Back

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

Ordinul nr. 2257/2010 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria memoriale, grupa B, a imobilului Atelierul pictorului Nicolae Grigorescu din Str. Batiştei nr. 20, sectorul 2, Bucureşti

În vigoare de la 05.08.2010

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Ţinând seama de Avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice nr. 309/E/2009,

în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Imobilul "Atelierul pictorului Nicolae Grigorescu" din Str. Batiştei nr. 20, sectorul 2, Bucureşti, se clasează ca monument istoric, categoria memoriale, grupa "B", cod în Lista monumentelor istorice B-IV-m-B-20976.

Art. 2. -

Direcţia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. -

Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,
Kelemen Hunor

Bucureşti, 12 mai 2010.

Nr. 2.257.

se încarcă...