Back

Biroul Român de Metrologie Legală - BRML

Ordinul nr. 187/2009 privind modificarea şi completarea Normei de metrologie legală NML 021-05 Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre), aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005

În vigoare de la 06.08.2009

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 5,52 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. I. -

Norma de metrologie legală NML 021-05 "Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)", aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 şi 1.102 bis din 7 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Unităţile din structura şi în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,
Fănel Iacobescu

Bucureşti, 14 iulie 2009.

Nr. 187.

ANEXĂ

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
la Norma de metrologie legală NML 021-05 "Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)"

se încarcă...