Back

Acţiune în pretenţii formulată de salariat împotriva angajatorului (dreptul muncii)

În vigoare de la 01.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Instanţa . . . . . . .

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales (1) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având următoarele date de contact (2) personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (3) . . . . . . .

în contradictoriu cu pârâta (4) (denumirea persoanei juridice . . . . . . .), cu sediul în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice . . . . . . , cont bancar (5) . . . . . . ., deschis la . . . . . . ., prin reprezentant legal: administrator (6) , preşedinte/director-general . . . . . . . . . . . . . . . . . , formulăm

ACŢIUNE ÎN PRETENŢII

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: obligarea pârâtei la plata sumei de . . . . . . ., reprezentând . . . . . . . .

În fapt, arătăm că (7) . . . . . . . am desfăşurat activitate în calitate de salariat, ocupând funcţia de . . . . . . . în temeiul contractului individual de muncă încheiat cu pârâta . . . . . . ., nr. . . . . . . . din . . . . . . . . .

Pe parcursul executării acestui contract . . . . . . .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile . . . . . . . . . . (8)

În dovedire (9) , solicităm încuviinţarea:probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul intimatei/probei cu expertiză judiciară în specialitatea . . . . . . . .

Aceste probe sunt pertinente, concludente şi utile cauzei deoarece tind la dovedirea următoarelor teze probatorii: . . . . . . .

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri (10) în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în (11) . . . . . . .exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii . . . . . . ., cu domiciliul în (12) . . . . . . ., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt . . . . . . . şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu ataşăm interogatoriul ce urmează a-i fi luat pârâtei (13) , sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând (14) . . . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...