Back

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Civilă

Decizia nr. 1998/2016

În vigoare de la 20.10.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

SURSA: scj.ro

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 27 septembrie 2016 pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, sub Dosar nr. x/1/2016, petenta SC A. SA a solicitat strămutarea Dosarului nr. x/196/2016 al Judecătoriei Brăila, Ia o altă instanţă egală în grad, pentru motive de bănuială legitimă.

Dosarul astfel format a fost repartizat aleatoriu completului de judecată CC 5 NCPC, care prin rezoluţia din data de 28 septembrie 2036 a stabilit termen de judecată la data de 20 octombrie 2016, în camera de consiliu, cu citarea părţilor, în vederea discutării competenţei materiale de soluţionare a cererii de strămutare.

Examinând cererea de strămutare, Înalta Curte reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 142 alin. (1) C. proc. civ., cererea de strămutare întemeiată pe motive de bănuială legitimă este de competenţa curţii de apel, dacă instanţa de la care se cere strămutarea este o judecătorie sau un tribunal din circumscripţia acesteia.

În speţă, se constată că petenta SC A. SA a solicitat strămutarea Dosarului nr. x/196/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Brăila.

Astfel, în aplicarea dispoziţiilor art. 131 C. proc. civ., raportat la prevederile art. 142 alin. (1) C. proc. civ., înalta Curte stabileşte că instanţa competentă material a soluţiona cererea de strămutare este Curtea de Apel Galaţi, instanţă în favoarea căreia urmează a se dispune declinarea competenţei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Declină competenţa de soluţionare a cererii formulată de petenîa SC A. SA, privind strămutarea pricinii care formează obiectul Dosarului nr. x/196/2016 al Judecătoriei Brăila, în favoarea Curţii de Apel Galaţi.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 20 octombrie 2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...