Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2390/2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole şi industriale Număr celex: 32016R2390

În vigoare de la 30.12.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) În cazul a 110 produse agricole şi industriale care nu figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al Consiliului, producţia din Uniune este inadecvată sau inexistentă. Prin urmare, este în interesul Uniunii să suspende integral taxele vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun ("TVC") pentru produsele respective.

(2) Este necesară modificarea condiţiilor în cazul a 38 de suspendări ale taxelor vamale autonome prevăzute în TVC care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, pentru a se ţine cont de evoluţia tehnică a produselor şi de tendinţele economice ale pieţei. În ceea ce priveşte anumite măsuri în vigoare, clasificarea a fost adaptată pentru a permite industriei să beneficieze pe deplin de suspendările în vigoare. În plus, anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 a fost actualizată pentru a se ţine seama de nevoia de a armoniza sau de a clarifica textele în unele cazuri. Condiţiile modificate se referă la modificări ale descrierii produsului, ale clasificării, ale nivelurilor taxelor sau ale cerinţei privind utilizarea finală. Mai mult, având în vedere Acordul sub forma unei declaraţii privind extinderea comerţului cu produse ale tehnologiei informaţiei şi modificarea Nomenclatorului combinat prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821 al Comisiei, 441 de posturi ar trebui să fie modificate. Suspendările pentru care sunt necesare modificări ar trebui eliminate din lista suspendărilor care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, iar suspendările modificate ar trebui reintroduse în lista respectivă.

(3) De asemenea, este necesar, în interesul Uniunii, să se modifice data-limită pentru reexaminarea obligatorie a 206 produse care figurează în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013, pentru a permite importurile scutite de taxe vamale după data respectivă. Suspendările taxelor vamale autonome prevăzute în TVC pentru produsele în cauză au fost reexaminate şi ar trebui stabilite noi date revizuite pentru următoarea reexaminare obligatorie a acestora.

(4) Nu mai este în interesul Uniunii să menţină suspendarea taxelor vamale autonome prevăzute în TVC pentru 18 dintre produsele care sunt incluse în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013. În plus, în conformitate cu Comunicarea Comisiei privind suspendările şi contingentele tarifare autonome ("Comunicarea Comisiei") din motive administrative şi financiare, cererile în cazul cărora valoarea taxei vamale nepercepute este estimată la mai puţin de 15 000 EUR pe an nu pot fi luate în considerare. Reexaminarea obligatorie a suspendărilor existente a indicat că importurile asociate unui număr de 71 de suspendări nu ating pragul stabilit. Prin urmare, respectivele suspendări ar trebui să fie eliminate din anexa menţionată. În plus, 27 de suspendări ar trebui eliminate din anexa respectivă ca urmare a Acordului sub forma unei declaraţii privind extinderea comerţului cu produse ale tehnologiei informaţiei, care a redus la zero nivelul taxei pentru produsele vizate.

(5) Din motive de claritate şi având în vedere numărul de modificări avute în vedere, anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 ar trebui să fie înlocuită.

(6) Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 ar trebui modificat în consecinţă.

(7) Pentru a se evita orice întrerupere în aplicarea suspendărilor autonome şi pentru a respecta regulile stabilite în Comunicarea Comisiei, modificările referitoare la suspendări pentru produsele vizate prevăzute de prezentul regulament trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2017. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare de urgenţă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 se înlocuieşte cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...