Back

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap - ANPH

Ordinul nr. 590/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

În vigoare de la 05.12.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Văzând Referatul nr. 19.163 din data de 6 noiembrie 2008, prin care s-a solicitat aprobarea instrucţiunilor,

având în vedere prevederile art. 57 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Instrucţiunile pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,
Elena-Roxana Badea

Bucureşti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 590.

ANEXĂ
Jurisprudență (1)

INSTRUCŢIUNI
pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

se încarcă...