Back

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Civilă

Decizia nr. 1978/2016

În vigoare de la 20.10.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

SURSA: scj.ro

Asupra contestaţiei în anulare, constată următoarele:

Prin încheierea de şedinţă din data de 12 ianuarie 2016 a Curţii de Apel Timişoara, secţia I civilă, s-a dispus, în temeiul dispoziţiilor art. 411 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., suspendarea judecării recursului declarat de A. împotriva deciziei nr. 513/A din 19 mai 2015, pronunţată de Tribunalul Timiş, secţia I civilă.

Împotriva acestei încheieri a formulat recurs pârâta A.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, învestită fiind cu soluţionarea recursului, a declanşat procedura de filtru conform art. 493 C. proc. civ., iar prin decizia nr. 879 din 12 aprilie 2016 a constatat nul recursul formulat de pârâtă.

Împotriva acestei decizii a formulat contestaţie în anulare pârâta A.

În motivarea contestaţiei în anulare, contestatoarea a solicitat anularea hotărârii contestate, cu consecinţa desfiinţării hotărârii prin care s-a pronunţat divorţul, având în vedere că din căsătorie au rezultat copii, care au nevoie de îngrijirea ambilor părinţi.

Asupra admisibilităţii contestaţiei în anulare, raportat la hotărârea atacată şi la dispoziţiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit art. 503 alin. (1) C. proc. civ. „Hotărârile definitive pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata”. De asemenea, alin. (2) al art. 503 C. proc. civ. face referire la hotărârile instanţei de recurs şi motivele pentru care acestea pot fi atacate cu contestaţie în anulare.

Este necesar, însă, ca aspect de admisibilitate, ca pe lângă motivele expres şi limitativ prevăzute de lege, hotărârea împotriva căreia se îndreaptă contestaţia în anulare să fie susceptibilă de exerciţiul acestei căi de atac.

Nu fac obiect al contestaţiei în anulare hotărârile judecătoreşti pentru care legea interzice în mod expres contestaţia în anulare sau prevede în mod expres că nu se poate exercita nicio cale de atac.

Or, în speţă, se constată că prin decizia supusă contestaţiei în anulare, respectiv decizia nr. 879 din 12 aprilie 2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, în Dosarul nr. x/252/2014 s-a constatat nul recursul formulat de pârâta A. împotriva încheierii din 12 ianuarie 2016 a Curţii de Apel Timişoara, secţia I civilă.

Recursul declarat de pârâtă, finalizat prin decizia contestată în prezenta cauză, a fost soluţionat printr-o decizie a completului de filtru, în condiţiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., în faza de examinare a cerinţelor de formă pe care trebuie să le întrunească recursul. Potrivit art. 493 alin. (5) C. proc. civ., în acest caz, decizia nu este supusă niciunei căi de atac.

Aşa fiind, întrucât demersul contestatoarei s-a îndreptat împotriva unei decizii pronunţată în procedura de filtru, în condiţiile dispoziţiilor art. 493 alin. (5) C. proc. civ., hotărârea nu este susceptibilă de nicio cale de atac.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...