Back

Acţiune în nulitatea plăţilor sau operaţiunilor efectuate după data deschiderii procedurii (insolvenţă)

În vigoare de la 01.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Tribunalul . . . . . . .

Judecător-sindic . . . . . .

Dosar nr. . . . . . . . . .

Domnule Preşedinte (1) ,

Subscrisa/Subsemnatul administrator judiciar/lichidator judiciar . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în . . . . . . ., înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. . . . . . . ., adresă electronică . . . . . . ., număr de telefon/fax . . . . . . . (2) ,

în contradictoriu cu debitorul . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în . . . . . . ., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. . . . . . . ., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală . . . . . . ., cont bancar . . . . . . ., adresă electronică . . . . . . ., număr de telefon/fax . . . . . . . . . formulez prezenta:

ACŢIUNE ÎN NULITATE ABSOLUTĂ (3)

prin care solicit constatarea nulităţii absolute a următoareloroperaţiuni şi plăţi efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii . . . . . . ., precum şi restabilirea situaţiei anterioare efectuării acestora.

În fapt, . . . . . . .

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: . . . . . . . (4)

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces.

Data . . . . . . . . . . . . . . . ,

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . ,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...