Back

Tribunalul Arad

Sentinţa civilă nr. 3484/2016 - contestaţie act administrativ fiscal

În vigoare de la 20.10.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

TRIBUNALUL

Deliberând asupra acţiunii de faţă constată următoarele:

Prin acţiunea în contencios administrativ înregistrată la această instanţă la data de 23.06.2016, reclamantul K.I. a cerut în contradictoriu cu pârâtele A.J.F.P. Arad, D.G.R.F.P. Timişoara şi Administraţia Fondului pentru Mediu obligarea pârâtelor la restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule în sumă de 1.151 lei achitată cu chitanţa nr. .../15.01.2008 şi a dobânzilor fiscale aferente începând cu data plăţii taxei şi până la data restituirii efective, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii reclamantul arată că a achiziţionat un autovehicul second hand marca Volkswagen, pentru înmatricularea căruia a fost obligat să plătească suma de 1.151 lei cu titlu de taxă pe poluare.

A susţinut că taxa este prelevată cu încălcarea dreptului comunitar, respectiv a art. 90 din Tratatul CE, deoarece O.U.G. nr. 50/2008 care stă la baza stabilirii taxei pe poluare îndeplineşte toate criteriile pentru a fi declarată incompatibilă cu textul de lege menţionat deoarece creează o discriminare între autoturismele second hand înmatriculate deja într-un stat membru al Uniunii Europene şi care se înmatriculează în România după 01.07.2008 şi autoturismele second hand înmatriculate deja în România.

În drept a invocat prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, art. 124 alin. (1) şi (2) din O.G. nr. 92/2003 privind C. proc. fisc., art. 25 şi art.90 din Tratatul CE, art. 148 alin. (2) din Constituţia României.

Prin întâmpinarea depusă, D.G.R.F.P. Timişoara - A.J.F.P. Arad, continuator în drepturi şi obligaţii al Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Arad a cerut respingerea acţiunii ca netemeinică şi nelegală.

Prin întâmpinarea depusă, pârâta A.J.F.P. Arad a formulat aceeaşi excepţie ca şi D.G.R.F.P. Timişoara, dar şi aceleaşi concluzii pe fond.

Pe cale de excepţie, au invocat prematuritatea formulării acţiunii în contencios administrativ raportat la prevederile art. 8 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu motivarea că în speţa de faţă reclamantul nu poate invoca existenţa unui refuz nejustificat al autorităţii pârâte pentru a promova prezenta acţiune.

Susţine că pârâtul nu a refuzat niciodată soluţionarea cererii de restituire, cererea urmând a fi soluţionată în raport cu procedura de restituire a taxei prevăzută de O.G. nr. 40/2015, înlăuntrul termenului prevăzut de art. 77 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind noul C. proc. fisc.

Pârâtul susţine că nu a refuzat niciodată soluţionarea cererii de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule, iar ca urmare a adoptării actului normativ nou reprezentat de O.G. nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu, solicitantului-reclamant îi revine obligaţia de a formula o cerere de restituire a taxei auto, obligaţie îndeplinită prin înregistrarea cererii la data de 25.05.2016, susţinând că urmează a fi soluţionată înlăuntrul termenului prevăzut de art. 77 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind noul C. proc. fisc., termen care nu era împlinit la data înregistrării acţiunii în instanţă, 23.06.2016.

Analizând cu prioritate excepţia invocată, instanţa urmează a o respinge ca nefondată.

La data de 12.04.2016 au fost publicate Normele de aplicare ale O.G. nr. 40/2015, pârâtul având obligaţia de a efectua plata acestor sume de bani în baza unei cereri adresată organului fiscal.

Reclamantul a formulat o cerere administrativă având ca obiect restituirea taxei auto înregistrată sub nr. .../26.05.2016 la sediul pârâtei, depusă în probaţiune la f. 20 fond, iar prin Adresa nr. .../ad/10.06.2016 - fila 21 dosar, pârâta A.J.F.P. Arad i-a pus în vedere să depună în copie cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare, cu menţiunea de ale prezenta spre vedere organului fiscal în original; totodată, i-a cerut să indice un cont bancar, avertizându-l să se prezinte în termen de 60 de zile la sediul pârâtei A.J.F.P. Arad cu documentele solicitate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...