Back

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Civilă

Decizia nr. 1983/2016

În vigoare de la 20.10.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

SURSA: scj.ro

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 1964 din 23 iunie 2015 Tribunalul Specializat Cluj a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul A., în contradictoriu cu pârâţii B., Societatea de Asigurare Reasigurare C. SA şi SC D. SRL a obligat în solidar pârâţii să plătească reclamantului suma de 30.000 euro, în echivalent în RON la data plăţii, cu titlu de despăgubiri pentru daune morale şi 105 RON cu titlu de despăgubiri materiale, a obligat pârâta Societatea de Asigurare Reasigurare C. SA să plătească reclamantului penalităţi de întârziere în cuantum de 0,2% pe zi de întârziere, începând cu data de 16 martie 2015 şi până la data plăţii efective, a respins cererea pârâtei SC D. SRL de obligare a reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel pârâtele Societatea de Asigurare Reasigurare C. SA şi SC D. SRL.

Prin încheierea de şedinţă din 19 ianuarie 2016, Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, a dispus suspendarea judecării apelurilor în raport de dispoziţiile art. 262 alin. (4) coroborat cu art. 75 din Legea nr. 85/2014, faţă de împrejurarea că prin încheierea din 03 decembrie 2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a civilă, în Dosar nr. x/3/2015, a fost deschisă procedura falimentului împotriva debitoarei Societatea de Asigurare Reasigurare C. SA.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs reclamantul A.

În motivarea recursului său, recurentul a susţinut că măsura suspendării este nelegală întrucât în speţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora nu sunt supuse suspendării căile de atac promovate de debitor împotriva acţiunilor începute înaintea deschiderii procedurii.

Învestită cu soluţionarea căii de atac la data de 5 mai 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, a procedat la comunicarea cererii de recurs.

La data de 23 mai 2016, s-a înregistrat la dosar întâmpinarea formulată de Fondul de Garantare a Asiguraţilor, în calitate de reprezentant al Societăţii de Asigurare Reasigurare C. SA.

La data de 13 iunie 2016, a fost întocmit raportul asupra admisibilităţii în principiu a recursului, prin raport constatându-se că. recursul este admisibil în principiu.

Completul de filtru C4, la data de 16 mai 2016, constatând că raportul întruneşte condiţiile art. 493 alin. (3) C. proc. civ., a dispus comunicarea lui părţilor, pentru ca acestea să depună puncte de vedere, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 493 alin. (4) din acelaşi cod.

Potrivit dovezilor aflate la dosarul de recurs, raportul asupra admisibilităţii în principiu a recursului a fost comunicat părţilor.

Nu au fost înregistrate la dosarul cauzei puncte de vedere la raport.

În raport de dispoziţiile art. 493 alin. (4) teza a II-a C. proc. civ., constatându-se încheiată această etapă a procedurii de filtru, prin epuizarea termenului pentru depunerea punctelor de vedere la raport, dosarul a fost înaintat completului de judecată în vederea stabilirii termenului pentru soluţionarea căii de atac.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...