Back

Ministerul Sănătăţii - MS

Regulamentul de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare din 24.11.2009

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 15.12.2009

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 05.05.2010!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 32,81 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

Art. 1. -

În sensul prezentului ordin, prin sintagma anestezie şi terapie intensivă, denumită în continuare ATI, se înţelege specialitatea medicală care asigură:

a) condiţiile necesare pentru desfăşurarea actului chirurgical, îngrijirea perioperatorie şi terapia durerii, alte proceduri diagnostice şi/sau terapeutice, prin mijloace farmacologice şi tehnice specifice;

b) suportul indispensabil pacientului critic pentru evaluarea şi tratamentul disfuncţiilor şi/sau leziunilor acute de organ care ameninţă viaţa.

Art. 2. -

Terapia intensivă cuprinde: diagnosticul, prevenirea şi tratamentul tuturor insuficienţelor acute ale funcţiilor vitale. Măsurile specifice de tratament se adresează pacienţilor cărora le este ameninţată imediat viaţa.

Art. 3. -

(1) Activitatea de anestezie şi terapie intensivă este desfăşurată de o echipă medicală complexă, formată din: medici, asistente, personal auxiliar sanitar şi alte categorii de personal pregătit şi autorizat, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Activitatea de ATI se poate desfăşura:

a) în spital:

- în blocul operator: în sala de operaţie şi în sala de preanestezie;

- în afara sălii de operaţie;

- în componenta cu paturi a secţiei/compartimentului ATI situată într-un amplasament definit şi destinat exclusiv acestei activităţi;

b) în ambulatoriu: consult preanestezic şi terapia durerii.

(3) Activitatea de ATI în afara sălii de operaţie se referă la asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării unor manevre diagnostice şi/sau terapeutice nonchirurgicale ce necesită anestezie şi care se desfăşoară în:

a) laboratorul de radiologie şi imagistică medicală (unitatea de tomografie computerizată, angiografie, RMN etc.);

b) laboratoare/compartimente de explorări funcţionale (cardiorespiratorii, a funcţiilor digestive);

c) alte structuri în care se justifică.

Art. 4. -

Secţiile/Compartimentele ATI se organizează şi funcţionează numai în unităţi sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, în condiţiile legii.

Art. 5. -

(1) În unităţile sanitare publice sau private, aprobate/avizate după caz, care furnizează servicii în regim de spitalizare de zi şi investighează/tratează pacienţi care necesită administrarea oricărei forme de anestezie, alta decât anestezia locală prin infiltraţie, se vor organiza minimum un post de lucru de anestezie, precum şi un salon de supraveghere postanestezică, denumit în continuare SPA.

(2) Baremul minim care trebuie îndeplinit pentru organizarea postului de lucru de anestezie şi a salonului SPA este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 6. -

(1) Secţiile/compartimentele ATI din unităţile sanitare cu paturi funcţionează în spaţii special destinate şi amenajate, care să permită izolarea eficientă a componentei cu paturi a secţiei - de restul circuitelor -, inclusiv de unitatea primire urgenţe, blocul operator, unitatea de transfuzie sanguină sau staţia centrală de sterilizare.

(2) În situaţia în care unitatea sanitară cu paturi este multipavilionară, iar secţiile de profil chirurgical funcţionează în pavilioane diferite sau unul dintre profilele chirurgicale funcţionează în clădire diferită de clădirea în care este organizată secţia ATI, se pot organiza compartimente ATI în clădirea în care funcţionează secţia/secţiile de profil chirurgical respective.

(3) Compartimentele prevăzute la alin. (2) vor fi cuprinse în cadrul secţiei ATI a spitalului, cu utilizarea comună a personalului, şi vor fi coordonate din punct de vedere profesional de către medicul de specialitate ATI delegat de către şeful secţiei ATI a spitalului.

(4) În situaţii speciale, compartimentele prevăzute la alin. (2) pot fi cuprinse ca compartimente distincte la adresa respectivă, dacă clădirile nu funcţionează în aceeaşi curte şi conducerea secţiei ATI a spitalului apreciază că nu este funcţională includerea acestui compartiment în structura secţiei ATI, situaţie în care coordonarea profesională a compartimentului va fi asigurată de către medicul specialist/primar ATI încadrat, cu cel mai înalt grad de pregătire, şi se va subordona directorului medical al unităţii sanitare cu personalitate juridică.

(5) În situaţia în care într-o unitate sanitară nu se justifică un număr de paturi ATI, care să se constituie într-o secţie ATI (minimum 15 paturi), se vor organiza compartimente ATI cu numărul de paturi necesare unităţii respective, care vor fi coordonate de medicul de specialitate ATI cu cel mai înalt grad profesional, desemnat de către conducerea unităţii.

Art. 7. -

Structura generală a secţiei/compartimentului de ATI are două componente:

1. Posturi de lucru de anestezie

2. Componenta cu paturi, denumită în continuare CP, formată din:

a) paturi de terapie intensivă, denumite în continuare TI;

b) paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie, denumite în continuare TIIP;

c) paturi de supraveghere postanestezică - SPA, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile locale, destinate pacienţilor care necesită supraveghere de scurtă durată (ore).

Art. 8. -

(1) Postul de lucru de anestezie este locul unde pacientul beneficiază de anestezie generală, locoregională sau sedare efectuată sub responsabilitatea unui medic în specialitatea ATI.

(2) Posturile de lucru de anestezie se organizează în:

a) blocul operator: sălile de operaţii, sălile de preanestezie;

b) laboratorul de radiologie şi imagistica medicală: unitatea de tomografie computerizată, angiografie, RMN şi altele asemenea;

c) laboratoarele/compartimentele de explorări funcţionale: cardiorespiratorii, a funcţiilor digestive;

d) alte structuri din cadrul unităţii sanitare unde este necesară administrarea oricărei forme de anestezie.

(3) Postul de lucru de anestezie se organizează cu respectarea baremului minim prevăzut în anexa nr. 1, astfel:

a) în blocul operator: în sala de operaţie şi sala de preanestezie, fiind destinat asigurării anesteziei şi terapiei intensive necesare desfăşurării intervenţiilor chirurgicale, şi poate cuprinde dotări specifice adaptate profilului chirurgical respectiv;

b) în afara sălii de operaţie, fiind destinat asigurării condiţiilor desfăşurării unor manevre diagnostice şi/sau terapeutice nonchirurgicale ce necesită anestezie: laboratoarele de radiologie şi imagistică si imagistică (unitatea de tomografie computerizată, angiografie, RMN etc.), precum şi laboratoare/ compartimente de explorări funcţionale (cardiorespiratorii, a funcţiilor digestive), alte structuri în care se justifică.

Art. 9. -

Componenta cu paturi (CP) este destinată:

a) supravegherii şi tratamentului postoperator/postanestezic al pacienţilor cu evoluţie normală;

b) îngrijirii pacienţilor care necesită supraveghere continuă pentru riscul de dezechilibru al funcţiilor vitale;

c) îngrijirii pacienţilor care necesită terapie intensivă mono- sau pluriorganică (protezare respiratorie avansată, monitorizare invazivă, protezare mecanică circulatorie, terapie de substituţie a funcţiei renale sau hepatice acut afectată etc.);

d) pacienţilor care necesită terapia durerii acute;

e) pacienţilor cu moarte cerebrală potenţiali donatori de organe.

Art. 10. -

(1) Terapia Intensivă (TI) reprezintă nivelul cel mai ridicat de îngrijire dintr-o unitate sanitară cu paturi. Este partea distinctă din cadrul componentei cu paturi a secţiei/ compartimentului ATI, destinată preluării, monitorizării, tratamentului şi îngrijirii pacienţilor care prezintă deja sau sunt susceptibili de a dezvolta insuficienţe organice acute multiple: cardiocirculatorie, respiratorie, renală etc., care ameninţă prognosticul vital.

(2) Pacienţii îngrijiţi în TI necesită o îngrijire specializată şi utilizarea prelungită a metodelor de supleere a acestor funcţii şi organe precum: suport hemodinamic, suport ventilator, epurare extrarenală etc.

(3) Criteriile de internare/admisie şi triaj al secţiilor în TI sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(4) În secţiile/compartimentele ATI se vor organiza minimum 6 paturi de terapie intensivă (TI).

(5) Dotarea minimă a unui pat de terapie intensivă şi echipamentul minim necesar TI sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(6) TI poate fi multifuncţională (pacienţi cu patologie chirurgicală/pacienţi cu patologie medicală) sau poate fi specializată (chirurgie cardiacă şi/sau vasculară, hepatică, transplant de organe solide, neurochirurgie etc.).

(7) Medicul şef al secţiei ATI sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia ori medicul de gardă din secţia ATI este responsabil de triajul corect, admisia/internarea şi transferul/ externarea din această unitate, precum şi de stabilirea limitelor exacte ale îngrijirii posibile în TI, în funcţie de necesităţile spitalului, calificarea colectivului medical şi disponibilităţile tehnice.

(8) Unităţile sanitare private cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti şi acordă servicii chirurgicale în domeniul chirurgiei cardiace şi/sau vasculare (altul decât chirurgia vaselor periferice), chirurgiei hepatice, transplantului de organe solide, neurochirurgie sau orice tip de servicii chirurgicale, care necesită urmărirea continuă a pacientului în perioada postoperatorie mai mult de 48 de ore, au obligaţia de a avea componenta cu paturi de TI, organizată şi dotată în conformitate cu prevederile anexei nr. 3.

Art. 11. -

(1) Terapia intermediară/îngrijirea postoperatorie (TIIP) reprezintă partea distinctă din cadrul componentei cu paturi (CP) a secţiei/compartimentului ATI, destinată pacienţilor care necesită îngrijire postoperatorie adecvată, precum şi acelora care necesită terapie intermediară.

(2) TIIP prevăzută la alin. (1) reprezintă supravegherea medicală continuă a bolnavilor pentru că:

a) starea bolnavilor se poate complica cu insuficienţe organice acute multiple;

b) starea pacientului după trecerea printr-o asemenea condiţie patologică este încă prea gravă sau prea instabilă pentru a fi transferat în secţia cu paturi de unde provine.

(3) TIIP poate fi multifuncţională (pacienţi cu patologie chirurgicală/pacienţi cu patologie medicală) sau poate fi specializată (chirurgie cardiacă şi/sau vasculară, hepatică, transplant de organe solide, neurochirurgie etc.).

(4) Criteriile de internare/admisie şi triajul pacienţilor în TIIP sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(5) Dotarea minimă a unui pat de terapie intermediară/ îngrijirea postoperatorie şi echipamentul minim necesar TIIP sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(6) Deoarece TIIP funcţionează integrat în cadrul secţiei ATI, TIIP trebuie să aibă un număr suficient de paturi pentru a putea primi pacienţii din TI sau din celelalte secţii ale spitalului.

(7) Medicul şef al secţiei ATI sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia ori medicul de gardă din secţia ATI este responsabil de triajul corect, admisia/internarea şi transferul/ externarea din acea unitate, precum şi de stabilirea limitelor exacte ale îngrijirii posibile în TIIP, în funcţie de necesităţile spitalului, calificarea colectivului medical şi disponibilităţile tehnice.

(8) Unităţile sanitare private cu paturi care furnizează servicii medicale şi care acordă servicii chirurgicale ce necesită urmărirea continuă a pacientului în perioada postoperatorie mai mult de 24 de ore au obligaţia de a avea componenta de TIIP, organizată şi dotată în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.

Art. 12. -

(1) Supravegherea postanestezică (SPA) reprezintă partea distinctă din cadrul componentei cu paturi (CP) a secţiei/compartimentului ATI, destinată pacienţilor care necesită supraveghere de scurtă durată, până la epuizarea efectelor anesteziei (după intervenţii chirurgicale de mică amploare ori manevre diagnostice şi/sau terapeutice care necesită orice tip de anestezie, cu excepţia anesteziei locale prin infiltraţie).

(2) SPA se poate organiza în spitale în următoarele situaţii:

a) TIIP nu poate face faţă numărului mare de intervenţii chirurgicale (mici/mijlocii);

b) amploarea intervenţiilor chirurgicale nu justifică înfiinţarea unei TIIP: structurile sanitare care oferă servicii spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, publice sau private.

(3) Secţiile/Compartimentele ATI a căror activitate nu justifică existenţa a 6 paturi de TI (unele spitale chirurgicale monoprofil sau spitale mici, în care în mod obişnuit există un risc scăzut ca pacienţii să întrunească criteriile de admisie în terapie intensivă) vor avea în structură doar posturi de anestezie şi paturi de TIIP pentru a fi clasificate în categoria a III-a de competenţă bazală.

Art. 13. -

Secţiile de ATI se clasifică, în funcţie de complexitatea activităţii desfăşurate, în 3 categorii după cum urmează:

a) secţiile ATI categoria a III-a: nivel de competenţă bazală;

b) secţiile ATI categoria a II-a: nivel de competenţă medie;

c) secţiile ATI categoria I: nivel de competenţă extinsă.

Art. 14. -

(1) Secţiile ATI categoria a III-a au în componenţă:

a) posturi de lucru de anestezie;

b) paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie (TIIP);

c) paturi de supraveghere postanestezică (SPA), opţional.

(2) Secţiile ATI de categoria a III-a au posibilităţi limitate de asigurare a unei îngrijiri de terapie intensivă de lungă durată şi acordă servicii medicale de profil în specialităţile din structura organizatorică aprobată, a unităţii sanitare respective, inclusiv în cazul urgenţelor, precum şi stabilizarea iniţială a pacienţilor critici medicali şi chirurgicali.

(3) Secţiile ATI de categoria a III-a sunt obligate să încheie protocoale de colaborare cu alte unităţi sanitare cu paturi care au secţii ATI de categoria a II-a sau I, pentru transferul pacienţilor critici.

(4) După caz, în secţiile ATI de categoria a III-a se pot desfăşura activităţi de învăţământ.

Art. 15. -

(1) Secţiile ATI categoria a II-a au în componenţă:

a) posturi de lucru de anestezie;

b) paturi de terapie intensivă (TI);

c) paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie (TIIP);

d) paturi de supraveghere postanestezică (SPA), opţional.

(2) Secţiile ATI de categoria a II-a asigură servicii medicale complete de profil pentru pacientul critic medical sau chirurgical, cu următoarele excepţii: chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie majoră, transplant de organe, politraumă, chirurgie hepatică majoră, marii arşi.

(3) Secţiile ATI de categoria a II-a sunt obligate să încheie protocoale de colaborare cu alte unităţi sanitare cu paturi care au secţii ATI de categoria I, pentru transferul pacienţilor critici de: chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie majoră, transplant de organe, politraumă, chirurgie hepatică majoră, marii arşi.

(4) În secţiile ATI de categoria II-a se pot desfăşura activităţi de învăţământ.

se încarcă...