Back

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 88/2009 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 01.01.2010 până la 27.10.2014, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordinul nr. 105/2014.

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 23.03.2011!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 16,51 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) şi (9) şi ale art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2005 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 în 13 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. -

Furnizorii de energie electrică, operatorul de transport si de sistem, operatorii de distribuţie şi consumatorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor cuprinse în prezentul ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu

Bucureşti, 12 noiembrie 2009.

Nr. 88.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
privind schimbarea furnizorului de energie electrică

se încarcă...