Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 2393/2016 privind ajutorul de stat SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) acordat de Spania pentru Real Madrid CF [notificată cu numărul C(2016) 4080] (Numai textul în limba spaniolă este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016D2393

În vigoare de la 29.12.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce părţile interesate au fost invitate să îşi prezinte observaţiile în conformitate cu articolul 108 alineatul (2) din tratat (1) şi având în vedere observaţiile acestora,

(1) JO C 69, 7.3.2014.

întrucât:

1. PROCEDURĂ

(1) În octombrie şi noiembrie 2011, relatările din presă şi informaţiile transmise de cetăţeni au atras atenţia Comisiei cu privire la presupusul ajutor de stat acordat în favoarea Real Madrid Club de Futbol (denumit în continuare "Real Madrid"), sub forma unui transfer de proprietate avantajos. Ca urmare a invitaţiei din 20 decembrie 2011, Spania şi-a prezentat observaţiile cu privire la aceste informaţii la 23 decembrie 2011 şi la 20 februarie 2012. În urma unei noi solicitări de informaţii din partea Comisiei din 2 aprilie 2012, Spania a furnizat informaţii suplimentare la 18 iunie 2012.

(2) Prin scrisoarea din 18 decembrie 2013, Comisia a informat Spania că a decis să iniţieze procedura prevăzută la articolul 108 alineatul (2) din tratat cu privire la ajutorul de stat. Prin scrisoarea din 16 ianuarie 2014, Spania a prezentat observaţii cu privire la această decizie.

(3) Decizia Comisiei de a iniţia procedura (denumită în continuare "decizia de iniţiere a procedurii") a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2). Comisia a invitat părţile interesate să prezinte observaţii cu privire la această măsură.

(2) A se vedea nota de subsol 1.

(4) Comisia a primit observaţii de la părţile interesate. Aceste observaţii au fost comunicate Spaniei, căreia i s-a dat posibilitatea de a răspunde. Observaţiile Spaniei au fost primite de Comisie prin scrisoarea din 17 noiembrie 2014. La 4 noiembrie 2015 şi la 14 martie 2016, Comisia s-a întâlnit cu reprezentanţii clubului Real Madrid. La 6 noiembrie 2015, Comisia a organizat o conferinţă telefonică cu reprezentanţii municipalităţii Madrid. La 9 martie 2016, Spania a transmis informaţii suplimentare.

(5) La 22 aprilie 2015, Comisia a transmis Spaniei studiul de evaluare a terenului pe care îl solicitase biroului independent de evaluare a terenurilor CEIAM Cabre Alegret (denumit în continuare "CEIAM") în vederea pregătirii unor eventuale observaţii. Prin scrisoarea din 15 iunie 2015, Spania a transmis observaţii cu privire la acest studiu. Prin scrisoarea din 9 iulie 2015, Real Madrid a transmis observaţii cu privire la studiu.

2. DESCRIEREA DETALIATĂ A MĂSURII CONTESTATE

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...