Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 2392/2016 de numire a unui membru în cadrul Curţii de Conturi Număr celex: 32016D2392

În vigoare de la 29.12.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 286 alineatul (2),

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Republicii Estonia,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Avizul din 14 decembrie 2016 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Mandatul doamnei Kersti KALJULAID s-a încheiat la 6 mai 2016.

(2) Ar trebui, prin urmare, să fie numit un nou membru,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Domnul Juhan PARTS este numit în calitatea de membru în cadrul Curţii de Conturi pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2022.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...