Back

Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR, Ministerul Administraţiei şi Internelor , Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

În vigoare de la 27.04.2010

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,50 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

Nr. 135/84/76/1.284

Ministerul Mediului şi Pădurilor

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 30 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,

ministrul mediului şi pădurilor, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul dezvoltării regionale şi turismului emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului asigură instruirea personalului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", precum şi a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, în scopul aplicării prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi pădurilor, Ministrul administraţiei şi internelor,
Laszlo Borbely Vasile Blaga
p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
Adrian Rădulescu, Elena Gabriela Udrea
secretar de stat

ANEXĂ

METODOLOGIE
de aplicare a evaluării impactului asupra mediului
pentru proiecte publice şi private

se încarcă...