Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1/2017 privind procedurile de identificare a ambarcaţiunilor în temeiul Directivei 2013/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32017R0001

În vigoare de la 04.01.2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2013/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice şi de abrogare a Directivei 94/25/CE, în special articolul 49 alineatul (1) litera (c),

întrucât:

(1) Pentru a asigura o mai bună punere în aplicare a sistemului de codificare necesar pentru identificarea unei ambarcaţiuni în conformitate cu Directiva 2013/53/UE, pentru a facilita cooperarea între statele membre şi pentru a spori transparenţa, este necesar să se stabilească norme minime privind procedura de alocare şi de administrare a codului unic al unui producător.

(2) Este necesar să se prevadă că fiecare stat membru este responsabil să desemneze o autoritate naţională sau un organism naţional pentru alocarea unui cod unic fiecărui producător, care va reprezenta un important punct de contact pentru alocarea şi administrarea codurilor.

(3) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru Directiva privind ambarcaţiunile de agrement, instituit prin articolul 50 alineatul (1) din Directiva 2013/53/UE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1 DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1 Obiect

Prezentul regulament stabileşte normele privind identificarea ambarcaţiunilor, în special normele privind alocarea şi administrarea codurilor producătorilor.

Articolul 2 Definiţii

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:

(a) "organism naţional" înseamnă un organism desemnat de autoritatea naţională din fiecare stat membru pentru alocarea unui cod unic fiecărui producător;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...