Back

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap - ANPH

Ordinul nr. 590/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

În vigoare de la 05.12.2008

Cumpără forma portabilă în varianta PDF sau Kindle

Văzând Referatul nr. 19.163 din data de 6 noiembrie 2008, prin care s-a solicitat aprobarea instrucţiunilor,

având în vedere prevederile art. 57 din Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Instrucţiunile pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,
Elena-Roxana Badea

Bucureşti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 590.

ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI
pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

se încarcă...