Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 2394/2016 privind ajutorul de stat acordat de Ungaria în favoarea ValDeal Innovációs Szolgáltató Zartkörűen Működő Részvénytársaság [cazul SA.33186 (2012/C) (ex 2011/NN)] [notificată cu numărul C(2014) 3193] (Numai textul în limba maghiară este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016D2394

În vigoare de la 30.12.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce părţile interesate au fost invitate să îşi prezinte observaţiile în conformitate cu dispoziţiile menţionate mai sus (1) şi având în vedere observaţiile acestora,

(1) JO C 40, 12.2.2013, p. 53.

întrucât:

1. PROCEDURĂ

(1) La 12 august 2008, Comisia a iniţiat monitorizarea schemei de ajutoare a Ungariei "Utilizarea şi punerea în aplicare a Fondului pentru cercetare şi inovare tehnologică" HU 21/2004 [SA.15588 (MX 23/2008)] (denumită în continuare "schema"), care la aderarea Ungariei a fost considerată drept ajutor de stat existent (2). Exerciţiul de monitorizare a vizat ajutoarele de stat acordate în baza schemei în perioada cuprinsă între 2004 şi 2006.

(2) Decizia C (2004) 3568/2 a Comisiei din 20 septembrie 2004, "Măsuri care vor fi considerate drept ajutoare existente în sensul articolului 88 alineatul (1) din Tratatul CE - Republica Ungaria".

(2) Au fost selectaţi trei beneficiari pentru o analiză aprofundată (3), ValDeal Innovációs Szolgáltató Zartkörűen Működő Részvénytársaság (ValDeal Innovation Services Closed Limited Company) (denumită în continuare "ValDeal"). În toate cele trei cazuri, s-au constatat nereguli.

(3) Ungaria a fost informată cu privire la alegerea celor trei întreprinderi pentru o analiză aprofundată, inclusiv ValDeal, prin scrisoarea din 12 iunie 2009.

(3) Una dintre întreprinderile monitorizate a rambursat în mod voluntar ajutorul împreună cu dobânzile pe parcursul etapei de monitorizare. În consecinţă, investigarea acesteia de către Comisie a fost întreruptă.

(4) În cadrul procedurii de monitorizare (SA.15588), Comisia a solicitat informaţii cu privire la ValDeal la 12 iunie 2009, 21 ianuarie 2010, 30 august 2010, 22 decembrie 2010 şi 17 februarie 2011. Autorităţile maghiare au transmis informaţii la 17 septembrie 2009, 30 martie 2010, 26 octombrie 2010, 6 decembrie 2010, 8 decembrie 2010, 2 februarie 2011, 24 februarie 2011 şi 1 aprilie 2011.

(5) Având în vedere faptul că preocupările Comisiei cu privire la ceilalţi doi beneficiari, inclusiv ValDeal, nu au fost pe deplin soluţionate de autorităţile maghiare, cazul a fost transferat într-un dosar NN la 16 iunie 2011 şi înregistrat cu numărul SA.33186 (2011/NN).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...