Back

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Civilă

Decizia nr. 1953/2016

În vigoare de la 18.10.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

SURSA: scj.ro

Asupra cauzei de faţă, prin raportare la dispoziţiile art. 499 C. proc. civ., constată următoarele:

Cererea de recurs

Prin cererea de recurs formulată la data de 14 iulie 2016, îndreptată împotriva deciziei nr. 199/AP din 08 februarie 2016 a Curţii de Apel Braşov, secţia civilă, prin care a fost respinsă contestaţia în anulare formulată de contestatoarea A. împotriva deciziei civile nr. 1619/Ap din 27 noiembrie 2015 a Curţii de Apel Braşov, contestatoarea a solicitat admiterea recursului şi constatând că decizia atacată este nelegală, să procedeze la calificarea căii de atac promovate anterior, ea fiind recurs, iar nu contestaţie în anulare, Totodată, recurenta a invocat, în sinteză, faptul că nu i-au fost achitate drepturile salariale aferente anului 2010, până la data integrării efective în funcţia deţinută anterior, urmare a admiterii contestaţiei formulate împotriva deciziei de desfacere a contractului de muncă din data de 5 mai 2010, emisă de intimata SC B. SA Bod.

A solicitat recurenta să fie obligată intimata să înscrie în carnetul de muncă şi în programul REVISAL la I.T.M. Braşov, perioada de muncă recunoscută reclamantei prin sentinţa civilă nr. 2222/sind din 23 octombrie 2012, pronunţată în Dosar nr. x/62/2010, perioadă cuprinsă între 04.10.2010-07.03.2011, a salariului brut, cât şi a valorilor tichetelor de masă de creşă şi a sporului de vechime în muncă, precum şi achitarea datoriilor către instituţiile statului.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la data de 19 iulie 2016.

La data de 12 septembrie 2016, s-a procedat la întocmirea raportului asupra admisibilităţii în principiu a recursului, prin raport constatându-se că recursul nu este admisibil.

Completul de filtru C2, constatând că sunt întrunite condiţiile art. 493 alin. (3) C. proc. civ., a dispus, prin rezoluţia din 13 septembrie 2016, comunicarea raportului privind admisibilitatea în principiu a recursului către părţi, pentru ca acestea să depună puncte de vedere, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 493 alin. (4) C. proc. civ.

Potrivit dovezilor aflate la dosarul de recurs, raportul asupra admisibilităţii în principiu a recursului a fost comunicat părţilor la data de 19-20 septembrie 2016, ftră ca părţile să fi depus punct de vedere la raport.

La data de 4 octombrie 2016, constatându-se că se poate trece la examinarea recursului, s-a fixat termen de judecată pentru data de 18 octombrie 2016, în temeiul art. 493 alin. (5) C. proc. civ., fără citarea părţilor.

Analizând recursul formulat, Înalta Curte constată că este inadmisibil, pentru următoarele considerente:

Obiectul cauzei deduse judecaţii îl reprezintă un litigiu de muncă, astfel cum este definit de dispoziţiile art. 1 lit. n) -p) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.

Astfel, prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Braşov la data de 25 septembrie 2014, sub nr. x62/2014, reclamanta A. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta SC B. SA Bod ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să fie obligată pârâta să înscrie în carnetul de muncă şi în programul REVISAL la I.T.M. Braşov, perioada de muncă recunoscută reclamantei prin sentinţa civilă nr. 2222/sind din 23 octombrie 2012, pronunţată în Dosar nr. x/62/2010, perioadă cuprinsă între 04.10.2010-07.03.2011, a salariului brut cât şi a valorilor tichetelor de masă de creşă şi a sporului de vechime în muncă, precum şi achitarea datoriilor către instituţiile statului (C.A.S.S., A.J.O.F.M. Braşov C.A.S. Braşov etc.).

Prin sentinţa civilă nr. 440 din data de 11 martie 2015, pronunţată de Tribunalul Braşov, a fost respinsă cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă, ca nefondată.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...