Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 2389/2016/2389 AL CONSILIULUI din 19 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1388/2013 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole şi industriale Număr celex: 32016R2389

În vigoare de la 30.12.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Pentru a asigura furnizarea neîntreruptă şi în cantitate suficientă a anumitor mărfuri produse insuficient în Uniune şi pentru a evita perturbarea pieţei anumitor produse agricole şi industriale, au fost deschise contingente tarifare autonome prin Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 al Consiliului. Produsele din cadrul acestor contingente tarifare pot fi importate în Uniune cu un nivel redus sau zero al taxelor. Din motivele menţionate, este necesar să se deschidă, începând cu 1 ianuarie 2017, contingente tarifare cu un nivel zero al taxelor pentru un volum corespunzător în ceea ce priveşte unsprezece produse noi.

(2) În anumite cazuri, contingentele tarifare autonome existente ale Uniunii ar trebui să fie adaptate. În cazul a unsprezece produse, ar trebui să fie schimbate codurile TARIC, având în vedere modificările aduse clasificării în Nomenclatorul combinat prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1821 al Comisiei. În cazul a două produse, descrierea produselor ar trebui modificată, pentru o mai mare claritate şi pentru a ţine seama de cele mai recente evoluţii ale produselor. În cazul unui produs, volumele contingentelor ar trebui majorate în interesul operatorilor economici din Uniune. În două cazuri, volumul contingentului ar trebui scăzut.

(3) În cazul a şase produse, contingentele tarifare autonome ale Uniunii ar trebui închise începând cu 1 ianuarie 2017, deoarece menţinerea cotelor respective de la această dată nu este în interesul Uniunii.

(4) Din motive de claritate şi având în vedere numărul de modificări care trebuie efectuate, anexa la Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 ar trebui să fie înlocuită.

(5) Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 ar trebui, prin urmare, să se modifice în mod corespunzător.

(6) Având în vedere că modificările aduse contingentelor tarifare pentru produsele respective, prevăzute în prezentul regulament, trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2017, prezentul regulament ar trebui să intre de urgenţă în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 1388/2013 se înlocuieşte cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...