Contestație împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar sau lichidator (insolvență)


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Instanța (1)

Domnule Președinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., personal/reprezentat prin mandatar convențional/legal/judiciar . . . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . . . . . .

sau

Subscrisa (5) . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (6) în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerțului (7) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (8) /contul bancar . . . . . . ., cu sediul procesual ales (9) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., prin reprezentant (10) . . . . . . . . . . . . . . . . și prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . ., având următoarele date de contact (11) . . . .,

în contradictoriu cu (12) pârâtul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal (13) . . . . . . ., numărul de ordine în tabloul practicienilor în insolvență . . . .

sau

în contradictoriu cu pârâta . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . ., având numărul de ordine în tabloul practicienilor în insolvență . . . . (14) , prin . . . . în calitate de administrator/lichidator judiciar al debitoarei . . . . formulăm

CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA MÃSURILOR LUATE DE ADMINISTRATORUL JUDICIAR/LICHIDATOR

în dosarul nr . . . . privind procedura de insolvență a debitoarei . . . ., menționate în raportul publicat în extras în BPI în data de . . . . (15)

prin care solicităm instanței, ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...