Back

Acţiune în dizolvarea judiciară a societăţii (dizolvarea judiciară – sancţiune)

În vigoare de la 30.06.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Instanţa (1)

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . ., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (5) . . . . .

sau

Subscrisa (6) . . . . . . . . . . . . , cu sediul (7) în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului (8) /numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice (9) /contul bancar . . . . ., cu sediul procesual ales (10) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (11) /prin reprezentant (12) . . . . . . . . . . . . / prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (13) . . . . .

în contradictoriu cu pârâta . . . . . . . . . . . . . . . . (14) , cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului/ contul bancar (15) , prin reprezentant (16) . . . . . . . . . . . . formulăm

CERERE DE DIZOLVARE A SOCIETĂŢII . . .

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

- dizolvarea societăţii pârâte S. . . . . . .

În fapt, arătăm că (17) . . . . . .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 237 din Legea nr. 31/1990.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri (18) . . . . ., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în (19) . . . . exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă (20), în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...