Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 583/2010 pentru aprobarea declasificării informaţiilor cu nivel de secretizare strict secret şi secret elaborate de Ministerul Apărării Naţionale anterior datei de 17 februarie 1972

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21.07.2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Derogări (1),

Se aprobă declasificarea informaţiilor cu nivel de secretizare strict secret elaborate de Ministerul Apărării Naţionale anterior datei de 17 februarie 1972, întrucât dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat deţinătoare.

Art. 2. - Derogări (1),

Se aprobă declasificarea informaţiilor cu nivel de secretizare secret elaborate de Ministerul Apărării Naţionale anterior datei de 17 februarie 1972, întrucât dezvăluirea acestora nu mai poate prejudicia siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat deţinătoare.

Art. 3. -

De la prevederile art. 1 şi 2 se exceptează informaţiile cu nivel de secretizare strict secret şi secret elaborate de structurile cu specific de mobilizare, operaţii, cifru şi contrainformaţii militare sau care reglementează ori fac referire la aceste activităţi specifice, care se evaluează şi se declasifică în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (10) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 20 alin. (2) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

Autorităţile şi instituţiile publice, operatorii economici cu capital integral sau parţial de stat şi celelalte persoane juridice de drept public ori privat care au în păstrare copii ale documentelor ce conţin informaţiile declasificate prezentate la art. 1 şi 2 iau măsuri pentru suprimarea marcajelor de clasificare şi scoaterea informaţiilor de sub incidenţa reglementărilor protective prevăzute de lege.

Art. 5. -

(1) Documentele ce conţin informaţiile declasificate urmează a fi gestionate în continuare în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Consultarea documentelor ce conţin informaţiile declasificate, prevăzute la art. 1 şi 2, se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 şi 22 şi ale anexei nr. 6 la Legea nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. -

În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Apărării Naţionale va întocmi şi va supune aprobării Guvernului lista informaţiilor declasificate care intră sub incidenţa art. 22 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul apărării naţionale,
Gabriel Oprea
Directorul general al Oficiului Registrului Naţional
al Informaţiilor Secrete de Stat,
Marius Petrescu

Bucureşti, 16 iunie 2010.

Nr. 583.

se încarcă...