Back

Ministerul Sănătăţii

Regulamentul de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare din 24.11.2009

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 05.05.2010! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,30 Lei

În vigoare de la 15.12.2009

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 15.12.2009.

Fişa actului →

Mergi la art.

Art. 1. -

În sensul prezentului ordin, prin sintagma anestezie şi terapie intensivă, denumită în continuare ATI, se înţelege specialitatea medicală care asigură:

a) condiţiile necesare pentru desfăşurarea actului chirurgical, îngrijirea perioperatorie şi terapia durerii, alte proceduri diagnostice şi/sau terapeutice, prin mijloace farmacologice şi tehnice specifice;

b) suportul indispensabil pacientului critic pentru evaluarea şi tratamentul disfuncţiilor şi/sau leziunilor acute de organ care ameninţă viaţa.

Art. 2. -

Terapia intensivă cuprinde: diagnosticul, prevenirea şi tratamentul tuturor insuficienţelor acute ale funcţiilor vitale. Măsurile specifice de tratament se adresează pacienţilor cărora le este ameninţată imediat viaţa.

Art. 3. -

(1) Activitatea de anestezie şi terapie intensivă este desfăşurată de o echipă medicală complexă, formată din: medici, asistente, personal auxiliar sanitar şi alte categorii de personal pregătit şi autorizat, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Activitatea de ATI se poate desfăşura:

a) în spital:

- în blocul operator: în sala de operaţie şi în sala de preanestezie;

- în afara sălii de operaţie;

- în componenta cu paturi a secţiei/compartimentului ATI situată într-un amplasament definit şi destinat exclusiv acestei activităţi;

b) în ambulatoriu: consult preanestezic şi terapia durerii.

(3) Activitatea de ATI în afara sălii de operaţie se referă la asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării unor manevre diagnostice şi/sau terapeutice nonchirurgicale ce necesită anestezie şi care se desfăşoară în:

a) laboratorul de radiologie şi imagistică medicală (unitatea de tomografie computerizată, angiografie, RMN etc.);

b) laboratoare/compartimente de explorări funcţionale (cardiorespiratorii, a funcţiilor digestive);

c) alte structuri în care se justifică.

Art. 4. -

Secţiile/Compartimentele ATI se organizează şi funcţionează numai în unităţi sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, în condiţiile legii.

Art. 5. -

(1) În unităţile sanitare publice sau private, aprobate/avizate după caz, care furnizează servicii în regim de spitalizare de zi şi investighează/tratează pacienţi care necesită administrarea oricărei forme de anestezie, alta decât anestezia locală prin infiltraţie, se vor organiza minimum un post de lucru de anestezie, precum şi un salon de supraveghere postanestezică, denumit în continuare SPA.

(2) Baremul minim care trebuie îndeplinit pentru organizarea postului de lucru de anestezie şi a salonului SPA este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 6. -

(1) Secţiile/compartimentele ATI din unităţile sanitare cu paturi funcţionează în spaţii special destinate şi amenajate, care să permită izolarea eficientă a componentei cu paturi a secţiei - de restul circuitelor -, inclusiv de unitatea primire urgenţe, blocul operator, unitatea de transfuzie sanguină sau staţia centrală de sterilizare.

(2) În situaţia în care unitatea sanitară cu paturi este multipavilionară, iar secţiile de profil chirurgical funcţionează în pavilioane diferite sau unul dintre profilele chirurgicale funcţionează în clădire diferită de clădirea în care este organizată secţia ATI, se pot organiza compartimente ATI în clădirea în care funcţionează secţia/secţiile de profil chirurgical respective.

(3) Compartimentele prevăzute la alin. (2) vor fi cuprinse în cadrul secţiei ATI a spitalului, cu utilizarea comună a personalului, şi vor fi coordonate din punct de vedere profesional de către medicul de specialitate ATI delegat de către şeful secţiei ATI a spitalului.

(4) În situaţii speciale, compartimentele prevăzute la alin. (2) pot fi cuprinse ca compartimente distincte la adresa respectivă, dacă clădirile nu funcţionează în aceeaşi curte şi conducerea secţiei ATI a spitalului apreciază că nu este funcţională includerea acestui compartiment în structura secţiei ATI, situaţie în care coordonarea profesională a compartimentului va fi asigurată de către medicul specialist/primar ATI încadrat, cu cel mai înalt grad de pregătire, şi se va subordona directorului medical al unităţii sanitare cu personalitate juridică.

(5) În situaţia în care într-o unitate sanitară nu se justifică un număr de paturi ATI, care să se constituie într-o secţie ATI (minimum 15 paturi), se vor organiza compartimente ATI cu numărul de paturi necesare unităţii respective, care vor fi coordonate de medicul de specialitate ATI cu cel mai înalt grad profesional, desemnat de către conducerea unităţii.

Art. 7. -

Structura generală a secţiei/compartimentului de ATI are două componente:

1. Posturi de lucru de anestezie

2. Componenta cu paturi, denumită în continuare CP, formată din:

a) paturi de terapie intensivă, denumite în continuare TI;

b) paturi de terapie intermediară/îngrijire postoperatorie, denumite în continuare TIIP;

c) paturi de supraveghere postanestezică - SPA, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile locale, destinate pacienţilor care necesită supraveghere de scurtă durată (ore).

Art. 8. -

(1) Postul de lucru de anestezie este locul unde pacientul beneficiază de anestezie generală, locoregională sau sedare efectuată sub responsabilitatea unui medic în specialitatea ATI.

(2) Posturile de lucru de anestezie se organizează în:

a) blocul operator: sălile de operaţii, sălile de preanestezie;

b) laboratorul de radiologie şi imagistica medicală: unitatea de tomografie computerizată, angiografie, RMN şi altele asemenea;

c) laboratoarele/compartimentele de explorări funcţionale: cardiorespiratorii, a funcţiilor digestive;

d) alte structuri din cadrul unităţii sanitare unde este necesară administrarea oricărei forme de anestezie.

(3) Postul de lucru de anestezie se organizează cu respectarea baremului minim prevăzut în anexa nr. 1, astfel:

a) în blocul operator: în sala de operaţie şi sala de preanestezie, fiind destinat asigurării anesteziei şi terapiei intensive necesare desfăşurării intervenţiilor chirurgicale, şi poate cuprinde dotări specifice adaptate profilului chirurgical respectiv;

b) în afara sălii de operaţie, fiind destinat asigurării condiţiilor desfăşurării unor manevre diagnostice şi/sau terapeutice nonchirurgicale ce necesită anestezie: laboratoarele de radiologie şi imagistică si imagistică (unitatea de tomografie computerizată, angiografie, RMN etc.), precum şi laboratoare/ compartimente de explorări funcţionale (cardiorespiratorii, a funcţiilor digestive), alte structuri în care se justifică.

Art. 9. -

Componenta cu paturi (CP) este destinată:

a) supravegherii şi tratamentului postoperator/postanestezic al pacienţilor cu evoluţie normală;

b) îngrijirii pacienţilor care necesită supraveghere continuă pentru riscul de dezechilibru al funcţiilor vitale;

c) îngrijirii pacienţilor care necesită terapie intensivă mono- sau pluriorganică (protezare respiratorie avansată, monitorizare invazivă, protezare mecanică circulatorie, terapie de substituţie a funcţiei renale sau hepatice acut afectată etc.);

d) pacienţilor care necesită terapia durerii acute;

e) pacienţilor cu moarte cerebrală potenţiali donatori de organe.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...