Back

Ministerul Justiţiei

Ordinul nr. 1860/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 30.03.2009! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 33,19 Lei

În vigoare de la 15.07.2008

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 533 din 15.07.2008.

Fişa actului →

Mergi la art.

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Comisia pentru cetăţenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeaşi lege,

constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă cererile de redobândire a cetăţeniei române ale persoanelor care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate, şi care sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă cererile de redobândire a cetăţeniei române ale persoanelor care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România, şi care sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Prezentul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiţiei,
Theodor Cătălin Nicolescu,
secretar de stat

Bucureşti, 7 iulie 2008.

Nr. 1.860/C.

ANEXA Nr. 1

LISTA
persoanelor care solicită redobândirea cetăţeniei române cu menţinerea
domiciliului în străinătate

1. Antoci Constantin, fiul lui - şi Antonina (născut la 22.10.1915 în localitatea Soroca), născut la data de 17 aprilie 1949 în localitatea Cuhneşti, judeţul Glodeni, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Soroca, str. D. Cantemir nr. 25, ap. 50. (2.127/2004)

2. Arama Victor, fiul lui Constantin (născut la 27.02.1930 în localitatea Lăpuşna) şi Iulia, născut la data de 29 ianuarie 1962 în localitatea Cimişlia, judeţul Cimişlia, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Mihai Viteazul nr. 51, ap. 9. (7.460/2003)

3. Armaş Oleg, fiul lui Sergiu (fiul lui Armean Zaharia, născut la 5.09.1911 în localitatea Unchiteşti, şi Ana) şi Raisa, născut la data de 9 martie 1980 în localitatea Chişinău, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, Calea Ieşilor nr. 19, ap. 118. (2.219/2003)

4. Armaş Sergiu, fiul lui Armean Zaharia (născut la 5.09.1911 în localitatea Unchiteşti) şi Ana, născut la data de 26 iunie 1948 în localitatea Stoicani, judeţul Soroca, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, Calea Ieşilor nr. 19, ap. 118. (2.217/2003)

5. Avram Oxana, fiica lui Nicolae şi Valentina (fiica lui Serjant Gavril şi Nina, născut la 4.01.1930 în localitatea Todireşti), născută la data de 9 august 1975 în localitatea Todireşti, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. M. Sadoveanu nr. 26, bl. 2, ap. 207. (1.560/2003)

6. Bahnă Diana, fiica lui Valeriu şi Eudochia (fiica lui Cîrlig Fiodor, născut la 18.12.1924 în localitatea Rezina, şi Vera), născută la data de 21 iunie 1985 în localitatea Cotiujenii Mari, judeţul Şoldăneşti, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Busuioceşti nr. 16, ap. 38. (4.479/2003)

7. Balaban Andrian, fiul lui Iustin (fiul lui Zinovia, născut la 19.10.1914 în localitatea Orhei) şi Irina, născut la data de 24 august 1982 în localitatea Chişinău, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, bd. Moscova nr. 13, ap. 7. (13.242/2003)

8. Balan Ion, fiul lui Nicolae (născut la 6.12.1903 în localitatea Căinari, raionul Căuşeni) şi Vera, născut la data de 27 iunie 1946 în localitatea Căinari, raionul Căuşeni, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Cetatea Chilia nr. 19. (595/2008)

9. Barba Liubov, fiica lui Vizitiv Ion şi Daria (născut la 11.03.1927 în localitatea Hînceşti), născută la data de 7 iunie 1961 în localitatea Sărata Galbenă, judeţul Lăpuşna, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. V. Lupu nr. 36, ap. 46. (11.956/2003)

10. Barba Pavel, fiul lui Mihail (născut la 21.11.1937 în localitatea Caracui) şi Axenia, născut la data de 4 iulie 1961 în localitatea Caracui, judeţul Lăpuşna, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn nr. 19, bl. 1, ap. 78. (11.961/2003)

11. Basoc Valentina, fiica lui Gheorghe şi Ecaterina (născută la 2.01.1929 în localitatea Ungheni), născută la data de 10 octombrie 1965 în localitatea Măcăreşti, judeţul Ungheni, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. E. Coca nr. 5, ap. 12. (197/2004)

12. Begu Mihail, fiul lui Tudor (fiul lui Vasile şi Ana, născut la 1.02.1903 în localitatea Truşeni) şi Ludmila, născut la data de 3 noiembrie 1974 în localitatea Chişinău, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Truşeni, judeţul Chişinău. (13.296/2003)

13. Bivol Ion, fiul lui Ilie (fiul lui Ion şi Efrosinia, născută la 24.02.1921 în localitatea Cojusna) şi Elena, născut la data de 1 octombrie 1970 în localitatea Cojusna, judeţul Străşeni, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cojusna, str. M. Eminescu nr. 104, judeţul Străşeni. (16.415/2003) Copii minori: Bivol Dionis, născut la data de 5.05.1992.

14. Bonarer Nonna, fiica lui Gropa Eugeniu (născut la 29.01.1921 în localitatea Bălţi) şi Nina, născută la data de 21 februarie 1951 în localitatea Rădoaia, judeţul Bălţi, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, Str. Independenţei nr. 50, ap. 198. (8.063/2003)

15. Botnaru Victor, fiul lui Carp şi Siilvia (fiica lui Guzun Alexei şi Tatiana, născută la 19.09.1932 în localitatea Buteşti), născut la data de 1 ianuarie 1984 în localitatea Negureni, judeţul Orhei, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Negureni, raionul Teleneşti. (11.968/2003)

16. Buzu Elizaveta, fiica lui Andrei şi Galina (fiica lui Galiţ Ion, născut la 13.07.1936 în localitatea Frumuşica, şi Olga), născută la data de 7 iunie 1983 în localitatea Peresecina, judeţul Orhei, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Făleşti, str. Ştefan cel Mare nr. 145, ap. 69, judeţul Bălţi. (8.031/2003)

17. Cernei Maria, fiica lui Moghildan Simion (născut la 4.07.1927 în localitatea Coşcalia, judeţul Tighina) şi Anastasia, născută la data de 15 februarie 1973 în localitatea Coşcalia, judeţul Tighina, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Coşniţa nr. 6, ap. 2. (676/2002) Copii minori: Cernei Sebastiana, născută la data de 20.04.2003.

18. Chirca Sergiu, fiul lui Mihail şi Alexandra (fiica lui Capaţina Petru, născut la 2.02.1929 în Chişinău, şi Vasilisa), născut la data de 17 septembrie 1983 în localitatea Floreni, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, localitatea Floreni. (7.930/2003) Copii minori: Chirca Vlad, născut la data de 23.10.2006.

19. Chiric Maria, fiica lui Nicolai (fiul lui Vasile şi Maria, născută la 7.01.1929 în localitatea Congaz) şi Maria, născută la data de 26 noiembrie 1981 în localitatea Congaz, judeţul Comrat, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Congaz, str. Lenin nr. 132, judeţul Comrat. (17.326/2003)

20. Cigulea Alexandru, fiul lui Ion (născut la 2.08.1928 în localitatea Călăraşi) şi Zinovia, născut la data de 10 februarie 1962 în localitatea Rădeni, judeţul Călăraşi, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Vasile Alecsandri nr. 88, ap. 2. (366/2004) Copii minori: Cigulea Andrieş, născut la data de 29.07.1998.

21. Cigulea Aliona, fiica lui Alexandru (fiul lui Ion, născut la 2.08.1928 în localitatea Rădeni, judeţul Călăraşi) şi Elena, născută la data de 14 octombrie 1986 în localitatea Rădeni, judeţul Călăraşi, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Vasile Alecsandri nr. 88, ap. 2. (366 bis/2004)

22. Cigulea Elena, fiica lui Andrieş Tudor (născut la 20.09.1939 în localitatea Călăraşi) şi Maria, născută la data de 1 aprilie 1967 în localitatea Onişcani, judeţul Călăraşi, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Vasile Alecsandri nr. 88, ap. 2. (365/2004)

23. Cobuşteanu Larisa, fiica lui Simion şi Iulia (fiica lui Puşcaşu Mihail şi Eugenia, născută în anul 1910), născută la data de 14 februarie 1976 în localitatea Cobusca Nouă, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cobusca Nouă, str. Chişinău nr. 6, raionul Anenii Noi. (995/2003)

24. Cocerva Vitalie, fiul lui Grigore şi Eleonora (născută la 24.08.1934 în localitatea Criuleni), născut la data de 14 februarie 1967 în localitatea Hîrtopul Mare, judeţul Criuleni, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, Str. Cucorilor nr. 16/2, ap. 5. (14.238/2003) Copii minori: Cocerva Cornel, născut la data de 19.08.1990.

25. Coica Ala, fiica lui Sergiu (născut la 17.10.1939 în localitatea Dubăsari) şi Eugenia, născută la data de 5 aprilie 1968 în localitatea Dubăsari, judeţul Dubăsari, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, Ciori, str. Cuza Vodă nr. 1. (12.060/2003)

26. Coliban Viorel, fiul lui Tudor şi Svetlana (fiica lui Borş Ion şi Margareta, născută la 2.03.1930 în localitatea Oniţcani), născut la data de 13 iunie 1981 în localitatea Chişinău, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cricova, str. Luceafărul nr. 1, ap. 25. (15.847/2003)

27. Creţu Petru, fiul lui Ion şi Ana (născut în anul 1935 în localitatea Pereni), născut la data de 8 februarie 1965 în localitatea Mireşti, judeţul Hînceşti, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hînceşti, str. Ştefan Vodă nr. 64. (14.963/2003)

28. Creţu Radu, fiul lui Petru (fiul lui Ion, născut la 1.07.1929 în raionul Hînceşti, localitatea Mireşti) şi Lidia, născut la data de 13 septembrie 1984 în localitatea Hînceşti, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hînceşti, str. Ştefan Vodă nr. 69. (3.476/2006)

29. Cucoş Oleg, fiul lui Ivan şi Nina (născut la 8.05.1924 în localitatea Donduşeni), născut la data de 19 februarie 1955 în localitatea Potsdam, judeţul Potsdam, Republica Democrată Germană, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Valea Crucii nr. 2, bl. 1, ap. 15. (9.836/2003)

30. Donţu Ludmila, fiica lui Ivan şi Tatiana (fiica lui Todica Ion, născut la 2.10.1925 în localitatea Orhei), născută la data de 19 octombrie 1983 în localitatea Isacova, judeţul Orhei, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, localitatea Cricova, str. Luceafărul nr. 1, ap. 22. (3.126/2005)

31. Doruc Iurie, fiul lui Chiril şi Feodosia (născută la 28.05.1938 în localitatea Şoldăneşti), născut la data de 29 ianuarie 1965 în localitatea Cobîlea, judeţul Orhei, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cobîlea, raionul Şoldăneşti. (4.476/2003)

32. Druţă Vitalie, fiul lui Petru (fiul lui Gheorghe şi Eudochia, născută la 20.02.1913 în localitatea Coşcalia) şi Anastasia, născut la data de 17 august 1982 în localitatea Coşcalia, judeţul Tighina, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Coşcalia, raionul Căinari. (8.989/2003)

33. Dumbraveanu Albina, fiica lui Iadrîşnicov Nicolae şi Tamara (născută la 10.09.1921 în localitatea Comrat), născută la data de 20 septembrie 1943 în localitatea Şatrovo, judeţul Curgan, Rusia, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, şos. Hînceşti nr. 55, bl. 3, ap. 32. (11.780/2003)

34. Enachi Vitalie, fiul lui Victor (fiul lui Gheorghe, născut la 5.05.1934 în localitatea Nisporeni) şi Elena, născut la data de 8 iulie 1980 în localitatea Corotna, Slobozia, judeţul Tighina, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Ion Creangă nr. 19, bl. 1, ap. 57. (1.799/2003)

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...