Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 2395/2016 privind ajutorul de stat SA.32619 [2012/C (ex 2011/N)] notificat de Regatul Spaniei pentru compensarea anumitor costuri necesare pentru eliberarea benzii de frecvenţe a dividendului digital [notificată cu numărul C(2016) 4886] (Numai textul în limba spaniolă este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016D2395

În vigoare de la 31.12.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2),

având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce părţile interesate au fost invitate să-şi prezinte observaţiile în conformitate cu dispoziţiile menţionate mai sus (1) şi luând în considerare observaţiile acestora,

(1) Decizia 2012/C-213/03 a Comisiei din 25 aprilie 2012 (JO C 213, 19.7.2012, p. 41).

întrucât:

1. PROCEDURĂ

(1) La 5 iulie 2011, autorităţile spaniole au notificat Comisiei două măsuri de ajutor de stat. Măsura I prevedea subvenţii pentru locatarii unor clădiri colective care, pentru a menţine accesul la canalele în regim de recepţie (2) transmise până la acel moment pe banda de frecvenţe 790-862 MHz ("800 MHz"), erau nevoiţi să-şi modernizeze infrastructura existentă de televiziune digitală terestră ("Digital Terrestrial Television - DTT") sau să îşi aleagă o altă platformă. Măsura II avea ca obiectiv compensarea radiodifuzorilor publici şi privaţi pentru costurile suplimentare legate de obligaţia acestora de a difuza în mod simultan pe două benzi de frecvenţă în timpul procesului de eliberare a benzii de frecvenţă a dividendului digital (3) ("simulcast").

(2) Recepţia liberă (free-to-air - FTA) se referă la servicii de televiziune şi radio transmise sub formă liberă (necriptată), ceea ce permite oricărei persoane care deţine un echipament adecvat de recepţie să recepţioneze semnalul şi vizioneze sau să asculte conţinutul fără a avea nevoie de abonament, alte costuri suportate pe parcurs sau o taxă unică (de exemplu, canale cu plată). În mod tradiţional, transmite prin semnale radio terestre şi este recepţionată cu ajutorul unei antene.

(3) Corespunde benzii de 800 MHz.

(2) După un schimb de scrisori cu autorităţile spaniole cu privire la măsurile notificate, la 25 aprilie 2012, Comisia a adoptat o decizie(4) de a nu ridica obiecţii cu privire la măsura I şi de a iniţia procedura oficială de investigare prevăzută la articolul 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ("tratatul") cu privire la măsura II, atât pentru radiodifuzorii publici, cât şi pentru cele private. Decizia Comisiei de iniţiere a procedurii (denumită în continuare "decizia de iniţiere a procedurii") a fost publicată la 19 iulie 2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene(5). Comisia a invitat părţile interesate să îşi prezinte observaţiile cu privire la măsura în cauză.

(4) C(2012) 2533 final.

(5) A se vedea nota de subsol 1.

(3) Autorităţile spaniole şi-au prezentat observaţiile privind decizia de iniţiere a procedurii prin scrisorile din 29 iunie 2012, 12 decembrie 2012 şi 6 iunie 2013. S-au organizat, de asemenea, două teleconferinţe cu autorităţile spaniole: cea dintâi la 24 iunie 2013 şi cea de a doua, la 3 iunie 2014. În plus, acestea au participat la trei reuniuni: în iunie 2014, în decembrie 2014 şi în martie 2015.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...