Back

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Ordinul nr. 1736/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

În vigoare de la 11.01.2011 până la 25.09.2012, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 2299/2012.

Documentul este disponibil în forma actualizată, la zi, conform ultimei modificări din data de 22.03.2012!

Te interesează forma actualizată, la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 16,37 Lei cu TVA

Cumpără document

Atenție! Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. IV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, şi ale art. 901-905 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Ioan Nelu Botiş

Bucureşti, 16 decembrie 2010.

Nr. 1.736.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 409/2012, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.736/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 11 ianuarie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează.

*) Potrivit art. I din Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 162/2011, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.736/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 11 ianuarie 2011, se modifică.

se încarcă...