Pompe de aer sau vacuum; alte compresoare de gaze sau aer
534 2813.21 Pompe de vid buc.
535 2813.22 Pompe de aer acţionate manual sau cu piciorul buc.
536 2813.23 Compresoare pentru echipamente frigorifice buc.
537 2813.24 Compresoare cu aer montate pe şasiuri cu roţi, remorcabile
538 2813.24.01 Compresoare de aer montate pe şasiuri cu roţi şi remorcabile, cu un debit <= 2 m3/min. buc.
539 2813.24.02 Compresoare de aer montate pe şasiuri cu roţi şi remorcabile, cu un debit > 2 m3/min. buc.
540 2813.24.99 Altele neclasificate la compresoare cu aer montate pe şasiuri cu roţi şi remorcabile buc.
541 2813.25 Turbocompresoare buc.
542 2813.26 Compresoare cu mişcare alternativă
543 2813.26.01 Compresoare volumetrice alternative ce pot furniza o suprapresiune <= 15 bari, cu un debit <= 60 m3/oră buc.
544 2813.26.02 Compresoare volumetrice alternative ce pot furniza o suprapresiune <= 15 bari, cu un debit > 60 m3/oră buc.
545 2813.27 Compresoare cu mişcare rotativă, cu un arbore sau mai mulţi arbori
546 2813.27.01 Compresoare cu mişcare rotativă buc.
547 2813.28 Alte compresoare
548 2813.28.01 Alte compresoare, neclasificate mai sus, de aer sau de alte gaze buc.
549 282 Alte maşini şi utilaje de utilizare generală
550 2822 Echipamente de ridicat şi manipulat
551 2822.1 Echipamente de ridicat, manipulat şi părţi ale acestora
552 2822.11 Palane şi scripeţi n.c.a.
553 2822.11.01 Electropalane buc.
554 2822.11.02 Palane acţionate manual cu lanţ buc.
555 2822.11.03 Alte palane (exclusiv electropalanele şi palanele acţionate manual cu lanţ) buc.
556 2822.12 Troliuri şi cabestane
557 2822.12.01 Trolii şi cabestane acţionate cu motor electric (exclusiv cele pentru exploatare minieră) buc.
558 2822.12.02 Trolii şi cabestane acţionate cu motor termic sau compresie buc.
559 2822.12.03 Trolii şi cabestane cu alte acţionări decât cele cu motoare electrice sau motoare cu ardere internă buc.
560 2822.13 Cricuri, macarale folosite pentru ridicarea vehiculelor
561 2822.13.01 Elevatoare fixe pentru ridicarea maşinilor în garaje buc.
562 2822.13.02 Cricuri şi vinciuri hidraulice (exclusiv cele pentru ridicarea maşinilor în garaje) buc.
563 2822.13.03 Alte cricuri şi vinciuri (exclusiv cele hidraulice şi cele pentru garaje) buc.
564 2822.14 Macarale de manevră; poduri rulante, macarale portal de manipulare pe suport fix sau mobil buc.
565 2822.15 Cărucioare-stivuitor; alte cărucioare de manipulat; tractoare de tipul celor folosite pe platformele staţiilor de tren
566 2822.15.01 Cărucioare autopropulsate cu dispozitiv elevator care ridică la o înălţime <= 2 m buc.
567 2822.15.02 Cărucioare autopropulsate cu dispozitiv elevator care ridică la înălţime > 2 m buc.
568 2822.15.03 Alte cărucioare mobile, fără propulsie, prevăzute cu un dispozitiv de ridicare buc.
569 2822.15.04 Cărucioare autopropulsate fără dispozitiv de ridicare (inclusiv cărucioarele de tractare) buc.
570 2822.18 Alte echipamente de ridicat, manipulat, încărcat şi descărcat cpl./
buc.
571 283 Maşini şi utilaje pentru agricultură şi exploatări forestiere
572 2830 Maşini şi utilaje pentru agricultură şi exploatări forestiere
573 2830.2 Alte tractoare agricole
574 2830.21 Tractoare agricole cu o putere mai mică sau cel mult egală cu 37 kW buc.
575 2830.22 Tractoare agricole cu o putere cuprinsă între 37 kW şi 59 kW buc.
576 2830.23 Tractoare agricole cu o putere mai mare de 59 kW buc.
577 2830.7 Remorci pentru utilizări în agricultură
578 2830.7.01 Remorci cu platformă fixă, pentru utilizări agricole, de o încărcătură maximă admisibilă > 0,75 tone, dar <= 3,5 tone buc.
579 2830.7.02 Remorci cu platformă fixă, pentru utilizări agricole, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 10 tone buc.
580 2830.7.03 Remorci cu platformă rabatabilă, pentru utilizări agricole, de o încărcătură maximă admisibilă
> 0,75 tone, dar <= 3,5 tone
buc.
581 2830.7.04 Remorci cu platformă rabatabilă, pentru utilizări agricole, de o încărcătură maximă admisibilă > 3,5 tone, dar <= 10 tone buc.
582 289 Alte maşini cu destinaţie specifică
583 2892 Utilaje pentru minerit, extracţie şi construcţii
584 2892.2 Alte maşini pentru mişcare, sortare, nivelare, răzuire, excavare, îndesare, compactare şi extracţie, autopropulsate, pentru pământ, minereuri (inclusiv buldozere, lopeţi mecanice şi compactoare)
585 2892.21 Buldozere (inclusiv pe şenile) autopropulsate
586 2892.21.01 Buldozere autopropulsate pe şenile, cu lamă fixă buc.
587 2892.21.02 Buldozere autopropulsate pe şenile, cu lamă orientabilă în plan orizontal şi vertical buc.
588 2892.21.03 Buldoexcavatoare buc.
589 2892.22 Gredere şi nivelatoare autopropulsate
590 2892.22.01 Gredere autopropulsate buc.
591 2892.22.02 Nivelatoare autopropulsate buc.
592 2892.23 Screpere autopropulsate
593 2892.23.01 Screpere autopropulsate buc.
594 2892.23.02 Screpere nepropulsate buc.
595 2892.24 Compactoare şi cilindri compresori buc.
596 2892.25 Lopeţi mecanice, excavatoare şi lopeţi încărcătoare cu încărcător frontal, autopropulsate
597 2892.25.01 Încărcătoare cu încărcare-descărcare frontală buc.
598 2892.25.02 Încărcătoare cu încărcare-descărcare laterală buc.
599 2892.26 Excavatoare şi lopeţi încărcătoare autopropulsate
600 2892.26.01 Excavatoare pe şenile, a căror suprastructură poate efectua o rotaţie de 360 de grade buc.
601 2892.26.02 Excavatoare pe roţi, a căror suprastructură poate efectua o rotaţie de 360 de grade buc.
602 2892.26.03 Excavatoare pe roţi, altele decât cele a căror suprastructură poate efectua o rotaţie de 360 de grade buc.
603 2892.26.04 Excavatoare pe şenile, altele decât cele a căror suprastructură poate efectua o rotaţie de 360 de grade buc.
604 2892.27 Alte utilaje de excavat, lopeţi încărcătoare autopropulsate, maşini de minerit autopropulsate, tractoare de şantier
605 2892.27.01 Berbeci mecanici buc.
606 2892.27.02 Berbeci vibratori buc.
607 2892.27.03 Plăci vibrocompactoare buc.
608 2892.27.04 Rulouri vibrocompactoare autopropulsate buc.
609 2892.27.05 Rulouri compactoare tractate buc.
610 2892.27.06 Maiuri mecanice buc.
611 2892.27.07 Săpătoare de şanţuri buc.
612 2892.27.08 Săpătoare de gropi buc.
613 2892.27.09 Scarificatoare buc.
614 2892.27.10 Sonete fixe buc.
615 2892.27.11 Sonete rotative buc.
616 2892.27.12 Extractoare de piloţi buc.
617 2892.27.13 Instalaţie de foraj până la adâncimi <= 75 m, autopropulsate şi remorcă buc.
618 2892.27.14 Instalaţie de foraj la adâncimi > 75 m, autopropulsate şi remorcă buc.
619 2892.27.15 Tractoare de şantier pe şenile buc.
620 2892.27.16 Motofierăstraie, motocositoare, motofreză pentru zăpadă buc.
621 2892.27.17 Betoniere electrice cu amestec forţat buc.

I.G. Clădiri

622 410 Clădiri
623 4.100 Clădiri
624 4.100.2 Clădiri nerezidenţiale
625 4.100.21 Clădiri pentru locuit aparţinând persoanelor fizice
626 4.100.21.1 Clădiri cu 1-10 camere în sedii sociale aparţinând persoanelor fizice nr. camere
627 4.100.21.2 Clădiri cu mai mult de 10 camere în sedii sociale aparţinând persoanelor fizice nr. camere
628 4.100.21.9 Altele asimilate şi neclasificate la clădiri pentru locuit aparţinând persoanelor fizice nr. camere
629 4.100.22 Clădiri pentru şantier
630 4.100.22.1 Baracamente m2
631 4.100.22.2 Spaţii de depozitare m2
632 4.100.22.3 Containere dormitor m2
633 4.100.22.9 Altele asimilate şi neclasificate la clădiri pentru şantier m2
634 4.100.23 Clădiri comerciale şi de prestări servicii
635 4.100.23.1 Hoteluri nr. paturi
636 4.100.23.2 Moteluri nr. paturi
637 4.100.23.3 Hosteluri nr. paturi
638 4.100.23.4 Cabane nr. paturi
639 4.100.23.5 Pensiuni nr. paturi
640 4.100.23.6 Campinguri nr. paturi
641 4.100.23.7 Restaurante nr. per- soane
642 4.100.23.8 Cantine nr. per- soane
643 4.100.23.9 Altele asimilate şi neclasificate la clădiri comerciale şi de prestări servicii nr. paturi/ nr.
per- soane
644 4.100.24 Clădiri cu destinaţii diverse
645 4.100.24.1 Şcoli m2
646 4.100.24.2 Săli de spectacole, cămine culturale m2
647 4.100.24.3 Stadioane m2
648 4.100.24.4 Săli de sport m2
649 4.100.24.5 Cluburi m2
650 4.100.24.6 Cămine nr. paturi
651 4.100.24.7 Internate nr. paturi
652 4.100.24.8 Cabinete medicale m2
653 4.100.24.9 Spitale nr. paturi
654 4.100.24.10 Policlinici m2
655 4.100.24.11 Dispensare medicale m2
656 4.100.24.12 Dispensare veterinare m2
657 4.100.24.99 Altele asimilate şi neclasificate la clădiri cu destinaţii diverse m2/nr. paturi
658 4.100.25 Sedii sociale aparţinând persoanelor juridice
659 4.100.25.1 Clădiri cu 1-10 camere în sedii sociale aparţinând persoanelor juridice nr. camere
660 4.100.25.2 Clădiri cu mai mult de 10 camere în sedii sociale aparţinând persoanelor juridice nr. camere
661 4.100.25.9 Altele asimilate şi neclasificate la sedii sociale aparţinând persoanelor juridice nr. camere

I. H. Terenuri

662 TDA Terenuri
663 TDAA Terenuri cu destinaţie agricolă - arabilă ha
664 TDAP Terenuri cu destinaţie agricolă - păşuni ha
665 TDAF Terenuri cu destinaţie agricolă - fâneţe ha
666 TDFPD Terenuri cu destinaţie forestieră - păduri şi alte terenuri cu vegetaţie ha
667 TDI Terenuri din intravilan (terenuri în curţi, terenuri de sport, platforme de depozitare, alte terenuri) ha

I. I. Animale

668 14 Animale vii pentru alte scopuri decât pentru hrană
669 143 Cai şi alte cabaline buc.
670 144 Câini
671 144.1 Câini de serviciu buc.
672 144.2 Câini dresaţi pentru serviciul de pază buc.
673 144.3 Câini dresaţi pentru serviciul de urmărire buc.
674 144.4 Câini dresaţi pentru serviciul de însoţire buc.
675 144.5 Câini dresaţi pentru alte servicii specializate buc.

Partea a II-a: Prestări de servicii în interes public care se planifică şi se asigură prin planul de rechiziţii

Nr. crt. Codul din Nomenclatorul bunurilor rechiziţionabile Denumirea materialelor U.M.

II. A. Servicii și lucrări pentru care pot fi chemate persoane fizice

676 3311.1 Servicii de reparare şi întreţinere a articolelor fabricate din metal
677 3311.12 Servicii de reparare şi întreţinere a cisternelor, rezervoarelor şi containerelor din metal ore
678 3311.19 Servicii de reparare a altor produse fabricate din metal ore
679 3312 Servicii de reparare a maşinilor
680 3312.1 Servicii de reparare şi întreţinere a maşinilor de uz general
681 3312.11 Servicii de reparare şi întreţinere a motoarelor şi turbinelor, cu excepţia motoarelor pentru avioane, autovehicule şi motociclete ore
682 3312.12 Servicii de reparare şi întreţinere a pompelor, compresoarelor, racordurilor şi valvelor ore
683 3312.15 Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentelor de ridicat şi manipulat ore
684 3312.16 Servicii de reparare şi întreţinere a maşinilor şi echipamentelor de birou (cu excepţia calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) ore
685 3312.17 Servicii de reparare şi întreţinere a maşinilor - unelte acţionate electric ore
686 3312.19 Servicii de reparare şi întreţinere a altor maşini de uz general n.c.a. ore
687 3312.2 Servicii de reparare şi întreţinere a maşinilor cu utilizări specifice
688 3312.24 Servicii de reparare şi întreţinere a maşinilor pentru minerit, extracţie şi construcţii ore
689 3312.29 Servicii de reparare şi întreţinere a altor maşini cu utilizări specifice ore
690 3313 Servicii de reparare a echipamentelor electronice şi optice
691 3313.1 Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentelor electronice şi optice
692 3313.11 Servicii de reparare şi întreţinere a instrumentelor şi aparatelor industriale de măsură, testare şi navigare ore
693 3313.12 Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului de iradiere, electromedical şi electroterapeutic ore
694 3313.13 Servicii de reparare şi întreţinere a instrumentelor optice profesionale şi a echipamentului fotografic ore
695 3313.19 Servicii de reparare şi întreţinere a altor echipamente electronice profesionale ore
696 3314 Servicii de reparaţii pentru echipamentul electric
697 3314.1 Servicii de reparaţii şi întreţinere pentru echipamentul electric ore
698 3314.11 Servicii de reparaţii şi întreţinere pentru motoare electrice, generatoare, transformatoare şi aparate de distribuţie şi control al electricităţii ore
699 3314.19 Servicii de reparaţii şi întreţinere pentru alte echipamente electrice profesionale. ore
700 3315 Servicii de reparaţii şi întreţinere pentru nave şi bărci ore
701 3316 Servicii de reparaţii şi întreţinere a aeronavelor ore
702 3317 Servicii de reparaţii şi întreţinere a altor echipamente de transport ore
703 3317.11 Servicii de reparaţii şi întreţinere a locomotivelor de cale ferată şi a materialului rulant ore
704 3317.19 Servicii de reparaţii pentru alte echipamente de transport n.c.a. ore
705 3700 Servicii de colectare şi epurare a apelor uzate; nămoluri de epurare ore
706 3811 Servicii de colectare a deşeurilor nepericuloase
707 3811.1 Servicii de colectare a deşeurilor reciclabile nepericuloase ore
708 3811.2 Servicii de colectare a deşeurilor nereciclabile nepericuloase ore
709 4100 Lucrări de construcţii pentru clădiri
710 4100.4 Lucrări de construcţii pentru clădiri nerezidenţiale (lucrări pentru clădiri, completări, modificări, renovări) ore
711 4211 Lucrări de construcţii pentru drumuri şi autostrăzi
712 4211.2 Lucrări de construcţii pentru autostrăzi, şosele, străzi şi alte drumuri pentru vehicule sau pietoni; piste de aerodrom
713 4211.21 Lucrări de construcţii pentru autostrăzi, şosele, străzi şi alte drumuri pentru vehicule sau pietoni ore
714 4211.22 Lucrări de construcţii pentru piste de aerodrom ore
715 4212 Servicii de construcţii pentru căi ferate şi de metrou
716 4212.2 Lucrări de construcţii pentru căi ferate şi de metrou ore
717 4213 Servicii de construcţii pentru poduri şi tuneluri
718 4213.2 Lucrări de construcţii pentru poduri şi tuneluri ore
719 4221 Construcţii şi servicii de construcţii pentru proiecte utilitare pentru fluide
720 4221.2 Lucrări de construcţii pentru proiecte utilitare pentru fluide
721 4221.23 Lucrări de construcţii pentru conducte de apă, instalaţii de evacuare a apei reziduale şi staţii de pompare ore
722 4221.24 Lucrări de forare a puţurilor de apă şi de execuţie a sistemelor de canalizare ore
723 4222 Construcţii şi lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
724 4222.2 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
725 4222.22 Lucrări de construcţii a liniilor principale locale de alimentare cu energie electrică ore
726 4222.24 Lucrări de construcţii a liniilor principale locale de comunicaţii ore
727 4291 Construcţii şi lucrări de construcţii hidrotehnice
728 4291.2 Lucrări de construcţii costiere şi portuare, diguri, ecluze şi alte structuri hidromecanice
729 4291.21 Lucrări de construcţii costiere şi portuare, diguri, ecluze şi alte structuri hidromecanice ore
730 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte de geniu civil ore
731 4520 Servicii de întreţinere şi reparare a autovehiculelor
732 4520.1 Servicii de întreţinere şi reparare a maşinilor şi autovehiculelor uşoare de mărfuri
733 4520.11 Servicii permanente de reparare şi întreţinere (cu excepţia serviciilor de reparare a sistemului electric, cauciucurilor şi caroseriei) a maşinilor şi autovehiculelor uşoare de mărfuri ore
734 4520.12 Servicii de reparare a sistemului electric al maşinilor şi autovehiculelor uşoare de mărfuri ore
735 4520.13 Servicii de reparare a cauciucurilor, inclusiv reglarea şi echilibrarea roţilor maşinilor şi autovehiculelor uşoare de mărfuri ore
736 4520.14 Servicii de reparare a caroseriei şi servicii similare (reparaţii ale portierelor, sistemelor de închidere, parbrizelor, revopsiri şi reparări în urma coliziunilor) ale maşinilor şi autovehiculelor uşoare de mărfuri ore
737 4520.2 Servicii de întreţinere şi reparare a altor autovehicule
738 4520.21 Servicii permanente de reparare şi întreţinere (cu excepţia serviciilor de reparare a sistemului electric, cauciucurilor şi caroseriei) a altor autovehicule ore
739 4520.22 Servicii de reparare a sistemului electric al altor autovehicule ore
740 4520.23 Servicii de reparare a caroseriei şi servicii similare (reparaţii ale portierelor, sistemelor de închidere, parbrizelor, revopsiri şi reparări în urma coliziunilor) ale altor autovehicule ore
741 4540.5 Servicii de reparare şi întreţinere a motocicletelor ore
742 4910 Servicii de transport de călători pe calea ferată, interurban
743 4910.1 Servicii de transport de călători pe calea ferată, interurban
744 4910.19 Alte servicii de transport de călători pe calea ferată, interurban ore
745 4920 Servicii de transport de mărfuri pe calea ferată
746 4920.1 Alte servicii de transport de mărfuri pe calea ferată, interurban
747 4920.11 Servicii de transport de mărfuri pe calea ferată în vagoane frigorifice ore
748 4920.12 Servicii de transport pe calea ferată în vagoane-cisternă al produselor petroliere ore
749 4920.14 Servicii de transport pe calea ferată al containerelor ore
750 4920.19 Alte servicii de transport al mărfurilor pe calea ferată ore
751 4931 Servicii de transport terestru urban şi suburban de călători ore
752 4932 Servicii de taxi ore
753 4939 Alte servicii de transport terestru de călători n.c.a.
754 4939.3 Servicii de transport ocazional terestru de călători
755 4939.31 Servicii de închiriere a autobuzelor şi autocarelor cu şofer ore
756 4939.32 Servicii de închiriere a autoturismelor cu şofer ore
757 4939.34 Servicii de transport pe distanţe lungi cu autobuzul şi autocare închiriate ocazional ore
758 4939.35 Servicii de transport rutier de pasageri cu vehicule cu tracţiune animală ore
759 4939.39 Servicii de transport terestru de călători n.c.a. ore
760 4941 Servicii de transport terestru de mărfuri
761 4941.1 Servicii de transport terestru de mărfuri
762 4941.11 Servicii de transport rutier de mărfuri cu vehicule frigorifice ore
763 4941.12 Servicii de transport rutier de mărfuri cu camioane-cisternă sau semiremorci al produselor petroliere ore
764 4941.13 Servicii de transport rutier de mărfuri cu camioane-cisternă sau semiremorci al altor produse lichide în vrac şi gazoase ore
765 4941.14 Servicii de transport rutier al mărfurilor ore
766 4941.15 Servicii de transport rutier de mărfuri uscate, în vrac ore
767 4941.18 Servicii de transport rutier al scrisorilor şi pachetelor ore
768 4941.19 Alte servicii de transport rutier de mărfuri ore
769 4950 Servicii de transport prin conducte
770 4950.11 Servicii de transport prin conducte al petrolului rafinat sau nerafinat şi a produselor petroliere ore
771 4950.12 Servicii de transport prin conducte al gazelor naturale ore
772 4950.19 Servicii de transport prin conducte al altor produse ore
773 5010 Servicii de transport maritim şi de coastă de pasageri
774 5010.1 Servicii de transport maritim şi de coastă de pasageri
775 5010.11 Servicii de transport maritim şi de coastă de pasageri, cu bacul ore
776 5010.12 Servicii de transport maritim şi de coastă de pasageri, cu vase de croazieră ore
777 5010.19 Alte servicii de transport maritim şi de coastă de pasageri ore
778 5010.20 Servicii de închiriere a navelor maritime şi de coastă pentru pasageri, cu echipaj ore
779 5020 Servicii de transport maritim şi de coastă de mărfuri
780 5020.1 Servicii de transport maritim şi de coastă de mărfuri
781 5020.11 Servicii de transport maritim şi de coastă de mărfuri congelate sau refrigerate în compartimente frigorifice ore
782 5020.12 Servicii de transport maritim şi de coastă de produse petroliere brute în tancuri ore
783 5020.13 Servicii de transport maritim şi de coastă al altor produse lichide în vrac sau gazoase în tancuri petroliere ore
784 5020.14 Servicii de transport maritim şi de coastă de marfă containerizată în nave-container ore
785 5020.15 Servicii de transport maritim şi de coastă de bunuri uscate în vrac ore
786 5020.19 Alte servicii de transport maritim şi de coastă al mărfurilor ore
787 5020.21 Servicii de închiriere a vaselor maritime şi de coastă, cu echipaj, pentru transportul de mărfuri ore
788 5020.22 Servicii de remorcare şi împingere în ape costiere şi maritime ore
789 5030 Servicii de transport de călători pe căi navigabile interioare
790 5030.1 Servicii de transport de călători pe căi navigabile interioare
791 5030.11 Servicii de transport de călători pe căi navigabile interioare, cu bacul ore
792 5030.12 Servicii de transport de călători pe căi navigabile interioare, cu nave fluviale ore
793 5030.19 Alte servicii de transport de călători pe căi navigabile interioare ore
794 5030.20 Servicii de închiriere a navelor fluviale de pasageri cu echipaj ore
795 5030.21 Servicii de dragaj a şenalului navigabil ore
796 5040 Servicii de transport de mărfuri pe căi navigabile interioare
797 5040.1 Servicii de transport de mărfuri pe căi navigabile interioare
798 5040.11 Servicii de transport pe căi navigabile interioare de mărfuri congelate sau refrigerate, cu nave frigorifice ore
799 5040.12 Servicii de transport pe căi navigabile interioare de produse petroliere brute în tancuri ore
800 5040.13 Servicii de transport pe căi navigabile interioare al altor produse lichide în vrac şi gazoase în tancuri ore
801 5040.14 Servicii de transport pe căi navigabile interioare de mărfuri containerizate în nave-container ore
802 5040.19 Alte servicii de transport de mărfuri pe căi navigabile interioare ore
803 5040.21 Servicii de închiriere a vaselor de transport pe căi navigabile interioare pentru transportul de mărfuri, cu echipaj ore
804 5040.22 Servicii de remorcare şi împingere pe căi navigabile interioare ore
805 5110 Servicii de transport aerian de călători
806 5110.11 Servicii de transport aerian intern de călători, pe bază de grafic ore
807 5110.12 Servicii de transport aerian intern de călători, ocazional, exceptându-l pe cel în scop turistic ore
808 5110.13 Servicii de transport aerian de călători internaţional, pe bază de grafic ore
809 5110.14 Servicii de transport aerian de călători internaţional, ocazional ore
810 5110.20 Servicii de închiriere de echipament aerian pentru transportul de persoane, cu echipaj ore
811 5121 Servicii de transport aerian de mărfuri
812 5121.11 Servicii de transport aerian al mărfurilor containerizate, după grafic ore
813 5121.12 Servicii de transport aerian de scrisori şi pachete ore
814 5121.13 Servicii de transport aerian al altor mărfuri, după grafic ore
815 5121.14 Servicii de transport aerian al altor mărfuri, ocazional ore
816 5121.20 Servicii de închiriere a echipamentelor de transport aerian de marfă, cu echipaj ore
817 5210 Servicii de depozitare şi stocare
818 5210.1 Servicii de depozitare şi stocare
819 5210.11 Servicii de depozitare a bunurilor refrigerate ore
820 5210.12 Servicii de depozitare a lichidelor în vrac şi a gazelor ore
821 5210.13 Servicii de depozitare a grânelor ore
822 5210.19 Alte servicii de stocare şi depozitare ore
823 5223 Servicii anexe de transport aerian
824 5223.1 Servicii de exploatare a aeroporturilor, cu excepţia serviciului de manipulare a mărfurilor, servicii de control al traficului aerian şi alte servicii anexe transportului aerian
825 5223.11 Servicii de exploatare a aeroporturilor, cu excepţia serviciului de manipulare a mărfurilor ore
826 5223.12 Servicii de control al traficului aerian ore
827 5223.19 Alte servicii anexe transportului aerian ore
828 5224 Servicii de manipulare a mărfurilor
829 5224.1 Servicii de manipulare a mărfurilor cu echipamente speciale
830 5224.11 Servicii de manipulare a containerelor în porturi/aeroporturi ore
831 5224.12 Alte servicii de manipulare a containerelor ore
832 5224.13 Alte servicii de manipulare a mărfurilor în porturi/aeroporturi ore
833 5224.19 Alte servicii de manipulare a mărfurilor ore
834 5510 Servicii hoteliere şi similare de cazare ore
835 5530 Serviciile asigurate în terenurile de camping, în parcurile pentru vehicule şi rulote ore
836 5590 Alte servicii de cazare ore
837 5610 Servicii ale restaurantelor şi ale altor unităţi mobile de alimentaţie
838 5610.1 Servicii ale restaurantelor şi ale altor unităţi mobile de alimentaţie
839 5610.11 Servicii de alimentaţie publică în restaurante cu servire completă ore
840 5610.12 Servicii de alimentaţie publică în vagoane-restaurant de cale ferată şi pe nave ore
841 5610.13 Servicii de alimentaţie publică în restaurante cu autoservire ore
842 5610.14 Servicii de alimentaţie publică ore
843 5610.19 Alte servicii de alimentaţie publică ore
844 5620 Servicii de preparare şi servire a mâncării
845 5629 Alte servicii de servire a mâncării
846 5629.1 Servicii de servire a mâncării ore
847 5629.2 Servicii ale cantinelor ore
848 6110 Servicii de telecomunicaţii prin reţelele cu fir (cablu)
849 6110.1 Servicii de transmitere a datelor şi mesajelor prin fir (cablu) ore
850 6110.2 Servicii de interconexiune pentru telecomunicaţiile prin fir (cablu) ore
851 6110.3 Servicii de transmitere a datelor prin reţeaua de telecomunicaţii prin fir (cablu) ore
852 6110.4 Servicii de internet prin fir (cablu) ore
853 6110.5 Servicii de închiriere a instalaţiilor de telecomunicaţii prin fir (cablu) ore
854 6120 Servicii de telecomunicaţii fără fir
855 6120.1 Servicii de telecomunicaţii mobile şi servicii de reţea privată pentru sistemele de telecomunicaţii fără fir ore
856 6120.2 Servicii de reţea privată pentru sistemele de telecomunicaţii fără fir ore
857 6120.3 Servicii de transmitere a datelor prin reţelele de telecomunicaţii fără fir ore
858 6120.4 Servicii de internet fără fir ore
859 6120.5 Servicii de închiriere a frecvenţelor de telecomunicaţii ore
860 6130 Servicii de telecomunicaţii prin satelit ore
861 6140 Servicii de construcţii linii de telecomunicaţii ore
862 6190 Alte servicii de telecomunicaţii ore
863 6201 Servicii de realizare a software-ului calculatoarelor ore
864 6202 Servicii de consultanţă în tehnologia informaţiei ore
865 7500 Servicii veterinare ore
866 8010 Servicii private de securitate
867 8010.11 Servicii de asigurare a securităţii transporturilor de valori cu maşini blindate ore
868 8010.12 Servicii de pază ore
869 8010.19 Alte servicii de securitate ore
870 8020 Servicii pentru sistemele de securizare ore
871 8121 Servicii generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor ore
872 8122 Alte servicii de curăţenie a clădirilor şi curăţenie industrială ore
873 8129 Alte servicii de curăţenie ore
874 8610 Servicii spitaliceşti
875 8610.11 Servicii spitaliceşti de chirurgie ore
876 8610.13 Servicii spitaliceşti pentru recuperare ore
877 8610.14 Servicii spitaliceşti de psihiatrie ore
878 8610.15 Alte servicii spitaliceşti prestate de medici ore
879 8610.19 Alte servicii spitaliceşti ore
880 8621 Servicii de asistenţă medicală generală ore
881 8622 Servicii de asistenţă medicală efectuate de specialişti ore
882 8623 Servicii de asistenţă stomatologică ore
883 8690 Alte servicii referitoare la sănătatea umană
884 8690.12 Servicii de infirmerie ore
885 8690.13 Servicii de psihoterapie ore
886 8690.14 Servicii de ambulanţă ore
887 8690.15 Servicii ale laboratoarelor medicale ore
888 8690.16 Servicii ale băncilor de sânge şi organe pentru transplant ore
889 8690.17 Servicii de diagnostic imagistic fără interpretare ore
890 8690.19 Alte servicii referitoare la sănătatea umană n.c.a. ore
891 8710 Servicii de îngrijire medicală cu cazare ore
892 9511 Servicii de reparare a computerelor şi a echipamentului periferic ore
893 9512 Servicii de reparare a echipamentului de comunicaţii ore
894 9523 Servicii de reparare a încălţămintei şi articolelor din piele ore
895 9601 Servicii de spălătorie şi curăţare (uscată) a textilelor şi blănurilor ore
896 9602 Servicii de frizerie şi de bărbierit ore
897 9603 Servicii funerare şi servicii legate de acestea ore
898 9700 Servicii pentru controlul nedistructiv al buteliilor sub presiune ore
899 9701 Servicii pentru controlul nedistructiv subacvatic ore
900 9702 Servicii pentru verificarea concentraţiilor de gaze în diferite medii ore
901 9703 Servicii pentru verificarea metrologică a aparatelor şi instrumentelor cu diferite destinaţii ore

II. B. Ocupații ale persoanelor fizice chemate pentru prestările de servicii în interes public, prevăzute la pct. II. A

902 2131.01 Analişti, programatori, informaticieni persoane
903 2131.03 Proiectanţi sisteme informatice persoane
904 2139.05 Ingineri de sistem software persoane
905 2142 Ingineri constructori persoane
906 2143 Ingineri energeticieni şi electricieni persoane
907 2143.06 Radiochimişti persoane
908 2144 Ingineri electronişti în transporturi, poştă şi telecomunicaţii persoane
909 2145 Ingineri mecanici persoane
910 2145.17 Ingineri mecanici utilaje tehnologice persoane
911 2221.01 Medici medicină generală persoane
912 2221.03 Medici specialişti persoane
913 2222.01 Medici dentişti persoane
914 2223 Medici veterinari persoane
915 2224.03 Farmacişti persoane
916 2418.01 Experţi tehnici extrajudiciari persoane
917 3112 Tehnicieni constructori persoane
918 3113 Tehnicieni energeticieni şi electricieni persoane
919 3114 Tehnicieni în electronică, transporturi, poştă şi telecomunicaţii persoane
920 3115 Tehnicieni şi maiştri mecanici persoane
921 3132.14 Tehnicieni reţele de telecomunicaţii persoane
922 3132.15 Operatori reţele de telecomunicaţii persoane
923 3141 Ofiţeri mecanici de nave persoane
924 3142 Ofiţeri de punte şi pilotaj nave persoane
925 3143 Piloţi de avioane şi asimilaţi persoane
926 3221 Asistenţi medicali generalişti persoane
927 3225 Tehnicieni dentari persoane
928 3227 Asistenţi şi tehnicieni veterinari persoane
929 3231 Asistenţi medicali persoane
930 3232 Laboranţi persoane
931 3417 Experţi în evaluarea bunurilor persoane
932 4113 Operatori introducere, validare şi prelucrare date persoane
933 4142 Funcţionari expediţie şi alţi agenţi poştali persoane
934 4133.19 Revizori tehnici vagoane persoane
935 4142.01 Agenţi poştali persoane
936 4223.04 Telefonişti persoane
937 4233.06 Telegrafişti (teleimprimatorişti) persoane
938 5112.01 Conducători de tren persoane
939 5122 Bucătari persoane
940 5123 Ospătari şi barmani persoane
941 5132.04 Infirmieri persoane
942 5141.03 Frizeri persoane
943 5142.01 Cameriste hotel persoane
944 5143 Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămători persoane
945 5149.10 Întreţinători de textile - piele persoane
946 5149.11 Lucrători pensiune turistică persoane
947 5169.01 Agenţi pază persoane
948 7122 Zidari persoane
949 7123.02 Fierari betonişti persoane
950 7123.03 Instalatori sanitari persoane
951 7123 Constructori în beton armat şi asimilaţi persoane
952 7129.13 Muncitori constructori canal navigabil, lucrări hidrotehnice şi portuare persoane
953 7132.01 Faianţari persoane
954 7136.03 Instalatori frigotehnişti persoane
955 7137.01 Electricieni în construcţii persoane
956 7137.02 Electricieni auto persoane
957 7141.02 Vopsitori zugravi persoane
958 7141.08 Vopsitori auto persoane
959 7212 Sudori şi debitatori autogeni persoane
960 7212.08 Sudori persoane
961 7213.04 Tinichigii industriali persoane
962 7214 Constructori şi montatori de structuri metalice persoane
963 7214.10 Lăcătuşi mecanici persoane
964 7214.11 Lăcătuşi montatori persoane
965 7214.24 Lăcătuşi mecanici de întreţinere persoane
966 7214.30 Lăcătuşi - depanatori utilaje calcul persoane
967 7222 Sculeri persoane
968 7222.02 Sculeri matriţeri persoane
969 7224 Lucrători la maşini de polizat, rectificat şi ascuţit persoane
970 7224.13 Strungari universali persoane
971 7224.08 Frezori universali persoane
972 7231 Mecanici, montatori şi reparatori de autovehicule persoane
973 7231.02 Electromecanici auto persoane
974 7231.03 Mecanici auto persoane
975 7232 Mecanici, montatori şi reparatori de motoare de avioane persoane
976 7233.01 Frigotehnişti persoane
977 7240.1 Dulgheri persoane
978 7241 Electromecanici montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electrice şi energetice persoane
979 7244 Electromecanici montatori şi reparatori de instalaţii telegrafice şi telefonice persoane
980 7245 Electricieni montatori şi reparatori de linii electrice aeriene şi subterane persoane
981 7412.01 Brutari persoane
982 7433.01 Croitori persoane
983 7442 Cizmari persoane
984 8311.01 Mecanici de locomotivă şi automotor persoane
985 832 Conducători auto persoane
986 8331.01 Tractorişti persoane
987 8332 Conducători de maşini terasiere (pentru buldozere) persoane
988 8333 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţi persoane
989 8333.01 Macaragii persoane
990 8333.04 Macaragii macarale plutitoare persoane
991 8333.09 Mecanizatori (muncitori portuari) persoane
992 8340 Marinari, navigatori şi asimilaţi persoane
993 8340.01 Marinari, piloţi navali, marinari persoane
994 9131.01 Menajere persoane
995 9132.03 Lucrători bucătărie (spălători vase mari) persoane
996 9133.03 Spălătorese lenjerie persoane
997 9152.04 Paznici persoane
998 9162 Muncitori necalificaţi în servicii publice, neclasificaţi în grupele de bază anterioare persoane
999 9162.07 Operatori deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie persoane
se încarcă...