Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 2391/2016 privind ajutorul de stat SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) pus în aplicare de Spania în favoarea anumitor cluburi de fotbal [notificată cu numărul C(2016) 4046] (Numai textul în limba spaniolă este autentic) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016D2391

În vigoare de la 28.12.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce părţile interesate au fost invitate să îşi prezinte observaţiile în temeiul articolului 108 alineatul (2) din tratat (1) şi

(1) JO C 69, 7.3.2014, p. 115.

având în vedere observaţiile acestora,

întrucât:

1. PROCEDURA

(1) În noiembrie 2009, mai multe informaţii detaliate transmise de către cetăţeni au atras atenţia Comisiei asupra unui posibil regim fiscal preferenţial privind impozitul pe profit în favoarea a patru cluburi sportive din Spania, respectiv Athletic Club Bilbao, Club Atletico Osasuna (Navarra), FC Barcelona şi Real Madrid CF, în raport cu alte societăţi sportive cu răspundere limitată. Spania a fost invitată să prezinte observaţii în datele de 15 februarie, 12 aprilie şi 28 septembrie 2010. Observaţiile sale au fost primite la 23 martie şi 15 decembrie 2010.

(2) Prin scrisoarea din data de 18 decembrie 2013, Comisia a informat Spania că a decis să iniţieze procedura prevăzută la articolul 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) cu privire la ajutorul în cauză ("decizia de iniţiere"). Spania a prezentat observaţii privind această decizie prin scrisoarea din 17 februarie 2014. La 17 decembrie 2015, Spania a transmis informaţii suplimentare.

(3) Decizia Comisiei de iniţiere a procedurii (decizia de iniţiere) a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2). Comisia a invitat părţile interesate să îşi prezinte observaţiile cu privire la ajutor/măsură.

(2) Cf. nota de subsol 1.

(4) Comisia a primit observaţii de la părţile interesate. Observaţiile primite au fost înaintate Spaniei, căreia i s-a acordat ocazia de a reacţiona; observaţiile acesteia au fost primite prin scrisoarea din data de 21 noiembrie 2014.

2. DESCRIEREA DETALIATĂ A AJUTORULUI

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...