Back

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

Ordinul nr. 2257/2010 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria memoriale, grupa B, a imobilului Atelierul pictorului Nicolae Grigorescu din Str. Batiştei nr. 20, sectorul 2, Bucureşti

În vigoare de la 05.08.2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Ţinând seama de Avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice nr. 309/E/2009,

în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Imobilul "Atelierul pictorului Nicolae Grigorescu" din Str. Batiştei nr. 20, sectorul 2, Bucureşti, se clasează ca monument istoric, categoria memoriale, grupa "B", cod în Lista monumentelor istorice B-IV-m-B-20976.

Art. 2. -

Direcţia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. -

Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Municipiului Bucureşti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,
Kelemen Hunor

Bucureşti, 12 mai 2010.

Nr. 2.257.

se încarcă...