Back

Acţiune în dizolvarea societăţii la cererea asociatului

În vigoare de la 30.06.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

Instanţa (1)

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (2) . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales (3) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (4) . . ., personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (5) . . . . .

sau

Subscrisa (6) . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul (7) în . . . . ., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului (8) /contul bancar . . . . ., cu sediul procesual ales (9) pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact (10) /prin reprezentant (11) . . . . . . . . . . . . . . / prin consilier juridic . . . . . . . . . . . . . . /prin avocat . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact (12) . . . . .

în contradictoriu cu pârâta . . . . . . . . . . . . . (13) , cu sediul în . . . . ., având codul unic de înregistrare/ numărul de înmatriculare în registrul comerţului/ contul bancar (14) , prin reprezentant (15) . . . . . . . . . . . . . . formulăm

CERERE DE DIZOLVARE A SOCIETĂŢII . . . . .

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

- dizolvarea societăţii pârâte S. . . . . . . .

În fapt, arătăm că (16) . . . . . .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 227 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri (17) . . . . ., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în (18) . . . . exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii . . . . ., cu domiciliul în (19) . . . . ., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt . . . . . şi solicităm citarea acestora.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...