Back

Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii sindicale (dreptul muncii)

În vigoare de la 01.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Instanţa . . . . . . .

Domnule Preşedinte,

Subscrisa (denumirea . . . . . . .), cu sediul în . . . . . . ., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală . . . . . . ., cont bancar . . . . . . .având numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice . . . . . . ., prin reprezentant . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de . . . . . . , având următoarele date de contact . . . . . . . formulăm

ACŢIUNE ÎN CONSTATAREA REPREZENTATIVITĂŢII ORGANIZAŢIEI SINDICALE (1) . . . . . . . . .

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună constatarea reprezentativităţii organizaţiei sindicale . . . . . . . la nivel de (2) . . . . . . . .

În fapt, arătăm că Subscrisa îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea reprezentativităţii, şi anume (3) . . . . . . . . .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 51 din Legea nr. 62/2011.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Depunem următoarele înscrisuri în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate: copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de confederaţie şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor executive de conducere, extras din ultimul buletin statistic publicat privind numărul total de angajaţi din economia naţională, declaraţiile semnate de reprezentanţii legali ai federaţiilor sindicale membre în care se specifică numărul total de membri de sindicat din fiecare federaţie, precum şi o situaţie cumulativă semnată de reprezentantul legal al confederaţiei sindicale cuprinzând lista federaţiilor componente şi numărul total de membri ai acestora şi dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi a Persoanelor Vârstnice a unei copii a dosarului de reprezentativitate (4) ;

sau

Depunem următoarele înscrisuri în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate: copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de federaţie şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor de conducere, declaraţiile semnate de reprezentanţii legali ai sindicatelor componente în care se specifică numărul total de membri de sindicat din fiecare unitate, precum şi o situaţie cumulativă semnată de reprezentantul legal al federaţiei sindicale, datele Institutului Naţional de Statistică privind numărul total de angajaţi din sectorul de activitate respectiv sau, în cazul grupului de unităţi, declaraţiile angajatorilor din grup privind numărul angajaţilor fiecărei unităţi şi dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unei copii a dosarului de reprezentativitate (5)

sau

Depunem următoarele înscrisuri în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate: copie a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau componentei organului executiv de conducere, declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri, dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator şi dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate (6) .

Anexăm prezentei: procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare (7) / . . . . . . . (8) şi chitanţa privind plata taxei de timbru în valoare de 20 de lei (9) .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...