Back

Ministerul Justiţiei - MJ

Regulamentul privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din 24.06.2010

În vigoare de la 27.07.2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

TITLUL I Dispoziţii generale

CAPITOLUL I Definirea unor termeni

Art. 1. -

(1) Prezentul Regulament privind siguranţa penitenciarelor, denumit în continuare Regulament, are drept scop organizarea şi executarea serviciului de pază, escortare, însoţire şi supraveghere a persoanelor private de libertate din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

(2) În sensul prezentului Regulament termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) persoane private de libertate - persoanele condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenţiune pe viaţă, arestate preventiv, precum şi la cele sancţionate cu măsura educativă a internării într-un centru de reeducare;

b) loc de deţinere - penitenciare, penitenciare-spital, penitenciare pentru minori şi tineri, penitenciare pentru femei şi centrele de reeducare din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

c) Regulament de aplicare a Legii - Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006;

d) Lege - Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

(3) În sensul prezentului Regulament, referirea la o funcţie din nomenclatorul de funcţii al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor implică şi persoanele care îndeplinesc atribuţii specifice acesteia astfel:

a) termenul director adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar se referă şi la şeful serviciului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar din unităţile care nu au prevăzută în statul de organizare funcţia de director adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar;

b) termenul directorul adjunct educaţie şi asistenţă psihosocială se referă şi la şeful serviciului educaţie şi asistenţă psihosocială din unităţile care nu au prevăzută în statul de organizare funcţia de director adjunct educaţie şi asistenţă psihosocială;

c) termenul de şef de tură se referă atât la ofiţerul de serviciu din unităţile care nu au prevăzută în statul de organizare funcţia de şef de tură cât şi la educatorul coordonator din centrele de reeducare;

d) responsabilul de zonă este ofiţerul sau agentul numit de directorul locului de deţinere care coordonează activitatea unui anumit segment de activitate, ca de exemplu şef de secţie, şef de schimb, ofiţer instructor acces, escortare, puncte de lucru sau acordare drepturi la pachet, vizită şi corespondenţă;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...