Back

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Civilă

Încheierea nr. 1926/2016

În vigoare de la 14.10.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

SURSA: scj.ro

S-a luat în examinare cererea de strămutare a Dosarului nr. x/59/2016 al Curţii de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, formulata de petentul A.

La apelul nominal lipsesc petentul şi intimata SC B. SRL.

Magistratul asistent a făcut referatul cauzei, arătând următoarele: procedura de citare este legal îndeplinită; cererea de strămutare a fost timbrată cu laxa judiciară de timbru în cuantum de 100 RON, conform chitanţei din 10 octombrie 2016, aflată la dosar; cererea de strămutare a fost comunicată intimatei; potrivit programului de evidenţă informatizată a instanţelor, Dosarul nr. x/59/2016, aflat pe rolul Curţii de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, a fost soluţionat prin decizia civilă nr. 829 din 15 iunie 2016.

Analizând cererea,

ÎNALTA CURTE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E

Respinge cererea formulată de petentul A. privind strămutarea pricinii care face obiectul Dosarului nr. x/59/2016 al Curţii de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 octombrie 2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...