0
Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 1608/2009 privind declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1953-1989 şi a unor decrete prezidenţiale adoptate în perioada 1974-1989

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,10 Lei

În vigoare de la 08.01.2010

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 08.01.2010.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 24 alin. (10) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 20 alin. (1) lit. a) şi b) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

(1) Se aprobă declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1953-1989 şi a unor decrete prezidenţiale adoptate în perioada 1974-1989, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2*), ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a expirării termenului de clasificare ori datorită faptului că dezvăluirea informaţiilor nu mai poate prejudicia siguranţa naţională, apărarea ţării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat.

(2) Instituţiile şi autorităţile publice care au în gestiune copii ale decretelor prevăzute la alin. (1) vor lua măsuri în consecinţă, conform legii.

*) Decretele Consiliului de Stat şi decretele prezidenţiale declasificate se păstrează şi pot fi consultate la Arhivele Naţionale. Existenţa unui număr mare de file şi schiţe constituie impedimente de natură tehnico-redacţională, care fac imposibilă publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
ministrul administraţiei şi internelor,
interimar,
Mihai Capră,
secretar de stat
p. Ministrul apărării naţionale,
Viorel Oancea,
secretar de stat
Directorul Serviciului Român de Informaţii,
George-Cristian Maior

Bucureşti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.608.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând decrete ale Consiliului de Stat
adoptate în perioada 1953-1989

A. Informaţii clasificate secret de stat, de nivel "secret" (1953-1978)

Informaţii pentru care a expirat termenul de clasificare

Anul 1953

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 305 pentru exproprierea unor terenuri necesare construirii căminului Şcolii Medii Tehnice Siderurgice Reşiţa
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 308 referitor la trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comunele Săvineşti şi Roznov, raionul Piatra-Neamţ, regiunea Bacău
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 326 pentru trecerea în proprietatea statului a unor imobile situate în comuna Bicaz, regiunea Bacău
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 329 privitor la trecerea în proprietatea statului a unor terenuri agricole situate în comuna Căzăneşti, raionul Râmnicu Vâlcea
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 500 privitor la trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Vulcan, raionul Petroşani, regiunea Hunedoara, în folosul Centralei Termoelectrice Petroşani

Anul 1955

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 420 privind conferirea ordinului "Steaua Republicii Populare Române" clasa a II-a generalului maior Nicolau Ioan Serghie
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 432 pentru trecerea unor terenuri cu construcţiile aferente în proprietatea statului şi respectiv în folosinţa Uzinei "Sadu" Gorj
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 437 pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în oraşul şi regiunea Timişoara
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 482 pentru trecerea folosinţei terenului de zbor Alexandria şi a infrastructurii sale de la Asociaţia Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei - Aeroclubul Central la Sfatul Popular Alexandria
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 508 privind modificarea art. 5 din Decretul nr. 3 din 10 ianuarie 1951 referitor la reglementarea serviciului militar activ din Forţele Armate ale Republicii Populare Române
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 522 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi darea în administrarea Ministerului Construcţiilor a unor terenuri, proprietate particulară, situate în oraşul Stalin

Anul 1956

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 336 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din comuna Băineţ, raionul Rădăuţi, regiunea Suceava, necesare Ministerului Căilor Ferate
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 344 pentru exproprierea unui teren din Bucureşti, bulevardul Brâncoveanu nr. 77, raionul Nicolae Bălcescu
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind exproprierea unor terenuri din comuna Racova, raionul Buhuşi, regiunea Bacău
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 352 pentru graţierea pedepselor unor condamnaţi
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 370 privind acreditarea cetăţeanului Korcinski Nicolae, Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotenţiar al Republicii Populare Române în Marea Britanie, în aceeaşi calitate şi în Republica Islanda
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 372 pentru graţierea pedepselor unor condamnaţi
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 386 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din oraşul Târnăveni, raionul Târnăveni, regiunea Stalin
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 388 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri cu construcţiile aferente situate în oraşul Iaşi
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 389 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din comuna Fântânele, raionul Sângiorgiu, Regiunea Autonomă Maghiară
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 407 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri cu construcţiile aferente situate în oraşul Piteşti, str. Oborului nr. 4 şi 5
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 413 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din oraşul Bucureşti
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 476 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate pe teritoriul oraşului Timişoara
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 486 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile: Bacău, Craiova şi Stalin
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 487 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comunele Mălini şi Drăceni, raionul Fălticeni, regiunea Suceava
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 533 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile Piteşti şi Bacău
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 534 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în oraşul Cluj
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 546 pentru graţierea şi reducerea pedepselor unor condamnaţi
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 554 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Gârda de Sus, raionul Lunca Vaşcăului, regiunea Oradea
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 674 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile: Craiova, Galaţi şi Piteşti

Anul 1957

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile: Stalin, Timişoara şi Autonomă Maghiară
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 79 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri şi construcţii şi darea acestora în administrarea Ministerului Minelor, precum şi completarea şi modificarea unor decrete de expropriere
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 200 pentru completarea articolului 35 din Decretul nr. 272 din 30 decembrie 1950 referitor la actele de stare civilă, republicat în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române nr. 15 din 13 iunie 1955
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 230 privind autorizarea Comitetului executiv al Sfatului Popular al Comunei Coşbuc, raionul Năsăud, regiunea Cluj, să efectueze un schimb de terenuri
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 321 79 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri cu construcţiile aferente, situate în oraşul Roşiori de Vede, raionul Roşiori, regiunea Bucureşti
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 452 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunea Cluj
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 474 pentru modificarea Legii nr. 5/1952 pentru organizarea judecătorească

Anul 1958

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 94 privind organizarea şi funcţionarea caselor de ajutor reciproc pe lângă unităţile militare din Ministerul Forţelor Armate şi unităţile militare şi militarizate din Ministerul Afacerilor Interne
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privitor la regimul unor condamnaţi la pedepse privative de libertate
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind organizarea şi funcţionarea apărării locale antiaeriene
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Cugir, raionul Orăştie, regiunea Hunedoara
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 206 pentru acreditarea lui Nicuţă Constantin în calitate de trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al Republicii Populare Române în Austria
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 222 pentru modificarea Codului penal
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 284 pentru anularea dispoziţiunilor Decretului nr. 618/1957, în ceea ce priveşte pe crainicul Speranţă-Comnoiu Gheorghe
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 465 pentru modificarea unor anexe ale Decretului nr. 254 din 31 mai 1957 privind exproprierea unor bunuri situate în zona lacului de acumulare al Hidrocentralei "V.I. Lenin" Bicaz, regiunea Bacău

Anul 1959

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 10 pentru graţierea unei pedepse
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 68 privind autorizarea Comitetului executiv al Sfatului Popular al Capitalei Republicii Populare Române de a efectua un schimb de terenuri
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 102 privind trecerea unor imobile din proprietatea statului în proprietatea Consiliului Central al Sindicatelor, precum şi acceptarea transferului unor imobile din proprietatea Consiliului Central al Sindicatelor în proprietatea statului
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 195 pentru retragerea unor decoraţii
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 346 pentru modificarea Decretului nr. 334 din 16 iulie 1957 privind regimul de evidenţă a populaţiei
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunea Bucureşti
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 432 pentru graţierea unei pedepse
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 444 privind conferirea "Ordinului Muncii" clasa I-a Orchestrei simfonice Radio, precum şi a ordinului "Steaua Republicii Populare Române", a "Ordinului Muncii" şi a "Medaliei Muncii" unor lucrători din cadrul acestei orchestre
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 464 pentru modificarea dispoziţiunilor de sub punctele 10 şi 11 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Institutului de Criminalistică, aprobat prin Decretul nr. 88/1956

Anul 1960

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 109 privind transmiterea din proprietatea statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, în proprietatea Secţiei Gospodăriei de Partid a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român a unei cantităţi de şină deconville
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 242 pentru graţierea de restul pedepsei ce mai aveau de executat Batori Irma şi Georgescu Georgeta
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 288 privind reglementarea situaţiei caselor construite de fostele cooperative de ocrotire socială O.N.C.S.A., precum şi a terenurilor aferente acestor case
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 320 pentru ratificarea Convenţiei privind colaborarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor împotriva dăunătorilor şi bolilor
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind retragerea unor decoraţii

Anul 1961

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 6 pentru conferirea "Ordinului Muncii" unor ingineri sovietici
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 51 pentru revocarea colonelului de justiţie Tudorache Manole din funcţia de judecător la Tribunalul Suprem al Republicii Populare Române
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind retragerea unor ordine şi medalii
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 166 pentru ratificarea Acordului de plăţi multilateral între guvernele Republicii Populare Bulgaria, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Germanie, Republicii Cuba, Republicii Populare Mongole, Republicii Populare Polone, Republicii Populare Române, U.R.S.S. şi Republicii Socialiste Cehoslovace
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile Cluj şi Braşov, precum şi autorizarea cumpărării unor terenuri
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 186 privind aderarea Republicii Populare Române la Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, adoptată la New York la 10 iunie 1958
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 251 privind acordarea Drapelului de luptă al Forţelor Armate ale Republicii Populare Române unei unităţi militare din cadrul Ministerului Forţelor Armate
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 292 privind stabilirea şi recuperarea pagubelor produse bunurilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne de către deţinuţii din locurile de detenţie
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 383 pentru graţierea restului de pedeapsă ce mai aveau de executat un număr de 5 condamnaţi

Anul 1962

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 190 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Potcoava, raionul Slatina, regiunea Argeş
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 252 privind conferirea medaliei "Eliberarea de sub jugul fascist" unor persoane
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 296 privind conferirea medaliei "În cinstea încheierii colectivizării agriculturii"
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind conferirea ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 606 privind retragerea unor decoraţii
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 628 privind conferirea medaliei "Pentru pază contra incendiilor" unor activişti voluntari ai formaţiilor de pază contra incendiilor din Ministerul Afacerilor Interne
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 655 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Pecica, raionul Arad, regiunea Banat
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 660 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Gârleni, raionul Buhuşi, regiunea Bacău
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 661 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Negru Vodă, raionul Negru Vodă, regiunea Dobrogea
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 662 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Remetea Mare, raionul Timişoara, regiunea Banat
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 687 privind conferirea de ordine şi medalii unor generali, ofiţeri, subofiţeri şi angajaţi civili din Forţele Armate ale Republicii Populare Române
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 829 privind conferirea unor ordine şi medalii
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 880 pentru conferirea de ordine şi medalii unor cadre didactice şi administrative de la Institutul Politehnic din Iaşi
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.062 privind ratificarea Convenţiei consulare între Republica Populară Română şi Republica Populată Federală Iugoslavia

Anul 1963

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 19 privind retragerea unor decoraţii
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind retragerea unor decoraţii
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 177 pentru retragerea unor distincţii
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 205 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Orăştie, raionul Orăştie, regiunea Hunedoara
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 232 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile situate în oraşul Galaţi, regiunea Galaţi
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 280 pentru instituirea ordinului şi a medaliei "În serviciul patriei socialiste".
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 317 privind retragerea unor decoraţii
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 390 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Hăşdat, inclusă în teritoriul administrativ al oraşului Hunedoara, regiunea Hunedoara
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 421 privind transmiterea unor parcele de teren situate în oraşul Sinaia, regiunea Ploieşti, în folosinţa fără plată a unor locuitori
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 476 pentru ratificarea Acordului comercial, de plăţi şi cooperare economică între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Statelor Unite ale Braziliei
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 607 pentru conferirea Ordinului "Steaua Republicii Populare Române", a Ordinului "23 August" şi a "Ordinului Muncii" unor persoane
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 709 pentru retragerea unor decoraţii
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 717 pentru retragerea unor decoraţii
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 769 pentru graţierea de restul pedepsei ce mai avea de executat Bruckner Ioan şi Haller Eva

Anul 1964

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 15 privind retragerea decoraţiilor conferite unui număr de 3 persoane
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 23 privind decorarea unor militari activi şi a unor persoane din rezerva Forţelor Armate ale Republicii Populare Române
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind completarea Decretului nr. 393/1962 pentru graţierea şi comutarea unor pedepse
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 128 privind acordarea unei pensii urmaşilor numitului Purcel Petru
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 142 privind stabilirea datei alegerilor parţiale de deputaţi în Sfaturile Populare ale oraşului şi regiunii Bucureşti
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind confirmarea Comisiilor Electorale pentru alegerile parţiale de deputaţi în Sfaturile Populare ale oraşului şi regiunii Bucureşti
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 176 privind graţierea de restul pedepsei pe care o mai aveau de executat 2920 condamnaţi
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 212 privind acordarea dreptului de a candida la examenul pentru obţinerea titlului de inginer agronom lui Triţă Făniţă şi Dogaru Nicolae
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 219 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui imobil situat în oraşul Haţeg, raion Haţeg, regiunea Hunedoara
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafaţă de 13.8696 ha, situate în regiunea Argeş
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 221 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafaţă de 9.8681 ha din regiunea Bucureşti
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri şi construcţii din oraşul Bacău, regiunea Bacău
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafaţă de 21.9340 ha, regiunea Galaţi
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 224 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri şi construcţii din oraşul/raion Reghin, regiunea Mureş - Autonomă Maghiară
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafaţă de 1.0256 ha din regiunea Ploieşti
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 226 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din regiunea Oltenia
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 227 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafaţă de 8.6035 ha, regiunea Bacău
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 228 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren din comuna Mihail Kogălniceanu, regiunea Dobrogea
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 234 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Populare Române a 500 persoane
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 236 privind acordarea unui ajutor social lui Ion Bivolaru
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 237 privind majorarea pensiei de bătrâneţe a arhitectului Zaharia Ion
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 238 privind majorarea pensiei de bătrâneţe a arhitectului Ionescu Ion
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind acordarea unei pensii dr. Vintilă Gheorghe
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind acordarea unei pensii lui Urziceanu Alexandru
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 242 privind conferirea Ordinului "Apărarea Patriei" clasa a III-a general-locotenentului în retragere Păltineanu Nae Anastase
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 266 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile din oraşul/regiunea Braşov
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 315 privind retragerea cetăţeniei Republicii Populare Române unui număr de 374 persoane
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 321 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren din comuna Iancu Jianu, raion Balş, regiunea Oltenia
29. Decretul Consiliului de Stat nr. 327 privind majorarea pensiei urmaşilor locotenent-colonelului de aviaţie Gottlieb E. Gheorghe
30. Decretul Consiliului de Stat nr. 336 privind majorarea pensiei văduvei Torok Emma
31. Decretul Consiliului de Stat nr. 362 privind conferirea de ordine unor ofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne
32. Decretul Consiliului de Stat nr. 476 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din comuna Marcea, raion Drăgăşani, regiunea Argeş
33. Decretul Consiliului de Stat nr. 499 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Populare Române unui număr de 530 persoane
34. Decretul Consiliului de Stat nr. 502 privind retragerea decoraţiei conferite lui Bogdănescu Aurel
35. Decretul Consiliului de Stat nr. 542 privind retragerea decoraţiei conferite lui Mănescu Petre
36. Decretul Consiliului de Stat nr. 685 privind conferirea medaliei jubiliare "A XX-a aniversare a zilei Forţelor Armate ale Republicii Populare Române" unor persoane
37. Decretul Consiliului de Stat nr. 686 privind retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
38. Decretul Consiliului de Stat nr. 706 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile din regiunea Dobrogea
39. Decretul Consiliului de Stat nr. 750 privind decorarea unor persoane din Ministerul Afacerilor Interne
40. Decretul Consiliului de Stat nr. 749 privind decorarea unor militari şi angajaţi civili din Ministerul Afacerilor Interne, precum şi a unor activişti voluntari ai formaţiilor civile de pază contra incendiilor
41. Decretul Consiliului de Stat nr. 809 privind denunţarea Acordului privind cliringului multilateral, încheiat la Varşovia la 20 iunie 1957
42. Decretul Consiliului de Stat nr. 842 privind ratificarea Acordului de colaborare tehnico-ştiinţifică între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Italiene

Anul 1965

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile situate în oraşul Iaşi
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 267 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Târgu Mureş
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 425 pentru ratificarea Acordului între Republica Populară Română şi Regatul Norvegiei privitor la reglementarea unor probleme financiare, semnat la 21 mai 1964
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 588 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în oraşul Şimleul Silvaniei, raionul Şimleu, regiunea Crişana
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 600 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în oraşul Cugir, raionul Orăştie, regiunea Hunedoara
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 623 privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Turcia pentru reglementarea problemelor financiare în suspensie
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 720 privind acordarea unei pensii lui Tătărescu Emanuel
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 793 pentru graţierea şi comutarea pedepselor aplicate unor condamnaţi
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 794 pentru retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 878 privind graţierea pedepsei complementare a confiscării totale a averii aplicate numitului Stănescu Florin Alexandru
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 879 privind acordarea unei pensii urmaşilor scriitorului Ervin Wittstock
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 909 privind drepturilor deputaţilor Marii Adunări Naţionale, precum şi indemnizaţiile vicepreşedinţilor Marii Adunări Naţionale şi a membrilor Consiliului de Stat
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 909 bis pentru conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, subofiţeri şi angajaţi civili din Ministerul Forţelor Armate
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 913 pentru autorizarea Ministerului Finanţelor de a vinde unele terenuri, proprietatea statului român, situate în Berlinul de Vest
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 915 pentru conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri şi angajaţi civili din Ministerul Forţelor Armate, precum şi unor scriitori
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 916 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Forţele Armate ale Republicii Populare Române
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 920 privind restituirea către fostul proprietar Mateescu N. Nicolae a cotei de ˝ din apartamentul nr. 29 din imobilul situat în Bucureşti, Calea Călăraşi nr. 319
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 936 pentru restituirea unor imobile confiscate
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 937 privind restituirea către fostul proprietar Ciorapciu Mircea a cotei de ˝ din imobilul situat în Bucureşti, str. Rodiei nr. 56

Anul 1966

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 22 pentru conferirea unor ordine şi medalii
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 110 pentru ratificarea Acordului privind colaborarea economică şi tehnică între Guvernul Republicii Populare Românie şi Guvernul imperial al Iranului
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 120 pentru graţierea şi comutarea pedepselor aplicate unor condamnaţi
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 121 pentru retragerea unor decoraţii
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 190 pentru graţierea pedepselor aplicate unor condamnaţi
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 199 pentru retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 237 pentru retragerea unor decoraţii şi a unei distincţii conferite unor persoane
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 245 pentru conferirea Ordinului "Steaua Republicii Populare Române", clasa a V-a, lui Ionescu Gh. Andrei-Victor din Ministerul Afacerilor Interne
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 266 pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în oraşul Sulina, raionul Tulcea, regiunea Dobrogea. Expunere de motive, referat, tabel, schiţe
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 300 pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Dobreşti, raion Beiuş, regiunea Crişana. Expunere de motive, referat, tabel, schiţe
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 323 pentru conferirea de ordine şi medalii unor militari şi rezervişti din cadrul Forţelor Armate
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 330 pentru înlocuirea executării unor pedepse privative de libertate
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 354 pentru conferirea Ordinului "Steaua Republicii Populare Românie" clasa a IV-a unor persoane
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 456 pentru graţierea de restul pedepsei pe care o mai aveau de executat 220 de condamnaţi
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 698 pentru conferirea Ordinelor "23 August" şi "Tudor Vladimirescu"
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 712 pentru bunurile ce se încadrează în prevederile art. III din Decretul nr. 218/1960 pentru modificarea Decretului nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 716 pentru graţierea unor persoane de pedeapsa complimentară a confiscării averii şi pentru restituirea unor imobile confiscate
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 717 pentru graţierea restului pedepsei aplicate unor condamnaţi
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 721 pentru retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 733 pentru retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 774 pentru comutarea pedepsei cu moartea a condamnatului Căinaru Alexandru
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 862 pentru graţierea pedepselor aplicate unor condamnaţi
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 961 pentru graţierea pedepselor aplicate unor condamnaţi
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 965 pentru retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 972 pentru conferirea de ordine şi medalii unor muncitori, maiştri, tehnicieni şi ingineri din cadrul Ministerului Energiei Electrice
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.019 pentru graţierea şi comutarea pedepselor aplicate unor condamnaţi

Anul 1967

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 34 pentru aderarea Republicii Populare Românie la Convenţia internaţională pentru pescuitul în nord-vestul Oceanului Atlantic şi la protocoalele încheiate ulterior Convenţiei, precum şi acceptarea declaraţiei de înţelegere privind această Convenţie. Referat, textul Convenţiei, anexe-copii, decretele nr. 131/1974 şi 297/1979
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 144 pentru graţierea unor condamnaţi de restul pedepselor pe care le mai aveau de executat
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 313 pentru retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 343 pentru acordarea gradului de general maior unor colonei din cadrele active ale Ministerului Forţelor Armate
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 385 pentru ratificarea Acordului între Republica Populară Română şi Statul Spaniol privind înfiinţarea de reprezentanţe consulare şi comerciale. Expunere de motive, textul Acordului
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 414 pentru numirea în funcţii la Tribunalul Suprem
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 415 pentru conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu" clasa I Mausoleului de la Griviţa, regiunea Plevna (Republica Populară Bulgară)
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 457 pentru retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 515 pentru graţierea şi comutarea pedepselor aplicate unor condamnaţi
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 652 pentru graţierea pedepselor aplicate unor condamnaţi
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 715 pentru graţierea pedepselor aplicate unor condamnaţi
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 893 pentru retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 980 pentru retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 981 pentru retragerea decoraţiei "Medalia Muncii" conferită unei persoane
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.024 pentru acordarea cetăţeniei române unui număr de 6 persoane fără cetăţenie
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.061 pentru ratificarea Acordului cultural între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Italiene. Expunere de motive, textul Acordului
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.064 pentru ratificarea Acordului de colaborare culturală între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Arabe Siriene
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.068 pentru graţierea pedepselor aplicate unor condamnaţi.
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.115 privind graţierea condamnatului Neagu Ion de restul pedepsei
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.126 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, miniştri militari şi subofiţeri din Forţele Armate al Republicii Populare Române

Anul 1968

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind aderarea Republicii Populare Române la Convenţia vamală relativă la importul temporar de materiale profesionale, încheiată la Bruxelles la 8 iunie 1961. Expunere de motive, referat, textul Convenţiei
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 364 pentru exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile situate în oraşul Olteniţa, judeţul Ilfov. Expunere de motive, tabel, referat, schiţe
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 404 privind retragerea decoraţiilor conferite unei persoane
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 410 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română a unui număr de 107 persoane
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 519 privind graţierea pedepsei aplicate condamnatului Mutrescu Ioan
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 566 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată la Viena la 18 aprilie 1961. Expunere de motive, referat, textul Convenţiei
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 569 pentru ratificarea Acordului între Republica Populară Română şi Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea problemelor financiare în suspensie cu scrisorile anexe, semnat la Roma la 23 ianuarie 1968. Expunere de motive, referat, textul Convenţiei
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 572 pentru graţierea pedepselor aplicate unor condamnaţi
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 599 pentru conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu" clasa a II-a Excelenţei Sale domnului Johann Manz, Ambasadorul Republicii Austria la Bucureşti
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 799 pentru conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu"
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 851 privind acordarea cetăţeniei române unui număr de 36 persoane
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 852 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română a unui număr de 77 persoane
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 932 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română a unui număr de 55 persoane
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 933 privind acordarea cetăţeniei române unui număr de 20 persoane
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.004 pentru restituirea unor decoraţii
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.043 pentru conferirea de ordine şi medalii unor cadre de artilerie active sau din rezerva Forţelor Armate precum şi unor persoane civile
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.077 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri situate în comuna Cireşu, judeţul Brăila. Expunere de motive, referat, schiţă
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.123 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română a unui număr de 43 persoane
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.149 privind scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri situate în judeţele Argeş şi Dâmboviţa. Expunere de motive, tabel, referat, schiţe
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.150 privind scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri situate în comunele Crevedia şi Corbeanca, judeţul Ilfov. Expunere de motive, tabel, referat, schiţe
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.167 privind comutarea pedepsei cu moartea a condamnatului Petrişor Teodor
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 1.218 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Afacerilor Interne

Anul 1969

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 57 privind acordarea cetăţeniei române unui număr de 41 persoane
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri situate în judeţele Ilfov şi Prahova
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă, a unui teren situat în oraşul Filiaşi, judeţul Dolj
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 216 privind retragerea decoraţiilor conferite lui Banu Gheorghe
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 287 pentru graţierea de restul pedepsei ce mai are de executat condamnatul Oancea Alexandru
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 288 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română a unui număr de 157 persoane
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 289 privind acordarea cetăţeniei române unui număr de 15 persoane
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 290 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unui număr de 83 persoane
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 291 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unui număr de 31 persoane
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 357 privind acordarea cetăţeniei române unui număr de 8 persoane
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 435 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unui număr de 144 persoane
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 436 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unui număr de 60 persoane
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 448 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română a unui număr de 82 persoane
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 540 pentru acreditarea lui Georgescu Iason în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Populare Române în Republica Ghana
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 544 privind organizarea evidenţei staţiilor de radio-emisie
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 569 pentru aprobarea renunţării la cetăţenia română a unui număr de 100 persoane
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 606 privind conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu"
18. Decretul Consiliului de Stat nr. 616 pentru rechemarea lui Aurel Ardeleanu din calitatea de ambasador al Republicii Populare Române în Republica India şi acreditarea lui Petre Tănăsie în calitatea de ambasador al Republicii Populare Române în Republica India
19. Decretul Consiliului de Stat nr. 622 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior
20. Decretul Consiliului de Stat nr. 717 privind atribuirea unor nume de persoane ca denumiri ale unor unităţi militare subordonate Ministerului Forţelor Armate
21. Decretul Consiliului de Stat nr. 733 pentru conferirea unor ordine şi medalii
22. Decretul Consiliului de Stat nr. 748 privind conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu"
23. Decretul Consiliului de Stat nr. 763 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri, precum şi autorizarea efectuării unui schimb de teren
24. Decretul Consiliului de Stat nr. 784 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor
25. Decretul Consiliului de Stat nr. 816 privind graţierea unei persoane de pedeapsa complementară a confiscării averii şi restituirea unor imobile confiscate situate în judeţul Maramureş
26. Decretul Consiliului de Stat nr. 837 privind conferirea medaliei "A 25 aniversare a eliberării Patriei" unor cetăţeni sovietici
27. Decretul Consiliului de Stat nr. 855 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
28. Decretul Consiliului de Stat nr. 863 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unui număr de 16 persoane

Anul 1970

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 21 pentru ratificarea Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în Satu Mare
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 228 privind majorarea unor pensii
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, transmiterea unor terenuri, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri situate în judeţele: Mehedinţi, Iaşi, Ialomiţa, Sibiu, Argeş, Teleorman, Mureş, Timiş, Bistriţa-Năsăud, Dolj, Bihor, Galaţi, Caraş-Severin, Suceava, Neamţ, Vâlcea, Ilfov, Satu Mare, Harghita, Covasna, Olt, Maramureş, Botoşani, Hunedoara şi municipiul Bucureşti (Calea Dorobanţilor)
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 380 pentru înfiinţarea ambasadei Republicii Socialiste România în Republica Ecuador
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 398 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România", clasa I-a, excelenţei sale general locotenent Joseph Desire Mobutu, preşedintele Republicii Democratice Congo
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 408 privind conferirea Ordinului "Meritul Cultural", clasa a II-a, lui Marcel Cellier, pentru contribuţia adusă la cunoaşterea tezaurului folcloric românesc peste hotare
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri, precum şi transmiterea unor imobile situate în judeţele: Mehedinţi, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Dolj, Sibiu, Harghita, Vaslui, Teleorman, Olt, Galaţi, Buzău, Prahova, Mureş, Cluj, Dâmboviţa şi municipiul Bucureşti (str. Bărăţiei, comuna suburbană Chiajna, cartierul Colentina şi şoseaua Crângaşi)
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 452 privind conferirea Ordinului "Meritul Cultural" primarului oraşului Koln, precum şi unor specialişti din domeniul muzeelor din Republica Federală Germania
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 463 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unui număr de 481 persoane
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 533 pentru conferirea de ordine şi medalii unor ofiţeri, subofiţeri şi salariaţi civili din Ministerul Forţelor Armate

Anul 1971

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind retragerea decoraţiilor conferite unor persoane
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 117 pentru acreditarea lui Marin Alexie în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Malayezia
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 144 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe să cumpere un imobil situat în oraşul Dar Es Salaam din Republica Unită Tanzania
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 177 privind acordarea cetăţeniei române unui număr de 15 persoane
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 194 privind conferirea Medaliei "Virtutea Ostăşească" membrilor delegaţiei militare a Republicii Populare Polone
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 206 pentru acreditarea lui Mircea Nicolaescu în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Bolivia
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 213 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I lui Kim Ir Sen, secretar al Partidului Muncii din Republica Populară Democrată Coreeană
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 264 pentru conferirea Ordinului "Tudor Vladimirescu" clasa a III-a lui Isidor Berger-Safiano
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 270 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, precum şi modificarea art. 4 alin. 2 din Decretul nr. 192 din 25 mai 1971
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 285 pentru acordarea unei pensii urmaşilor lui Gall Mihaly
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 331 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Forţelor Armate
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 333 privind exproprierea şi trecerea în proprietatea statului, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 373 pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind reglementarea problemelor financiare în suspensie
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 406 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unui număr de 162 persoane
16. Decretul Consiliului de Stat nr. 485 pentru graţierea unor condamnaţi
17. Decretul Consiliului de Stat nr. 495 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri din judeţele: Ialomiţa, Braşov, Iaşi, Vâlcea, Bihor, Covasna, Mureş, Teleorman, Harghita, Prahova, Olt, Neamţ, Cluj, Constanţa, Argeş, Dolj, Alba, Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Caraş-Severin, Sălaj, Dâmboviţa, Bacău

Anul 1972

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 47 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unui număr de 69 persoane
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 52 privind conferirea de ordine unui număr de 35 ofiţeri din Consiliul Securităţii Statului
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de terenuri, retrocedarea unui imobil, precum şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 132 pentru modificarea Decretului nr. 210 din 1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 221 privind conferirea Ordinului "Meritul Cultural" clasa I
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind conferirea Ordinului "23 August" clasa I
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 246 pentru conferirea Ordinului "Meritul Militar" şi a Medaliei "Meritul Militar" unor ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Forţelor Armate
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 301 pentru ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală între Republica Socialistă România şi Republica Democrată Germană
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 377 pentru rechemarea lui Constantin Băbeanu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Regatul Laos şi acreditarea lui Tudor Zamfira în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în regatul Laos
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 394 privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România şi Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică referitor la aplicarea garanţiilor în cadrul Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare şi a procesului-verbal al negocierilor pentru încheierea acestui acord
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 444 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 495 pentru rechemarea lui Aurel Mălnăşan din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Democrată Coreeană şi pentru acreditarea lui Dumitru Popa în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Democrată Coreeană
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 521 privind graţierea unor pedepse
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 526 privind rechemarea lui Neculai Ion Vancea din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Guineea şi acreditarea lui Valeriu Georgescu în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Guineea
15. Decretul Consiliului de Stat nr. 541 pentru rechemarea lui Iosif Gheorghiu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Japonia şi acreditarea lui Nicolae Finanţu în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Japonia

Anul 1973

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 18 pentru rechemarea lui Vasile Pogăceanu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Arabă Siriană şi pentru acreditarea lui Emilian Manciur în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în această ţară
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 19 pentru rechemarea lui Titus Sinu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Arabă Egipt şi pentru acreditarea lui Petru Burlacu în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în această ţară
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului şi transmiterea unor imobile şi scoaterea din producţia agricolă a unor terenuri situate în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Mehedinţi, Vaslui, Bacău, Hunedoara, Constanţa, Vâlcea, Dâmboviţa, Mureş, Olt, Maramureş, Sibiu, Prahova. Tabele nominale cuprinzând proprietarii ale căror terenuri se expropriau şi se treceau în proprietatea statului. Tabele nominale cuprinzând terenurile ce se scoteau din producţia agricolă
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 25 pentru rechemarea lui Eduard Mezincescu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Suedia şi pentru acreditarea lui Dumitru Lazăr în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în această ţară
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 57 pentru rechemarea lui Nicolae Blejan din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Bulgaria şi pentru acreditarea lui Trofin Simedrea în calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în această ţară
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 66 privind conferirea Ordinului "Meritul Cultural" clasa I scriitorului spaniol Rafael Alberti
7. Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I Majestăţii Sale Iuliana Louise Emma Marie Wilhelmina, Regina Olandei
8. Decretul Consiliului de Stat nr. 236 pentru rechemarea lui Iosif Gheorghiu din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste România în Australia, Noua Zeelandă şi Republica Filipine
9. Decretul Consiliului de Stat nr. 287 privind ratificarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Democrată Germană
10. Decretul Consiliului de Stat nr. 325 privind anularea unor dispoziţii din decretele de aprobarea renunţării la cetăţenia română nr. 435, 486, 532 şi 555/1969
11. Decretul Consiliului de Stat nr. 371 privind conferirea de ordine şi medalii ale Republicii Socialiste România unor cetăţeni ai Republicii Federale Germane
12. Decretul Consiliului de Stat nr. 427 privind acordarea şi majorarea unor pensii
13. Decretul Consiliului de Stat nr. 493 privind conferirea Ordinului "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I lui Juan Velasco Alvarado, preşedintele Republicii Peru
14. Decretul Consiliului de Stat nr. 625 privind ratificarea Convenţiei între Republica Socialistă România şi Republica Federală Germania privind evitarea dublei impuneri asupra veniturilor şi averii

Anul 1974

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 59 privind modificarea Decretului nr. 388 din 11 octombrie 1972 şi stabilirea preţurilor de producţie şi contractare la gogoşile de mătase de dud crude
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 94 privind înfiinţarea Consulatului General al Republicii Socialiste România la Zagreb - Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Decrete ulterioare de modificare

Anul 1976

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind completarea anexei nr. 2 pct. IV la Decretul nr. 145/1975
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 185 privind amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 200 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca de Investiţii, pentru hidrocentrala Râul Mare Retezat, şi a scrisorilor suplimentare la Acordul de împrumut, precum şi ratificarea Acordului de garanţie încheiat între Republica Socialistă România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la hidrocentrala Râul Mare Retezat şi a scrisorilor suplimentare la Acordul de garanţie
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 276 pentru ratificarea schimbului de scrisori cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Acordul de cooperare şi de credit între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Democrate Vietnam pentru realizarea unor obiective industriale în Republica Democrată Vietnam, încheiat la 17 noiembrie 1975
5. Decretul Consiliului de Stat nr. 330 privind aprobarea influenţelor asupra indicatorilor economici şi financiari pe anul 1976, din reaşezarea preţurilor de producţie şi de livrare, precum şi a rabatului comercial la produsele din ramura industriei construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor conform decretelor prezidenţiale nr. 200/1975 şi 1/1976
6. Decretul Consiliului de Stat nr. 356 privind unele măsuri referitoare la construirea adăposturilor de apărare locală antiaeriană în timp de pace

Anul 1977

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 24 privind îmbunătăţirea planului de investiţii pe perioada 1978-1980 şi măsuri pentru utilizarea fondurilor disponibile rezultate
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 45 privind reprogramarea punerii în funcţiune în anul 1977 a capacităţilor restante din anul 1976, precum şi a sarcinilor de plan de investiţii nerealizate în anul 1976
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 391 privind unele drepturi ale personalului Ministerului Apărării Naţionale care participă la activităţi de producţie în bazinele miniere

Anul 1978

1. Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind reprogramarea punerii în funcţiune în 1978 a capacităţilor restante din 1977, a sarcinilor de investiţii nerealizate în 1977, precum şi amânarea începerii execuţiei unor obiective de investiţii din 1978
2. Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privind modificarea anexei la Decretul nr. 15/1975 privind înfiinţarea Întreprinderii Metroul Bucureşti
3. Decretul Consiliului de Stat nr. 178 privind reintroducerea în rezerva de mobilizare la Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini în 1978 a materialelor restante din planul de împrospătări pe anul 1977 şi scoaterea unor materiale sub formă de împrumut din rezerva de mobilizare construită la Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini
4. Decretul Consiliului de Stat nr. 514 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul producţiei de maşini grele şi speciale, precum şi de motoare, în cadrul Întreprinderii 23 August, Bucureşti
  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...