Back

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Civilă

Decizia nr. 1979/2016

În vigoare de la 20.10.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

SURSA: scj.ro

Asupra contestaţiei în anulare, constată următoarele:

Prin decizia nr. 1048/A din 25 noiembrie 2015 a Curţii de Apel Oradea, secţia I civilă, a fost respins, ca nefondat, apelul declarat de reclamantul A. împotriva sentinţei nr. 616/LMA din 01 iulie 2015 pronunţată de Tribunalul Satu Mare, secţia I civilă.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul A.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, învestită fiind cu soluţionarea recursului, a declanşat procedura de filtru conform art. 493 C. proc. civ., iar prin decizia nr. 1094 din 17 mai 2016 a respins, ca inadmisibil, recursul formulat de reclamant.

Împotriva acestei decizii a formulat contestaţie în anulare reclamantul A.

În motivarea contestaţiei în anulare, contestatorul a susţinut că instanţa nu a ţinut seama de dispoziţiile legale privind recunoaşterea condiţiilor de muncă speciale, solicitând admiterea contestaţiei, cu consecinţa anulării hotărârii contestate.

Asupra admisibilităţii contestaţiei în anulare, raportat la hotărârea atacată şi la dispoziţiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit art. 503 alin. (1) C. proc. civ. „Hotărârile definitive pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata”. De asemenea, alin. (2) al art. 503 C. proc. civ. face referire la hotărârile instanţei de recurs şi motivele pentru care acestea pot fi atacate cu contestaţie în anulare.

Este necesar, însă, ca aspect de admisibilitate, ca pe lângă motivele expres şi limitativ prevăzute de lege, hotărârea împotriva căreia se îndreaptă contestaţia în anulare să fie susceptibilă de exerciţiul acestei căi de atac.

Nu fac obiect al contestaţiei în anulare hotărârile judecătoreşti pentru care legea interzice în mod expres contestaţia în anulare sau prevede în mod expres că nu se poate exercita nicio cale de atac.

Or, în speţă, se constată că prin decizia supusă contestaţiei în anulare, respectiv decizia nr. 1094 din 17 mai 2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, s-a respins, ca inadmisibil, recursul declarat de reclamantul A. împotriva deciziei nr. 1048/A din 25 noiembrie 2016 a Curţii de Apel Oradea, secţia I civilă.

Recursul declarat de reclamant, finalizat prin decizia contestată în prezenta cauză, a fost soluţionat printr-o decizie a completului de filtru, în condiţiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., în faza de examinare a cerinţelor de formă pe care trebuie să le întrunească recursul. Potrivit art. 493 alin. (5) C. proc. civ., în acest caz, decizia nu este supusă niciunei căi de atac.

Aşa fiind, întrucât demersul contestatorului s-a îndreptat împotriva unei decizii pronunţată în procedura de filtru, în condiţiile dispoziţiilor art. 493 alin. (5) C. proc. civ., hotărârea nu este susceptibilă de nicio cale de atac.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...