Back

Ministerul Finanţelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2400/2010 privind Procedura de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13.10.2010 până la 08.09.2016, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 2148/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În baza art. 61-65 şi a art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se stabileşte Procedura de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Autoritatea vamală, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, organele fiscale teritoriale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 492/2007 privind Procedura de aplicare a prevederilor art. 65 şi 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 4 aprilie 2007.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 5 octombrie 2010.

Nr. 2.400.

ANEXĂ

PROCEDURA
de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

se încarcă...