Back

Preşedintele României

Decretul nr. 428/2009 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

În vigoare de la 18.03.2009

Atenție! Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament care permite analiza modificărilor.

Cumpără forma portabilă în varianta PDF sau Kindle

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 referitoare la sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,

cu ocazia împlinirii vârstei de 85 de ani, în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa carieră pusă în slujba dezvoltării învăţământului superior românesc, pentru dragostea şi perseverenţa cu care a militat pentru ocrotirea mediului înconjurător,

Preşedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. -

Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler domnului profesor universitar doctor Marcian Bleahu, doctor honoris causa al Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

În temeiul id_link=1217599;art. 100 alin. (2) din
Constituţia României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Bucureşti, 13 martie 2009.

Nr. 428.

se încarcă...