Back

Acţiune în anularea actelor juridice frauduloase încheiate în dauna drepturilor creditorilor (insolvenţă)

În vigoare de la 01.07.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Instanţa (1)

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul/Subscrisa . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., numărul de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă . . . . . . . . . ., cod de identificare fiscală . . . . . . . . . , în calitate de administrator judiciar/lichidator al debitoarei . . . . . . . . . , în calitate de reclamantă (2) ,

în contradictoriu cu (3) pârâtul . . . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . ., având codul numeric personal (4) . . . . . . .,

sau

în contradictoriu cu pârâta . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar (5) ,

formulăm

ACŢIUNE ÎN ANULAREA ACTELOR JURIDICE FRAUDULOASE ÎNCHEIATE ÎN DAUNA DREPTURILOR CREDITORILOR

prin care solicităm:

- anularea contractului nr. . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . încheiat de debitorul . . . . . . . . . . şi pârâtul . . . . . . . . . , în dauna drepturilor creditorilor

- repunerea părţilor în situaţia anterioară;

În fapt, arătăm că (6) . . . . . . . .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 117 alin. ( 1), art. 118 şi art. 119 din Legea nr.85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...