Back

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Ordinul nr. 88/2009 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 23.03.2011! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 16,63 Lei

În vigoare de la 01.01.2010

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 856 din 09.12.2009.

Fişa actului →

Mergi la art.

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) şi (9) şi ale art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2005 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 în 13 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. -

Furnizorii de energie electrică, operatorul de transport si de sistem, operatorii de distribuţie şi consumatorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor cuprinse în prezentul ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu

Bucureşti, 12 noiembrie 2009.

Nr. 88.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
privind schimbarea furnizorului de energie electrică

*) Potrivit art. I din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2011, Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 9 decembrie 2009, se modifică şi se completează.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...