Back

Acţiune în anularea hotărârii adunării creditorilor (insolvenţă)

În vigoare de la 01.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Tribunalul . . . . . . .

Judecător-sindic . . . . . .

Dosar nr. . . . . . . . . .

Domnule Preşedinte (1) ,

Subsemnatul/subscrisa . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în . . . . . . ., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. . . . . . . ., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală . . . . . . ., cont bancar . . . . . . ., adresă electronică . . . . . . ., număr de telefon/fax . . . . . . ., în calitate de creditor/administrator judiciar/lichidator judiciar (2) ,formulez prezenta:

Acţiune în anularea hotărârii adunării creditorilor (3)

prin care solicit (4) anularea hotărârii adunării creditorilor nr. . . . . . . , din data de . . . . . . , pentru motive de nelegalitate.

În fapt (5) , . . . . . . .

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 48 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: . . . . . . .

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces (6) .

Data . . . . . . . . . . . . ,

Semnătura . . . . . . . . . . . . . ,

Domnului Preşedinte al Tribunalului . . . . . . . . . . . .

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...