Back

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Penală

Decizia nr. 1335/2016

În vigoare de la 18.10.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

SURSA: scj.ro

Deliberând asupra cauzei de faţă;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, s-a înregistrat, la data de 19 iulie 2016, Dosarul nr. x/1/2016, având contestaţiile formulate de contestatorii SC A. SRL, SC B. SRL şi C. împotriva Deciziei penale nr. 1207/A din 14 octombrie 2014 pronunţată de Curtea de Bucureşti, secţia a Il-a penală, în Dosarul nr. x/3/2005, fiind stabilit termen la data de 24 iunie 2016, când s-a dispus amânarea cauzei la data de 16 septembrie 2016.

La termenul de judecată din data de 16 septembrie 2016 contestatorul C. a solicitat amânarea cauzei întrucât a dorit să îşi angajeze apărător ales.

Apărătorul desemnat din oficiu pentru contestatorul C., de asemenea, a solicitat acordarea unui termen de judecată în vederea studierii dosarului în care a fost pronunţată hotărârea contestată şi pentru pregătirea apărării.

La acel termen, 16 septembrie 2016, Înalta Curte a pus în discuţie, din oficiu, detaşarea de la Dosarul nr. x/1/2016 a contestaţiei formulate de către condamnatul C., întrucât s-a constatat că acesta are un obiect diferit de obiectul iniţial al cauzei, respectiv contestaţie împotriva măsurilor asigurătorii.

Văzându-se şi dispoziţiilor art. 94 alin. (3) din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti vizând înregistrarea căilor de atac cu privire la aceeaşi hotărâre, s-a format un nou Dosar cu nr. x/1/2016 cauza fiind repartizat Competului 2, fixându-se termen de judecată la data de 18 octombrie 2016.

Prin contestaţia scrisă şi depusă la dosarul cauzei, contestatorul a solicitat desfiinţarea pct. 2 şi 3 al Deciziei penale nr. 1207 din 14 octombrie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, pronunţată în Dosarul nr. x/3/2005 (nr. x/2012), numai cu privire la dispoziţiile date de instanţă cu referitoare la confiscarea speciala.

Pentru termenul de judecată din data de 18 octombrie 2016, condamnatul C. a trimis la dosar atât personal cât şi prin apărător ales cerere de retragere a contestaţiei formulate.

Avându-se în vedere dispoziţiile art. 4251 alin. (3) raportat la art. 415 alin. (1) C. proc. pen., care stabilesc că până la închiderea dezbaterilor la instanţa de apel, persoana vătămată şi oricare dintre părţi îşi pot retrage apelul declarat, personal sau prin mandatar, Înalta Curte urmează a lua act de voinţa condamnatului C. împotriva Deciziei penale nr. 1207/A din data de 14 octombrie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a II-a penală, pronunţată în Dosarul nr. x/3/2005 (nr. x/2012).

Potrivit art. 272 alin. (2) C. proc. pen., contestatorul va fi obligat la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, unnând ca onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 130 lei, să rămână în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...