Back

Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii patronale (dreptul muncii)

În vigoare de la 01.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Instanţa . . . . . . .

Domnule Preşedinte,

Subscrisa (denumirea . . . . . . .), cu sediul în . . . . . . ., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală . . . . . . ., cont bancar . . . . . . .având numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice . . . . . . ., prin reprezentant . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de . . . . . . , având următoarele date de contact . . . . . . . formulăm

ACŢIUNE ÎN CONSTATAREA REPREZENTATIVITĂŢII ORGANIZAŢIEI PATRONALE (1) . . . . . . .

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună constatarea reprezentativităţii organizaţiei patronale . . . . . . . . . la nivel de (2) . . . . . . . . .

În fapt, arătăm că Subscrisa îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea reprezentativităţii, şi anume (3) . . . . . . . . . .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 72 din Legea nr. 62/2011.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Depunem următoarele înscrisuri în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate: copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de confederaţie şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor executive de conducere, situaţie cumulativă semnată de reprezentantul legal al confederaţiei patronale, cuprinzând lista federaţiilor patronale afiliate, cu specificarea unităţilor membre ale acestora, precum şi a numărului total de angajaţi al fiecăreia, certificat de inspectoratele teritoriale de muncă şi dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unei copii a dosarului de reprezentativitate (4) .

Sau

Depunem următoarele înscrisuri în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate: copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de federaţie de către organizaţia patronală şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor executive de conducere, situaţie cumulativă semnată de reprezentantul legal al federaţiei patronale, cuprinzând lista unităţilor membre şi numărul total de angajaţi ai acestora, certificat de inspectoratele teritoriale de muncă, precum şi copii ale documentelor de aderare a membrilor la federaţie, sectorul de activitate şi numărul de angajaţi din cadrul acestuia şi dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unei copii a dosarului de reprezentativitate (5) .

Anexăm prezentei: procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare (6) / . . . . . . . (7) şi chitanţa privind plata taxei de timbru în valoare de 20 de lei (8) .

Data . . . . . . . . . . . .          

Semnătura . . . . . . . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...