Back

Ministerul Justiţiei - MJ

Ordinul nr. 1860/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15.07.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Comisia pentru cetăţenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeaşi lege,

constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă cererile de redobândire a cetăţeniei române ale persoanelor care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate, şi care sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă cererile de redobândire a cetăţeniei române ale persoanelor care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România, şi care sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Prezentul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiţiei,
Theodor Cătălin Nicolescu,
secretar de stat

Bucureşti, 7 iulie 2008.

Nr. 1.860/C.

ANEXA Nr. 1

LISTA
persoanelor care solicită redobândirea cetăţeniei române cu menţinerea
domiciliului în străinătate

1. Antoci Constantin, fiul lui - şi Antonina (născut la 22.10.1915 în localitatea Soroca), născut la data de 17 aprilie 1949 în localitatea Cuhneşti, judeţul Glodeni, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Soroca, str. D. Cantemir nr. 25, ap. 50. (2.127/2004)

2. Arama Victor, fiul lui Constantin (născut la 27.02.1930 în localitatea Lăpuşna) şi Iulia, născut la data de 29 ianuarie 1962 în localitatea Cimişlia, judeţul Cimişlia, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Mihai Viteazul nr. 51, ap. 9. (7.460/2003)

3. Armaş Oleg, fiul lui Sergiu (fiul lui Armean Zaharia, născut la 5.09.1911 în localitatea Unchiteşti, şi Ana) şi Raisa, născut la data de 9 martie 1980 în localitatea Chişinău, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, Calea Ieşilor nr. 19, ap. 118. (2.219/2003)

4. Armaş Sergiu, fiul lui Armean Zaharia (născut la 5.09.1911 în localitatea Unchiteşti) şi Ana, născut la data de 26 iunie 1948 în localitatea Stoicani, judeţul Soroca, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, Calea Ieşilor nr. 19, ap. 118. (2.217/2003)

5. Avram Oxana, fiica lui Nicolae şi Valentina (fiica lui Serjant Gavril şi Nina, născut la 4.01.1930 în localitatea Todireşti), născută la data de 9 august 1975 în localitatea Todireşti, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. M. Sadoveanu nr. 26, bl. 2, ap. 207. (1.560/2003)

6. Bahnă Diana, fiica lui Valeriu şi Eudochia (fiica lui Cîrlig Fiodor, născut la 18.12.1924 în localitatea Rezina, şi Vera), născută la data de 21 iunie 1985 în localitatea Cotiujenii Mari, judeţul Şoldăneşti, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Busuioceşti nr. 16, ap. 38. (4.479/2003)

7. Balaban Andrian, fiul lui Iustin (fiul lui Zinovia, născut la 19.10.1914 în localitatea Orhei) şi Irina, născut la data de 24 august 1982 în localitatea Chişinău, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, bd. Moscova nr. 13, ap. 7. (13.242/2003)

8. Balan Ion, fiul lui Nicolae (născut la 6.12.1903 în localitatea Căinari, raionul Căuşeni) şi Vera, născut la data de 27 iunie 1946 în localitatea Căinari, raionul Căuşeni, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Cetatea Chilia nr. 19. (595/2008)

9. Barba Liubov, fiica lui Vizitiv Ion şi Daria (născut la 11.03.1927 în localitatea Hînceşti), născută la data de 7 iunie 1961 în localitatea Sărata Galbenă, judeţul Lăpuşna, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. V. Lupu nr. 36, ap. 46. (11.956/2003)

10. Barba Pavel, fiul lui Mihail (născut la 21.11.1937 în localitatea Caracui) şi Axenia, născut la data de 4 iulie 1961 în localitatea Caracui, judeţul Lăpuşna, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn nr. 19, bl. 1, ap. 78. (11.961/2003)

11. Basoc Valentina, fiica lui Gheorghe şi Ecaterina (născută la 2.01.1929 în localitatea Ungheni), născută la data de 10 octombrie 1965 în localitatea Măcăreşti, judeţul Ungheni, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. E. Coca nr. 5, ap. 12. (197/2004)

12. Begu Mihail, fiul lui Tudor (fiul lui Vasile şi Ana, născut la 1.02.1903 în localitatea Truşeni) şi Ludmila, născut la data de 3 noiembrie 1974 în localitatea Chişinău, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Truşeni, judeţul Chişinău. (13.296/2003)

13. Bivol Ion, fiul lui Ilie (fiul lui Ion şi Efrosinia, născută la 24.02.1921 în localitatea Cojusna) şi Elena, născut la data de 1 octombrie 1970 în localitatea Cojusna, judeţul Străşeni, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cojusna, str. M. Eminescu nr. 104, judeţul Străşeni. (16.415/2003) Copii minori: Bivol Dionis, născut la data de 5.05.1992.

14. Bonarer Nonna, fiica lui Gropa Eugeniu (născut la 29.01.1921 în localitatea Bălţi) şi Nina, născută la data de 21 februarie 1951 în localitatea Rădoaia, judeţul Bălţi, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, Str. Independenţei nr. 50, ap. 198. (8.063/2003)

15. Botnaru Victor, fiul lui Carp şi Siilvia (fiica lui Guzun Alexei şi Tatiana, născută la 19.09.1932 în localitatea Buteşti), născut la data de 1 ianuarie 1984 în localitatea Negureni, judeţul Orhei, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Negureni, raionul Teleneşti. (11.968/2003)

16. Buzu Elizaveta, fiica lui Andrei şi Galina (fiica lui Galiţ Ion, născut la 13.07.1936 în localitatea Frumuşica, şi Olga), născută la data de 7 iunie 1983 în localitatea Peresecina, judeţul Orhei, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Făleşti, str. Ştefan cel Mare nr. 145, ap. 69, judeţul Bălţi. (8.031/2003)

17. Cernei Maria, fiica lui Moghildan Simion (născut la 4.07.1927 în localitatea Coşcalia, judeţul Tighina) şi Anastasia, născută la data de 15 februarie 1973 în localitatea Coşcalia, judeţul Tighina, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Coşniţa nr. 6, ap. 2. (676/2002) Copii minori: Cernei Sebastiana, născută la data de 20.04.2003.

18. Chirca Sergiu, fiul lui Mihail şi Alexandra (fiica lui Capaţina Petru, născut la 2.02.1929 în Chişinău, şi Vasilisa), născut la data de 17 septembrie 1983 în localitatea Floreni, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, localitatea Floreni. (7.930/2003) Copii minori: Chirca Vlad, născut la data de 23.10.2006.

19. Chiric Maria, fiica lui Nicolai (fiul lui Vasile şi Maria, născută la 7.01.1929 în localitatea Congaz) şi Maria, născută la data de 26 noiembrie 1981 în localitatea Congaz, judeţul Comrat, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Congaz, str. Lenin nr. 132, judeţul Comrat. (17.326/2003)

20. Cigulea Alexandru, fiul lui Ion (născut la 2.08.1928 în localitatea Călăraşi) şi Zinovia, născut la data de 10 februarie 1962 în localitatea Rădeni, judeţul Călăraşi, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Vasile Alecsandri nr. 88, ap. 2. (366/2004) Copii minori: Cigulea Andrieş, născut la data de 29.07.1998.

21. Cigulea Aliona, fiica lui Alexandru (fiul lui Ion, născut la 2.08.1928 în localitatea Rădeni, judeţul Călăraşi) şi Elena, născută la data de 14 octombrie 1986 în localitatea Rădeni, judeţul Călăraşi, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Vasile Alecsandri nr. 88, ap. 2. (366 bis/2004)

22. Cigulea Elena, fiica lui Andrieş Tudor (născut la 20.09.1939 în localitatea Călăraşi) şi Maria, născută la data de 1 aprilie 1967 în localitatea Onişcani, judeţul Călăraşi, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Vasile Alecsandri nr. 88, ap. 2. (365/2004)

23. Cobuşteanu Larisa, fiica lui Simion şi Iulia (fiica lui Puşcaşu Mihail şi Eugenia, născută în anul 1910), născută la data de 14 februarie 1976 în localitatea Cobusca Nouă, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cobusca Nouă, str. Chişinău nr. 6, raionul Anenii Noi. (995/2003)

24. Cocerva Vitalie, fiul lui Grigore şi Eleonora (născută la 24.08.1934 în localitatea Criuleni), născut la data de 14 februarie 1967 în localitatea Hîrtopul Mare, judeţul Criuleni, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, Str. Cucorilor nr. 16/2, ap. 5. (14.238/2003) Copii minori: Cocerva Cornel, născut la data de 19.08.1990.

25. Coica Ala, fiica lui Sergiu (născut la 17.10.1939 în localitatea Dubăsari) şi Eugenia, născută la data de 5 aprilie 1968 în localitatea Dubăsari, judeţul Dubăsari, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, Ciori, str. Cuza Vodă nr. 1. (12.060/2003)

26. Coliban Viorel, fiul lui Tudor şi Svetlana (fiica lui Borş Ion şi Margareta, născută la 2.03.1930 în localitatea Oniţcani), născut la data de 13 iunie 1981 în localitatea Chişinău, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cricova, str. Luceafărul nr. 1, ap. 25. (15.847/2003)

27. Creţu Petru, fiul lui Ion şi Ana (născut în anul 1935 în localitatea Pereni), născut la data de 8 februarie 1965 în localitatea Mireşti, judeţul Hînceşti, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hînceşti, str. Ştefan Vodă nr. 64. (14.963/2003)

28. Creţu Radu, fiul lui Petru (fiul lui Ion, născut la 1.07.1929 în raionul Hînceşti, localitatea Mireşti) şi Lidia, născut la data de 13 septembrie 1984 în localitatea Hînceşti, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hînceşti, str. Ştefan Vodă nr. 69. (3.476/2006)

29. Cucoş Oleg, fiul lui Ivan şi Nina (născut la 8.05.1924 în localitatea Donduşeni), născut la data de 19 februarie 1955 în localitatea Potsdam, judeţul Potsdam, Republica Democrată Germană, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Valea Crucii nr. 2, bl. 1, ap. 15. (9.836/2003)

30. Donţu Ludmila, fiica lui Ivan şi Tatiana (fiica lui Todica Ion, născut la 2.10.1925 în localitatea Orhei), născută la data de 19 octombrie 1983 în localitatea Isacova, judeţul Orhei, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, localitatea Cricova, str. Luceafărul nr. 1, ap. 22. (3.126/2005)

31. Doruc Iurie, fiul lui Chiril şi Feodosia (născută la 28.05.1938 în localitatea Şoldăneşti), născut la data de 29 ianuarie 1965 în localitatea Cobîlea, judeţul Orhei, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cobîlea, raionul Şoldăneşti. (4.476/2003)

32. Druţă Vitalie, fiul lui Petru (fiul lui Gheorghe şi Eudochia, născută la 20.02.1913 în localitatea Coşcalia) şi Anastasia, născut la data de 17 august 1982 în localitatea Coşcalia, judeţul Tighina, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Coşcalia, raionul Căinari. (8.989/2003)

33. Dumbraveanu Albina, fiica lui Iadrîşnicov Nicolae şi Tamara (născută la 10.09.1921 în localitatea Comrat), născută la data de 20 septembrie 1943 în localitatea Şatrovo, judeţul Curgan, Rusia, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, şos. Hînceşti nr. 55, bl. 3, ap. 32. (11.780/2003)

34. Enachi Vitalie, fiul lui Victor (fiul lui Gheorghe, născut la 5.05.1934 în localitatea Nisporeni) şi Elena, născut la data de 8 iulie 1980 în localitatea Corotna, Slobozia, judeţul Tighina, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Ion Creangă nr. 19, bl. 1, ap. 57. (1.799/2003)

35. Eremia Ivan, fiul lui Ivan (născut la 9.05.1925 în localitatea Cahul) şi Ana, născut la data de 15 octombrie 1955 în localitatea Colibaşi, judeţul Cahul, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Stăuceni, str. Mihai Eminescu nr. 4, raionul Criuleni. (4.734/2003)

36. Eremia Zinaida, fiica lui Muntean Mihail (născut la 8.10.1919 în localitatea Căbăieşti) şi Tatiana, născută la data de 18 septembrie 1952 în localitatea Căbăieşti, judeţul Ungheni, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Stăuceni, str. Mihai Eminescu nr. 4, raionul Criuleni. (4.737/2003)

37. Filimon Timofei, fiul lui Petru (fiul lui Timofei, născut la 23.01.1923 în localitatea Lăpuşna) şi Eugenia, născut la data de 17 septembrie 1982 în localitatea Cărpineni, judeţul Lăpuşna, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cărpineni, Str. Podgoriilor nr. 26, raionul Hînceşti. (9.138/2003)

38. Foltea Ghenadie, fiul lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 10.01.1912 în localitatea Ciuciuleni) şi Liuba, născut la data de 20 iunie 1973 în localitatea Chişinău, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, bd. Dacia nr. 9, bl. 1, ap. 27. (1.652/2003)

39. Foltea Natalia, fiica lui Ion (fiul lui Vasile, născut la 10.01.1912 în localitatea Ciuciuleni, şi Sofia) şi Liuba, născută la data de 21 februarie 1978 în localitatea Chişinău, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, bd. Dacia nr. 9, ap. 27. (1.723/2003)

40. Frunză Gheorghe, fiul lui Ion (născut în anul 1924 în localitatea Ciobalaccia Cantemir) şi Maria, născut la data de 1 noiembrie 1958 în localitatea Ciobalaccia Cantemir, judeţul Cahul, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ciobalaccia, judeţul Cahul. (2.690/2003) Copii minori: Frunză Codrina, născută la data de 29.07.1996, şi Frunză Cristi, născut la data de 6.01.1993.

41. Garuţa Vasile, fiul lui Cazacu Vladimir şi Garuţa Elena (fiica lui Maria, născută la 1.08.1916 în localitatea Tighina), născut la data de 2 ianuarie 1977 în localitatea Coşcalia, judeţul Căinari, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Coşcalia, Str. Independenţei, judeţul Căinari. (6.027/2003)

42. Gherman Elena, fiica lui Raducan Aurel şi Viorica (născută la 6.06.1932 în Cernăuţi), născută la data de 29 august 1966 în localitatea Privorochi, raionul Hliboca, Cernăuţi, Ucraina, cetăţean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Privorochi, raionul Hliboca, Cernăuţi. (7.361/2003)

43. Ghimp Rita, fiica lui Arsenii Vasile (născut la 17.01.1932 în Zăbriceni) şi Zinaida, născută la data de 1 iunie 1967 în localitatea Zăbriceni, judeţul Edineţ, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. N. Dimo nr. 31, bl. 1, ap. 190. (8.367/2003)

44. Ghimp Veronica, fiica lui Nicolae şi Rita (fiica lui Arsenii Vasile, născut la 17.01.1932 în localitatea Edineţ), născută la data de 3 iulie 1987 în localitatea Zăbriceni, judeţul Edineţ, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. N. Dimo nr. 31, bl. 1, ap. 190. (8.367bis/2003)

45. Gorban Adrian, fiul lui Ilie (fiul lui Pintilie, născut la 1.08.1919 în localitatea Coşcalia, raionul Tighina, şi Feodora) şi Lucia, născut la data de 29 martie 1984 în localitatea Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Coşcalia, judeţul Tighina. (14.617/2003)

46. Grama Valeriu, fiul lui Fiodor şi Zinaida (fiica lui Morozan Tudor, născut la 23.08.1923 în Chişinău, şi Ana), născut la data de 18 mai 1975 în localitatea Hîrtopul Mare, judeţul Criuleni, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Cahul nr. 8, bl. 2, ap. 61. (1.933/2004)

47. Grecu Dumitru, fiul lui Ion (născut în anul 1903 în localitatea Ungheni) şi Ana, născut la data de 8 decembrie 1942 în localitatea Poiana, judeţul Ungheni, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Boghenii Noi, judeţul Ungheni. (6.657/2003)

48. Grumeza Dmitrii, fiul lui Valentin (fiul lui Gheorghe, născut la 1.06.1927 în localitatea Baroncea, judeţul Soroca, şi Maria) şi Maria, născut la data de 1 mai 1989 în localitatea Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. H. Botev nr. 19/1, ap. 102. (5.263bis/2003)

49. Gumeniuc Elena, fiica lui Ion (fiul lui Elena, născută la 6.04.1930 în Chişinău) şi Ludmila, născută la data de 6 noiembrie 1981 în localitatea Străşeni, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Străşeni, Str. Chişinăului nr. 13, bl. 1, ap. 12. (15.967/2003)

50. Gumeniuc Ion, fiul lui Procopie (născut în anul 1927 în Chişinău) şi Elena, născut la data de 6 iulie 1957 în localitatea Chirianca, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Străşeni, Str. Chişinăului nr. 13, bl. 1, ap. 12. (1.112/2004)

51. Guşan Lucia, fiica lui Nistor şi Larisa (fiica lui Boldescu Alexei şi Elisaveta, născută la 1911 în localitatea Bădiceni), născută la data de 24 iulie 1975 în localitatea Bădiceni, judeţul Soroca, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. V. Vărzaru nr. 5, bl. 1, ap. 30. (11.584/2003)

52. Guzun Ion, fiul lui Anatolie (fiul lui Alexandru, născut la 25.04.1923) şi Silvia, născut la data de 7 noiembrie 1983 în localitatea Chişinău, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Cioriceşti nr. 9. (1.135/2003)

53. Jalbă Iulia, fiica lui Nicolae (născut la 10.03.1913 în localitatea Nisporeni) şi Efrosinia, născută la data de 3 octombrie 1950 în localitatea Grozeşti, judeţul Ungheni, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Albişoara nr. 84, bl. 2, ap. 24. (16.880/2003)

54. Lucaş Oleg, fiul lui Lucaş Nicolae (născut la 9.05.1935 în localitatea Lebedin) şi Lucaş Eudochia, născut la data de 29 decembrie 1964 în localitatea Chişinău, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Bucureşti, str. Matei Basarab nr. 88, bl. L 116, sc. A, parter, ap. 1. (2.675/2005) Copii minori: Lucaş Oleg, născut la data de 12.11.1995, şi Lucaş Igor, născut la data de 7.06.1998.

55. Macari Iurie, fiul lui Timofei (născut la 25.07.1933 în localitatea Orhei) şi Nina, născut la data de 31 martie 1968 în localitatea Mîndreşti, judeţul Orhei, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mîndreşti, raionul Telneşti. (8.074/2003)

56. Marandici Iurie, fiul lui Vasile şi Antonina (născut la 18.09.1934 în localitatea Cricova), născut la data de 20 mai 1963 în localitatea Cricova, judeţul Cricova, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cricova, Str. Chişinăului nr. 73. (15.850/2003)

57. Maţcu Ion, fiul lui Stratu Ştefan (fiul lui Vasile, născut la 15.02.1923 în localitatea Abaclia) şi Raisa, născut la data de 17 august 1978 în localitatea Abaclia, judeţul Lăpuşna, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Abaclia, str. Tolstoi nr. 8, raionul Basarabeasca. (528/2003)

58. Melnic Aliona, fiica lui Ion (fiul lui Petru, născut la 1.08.1925 în localitatea Edineţ) şi Ana, născută la data de 19 august 1981 în localitatea Chişinău, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Albişoara nr. 84, bl. 3, ap. 56. (14.834/2003)

59. Melnic Victoria, fiica lui Vîrtos Victor şi Vîrtos Natalia (născută la 10.09.1923 în localitatea Şoldăneşti), născută la data de 22 octombrie 1974 în localitatea Chişinău, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Kiev nr. 6, bl. 3, ap. 1.(698/2004) Copii minori: Melnic Vladislav, născut la data de 7.10.1995 şi Melnic Dmitrii, născut la data de 7.10.1995.

60. Mihalachi Vitalie, fiul lui Ion (născut la 10.06.1937 în localitatea Orhei) şi Ana, născut la data de 15 aprilie 1971 în localitatea Tiraspol, judeţul Tiraspol, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Tudor Vladimirescu nr. 10, bl. 1, ap. 24. (2.355/2005)

61. Morari Boris, fiul lui Ion (născut la 20.08.1930 în localitatea Olăneşti) şi Eudochia, născut la data de 6 septembrie 1961 în localitatea Olăneşti, judeţul Tighina, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Miron Costin nr. 13, bl. 3, ap.70. (8.188/2003) Copii minori: Morari Victoria, născută la data de 30.08.1990.

62. Morari Nadejda, fiica lui Jîmbei Alexandru şi Sofia (născută la 18.11.1934 în localitatea Vălcineţ), născută la data de 29 iunie 1966 în localitatea Vălcineţ, judeţul Ungheni, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, Str. Independenţei nr. 50, ap. 91.(4.701/2003)

63. Moraru Dumitru, fiul lui Tudor (născut la 18.09.1934 în Zamcioji) şi Nadejda, născut la data de 2 februarie 1963 în localitatea Zamcioji, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, Str. Independenţei nr. 50, ap. 91.(4.702/2003)

64. Moraru Eduard, fiul lui Boris (fiul lui Pavel şi Axenia, născută la 14.04.1903 în localitatea Obileni) şi Maria, născut la data de 5 septembrie 1984 în localitatea Obileni, judeţul Lăpuşna, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Obileni, raionul Hînceşti.(13.001/2003)

65. Moraru Elena, fiica lui Vasile şi Zinaida (fiica lui Ţurcanu Pantelimon şi Feodora, născută la 11.03.1925 în localitatea Recea), născută la data de 1 iunie 1985 în localitatea Străşeni, judeţul Străşeni, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. N.Grădescu nr. 1.(142/2004)

66. Moraru Serghei, fiul lui Vasile (fiul lui Visarion, născut la 5.06.1932 în localitatea Ignăţeni, judeţul Orhei şi Feodosia) şi Valentina, născut la data de 10 septembrie 1986 în localitatea Crasnaia Gorca, raionul Grigoriopol, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Grigoriopol, str. Şevcenco nr. 4, ap. 13.(2.464bis/2002)

67. Movileanu Tatiana, fiica lui Vasile şi Ecaterina (fiica lui Sîrghi Vasile născut la 4.03.1923 în localitatea Străşeni), născută la data de 23 aprilie 1983 în localitatea Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. M. Basarab nr. 8, bl. 2, ap. 53. (2.862/2006)

68. Mura Oleg, fiul lui Alexei (fiul lui Hrisane şi Olga, născută la 12.05.1923 în localitatea Doneţc) şi Elisaveta, născut la data de 10 martie 1980 în localitatea Orhei, judeţul Orhei, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Orhei, str. Ion Creangă nr. 8.(6.360/2003) Copii minori: Mura Octavian, născut la data de 30.12.2000.

69. Nastas Anton, fiul lui Vasile (născut la 25.12.1924 în localitatea Mîndreşti) şi Irina, născut la data de 30 septembrie 1957 în localitatea Mîndreşti, judeţul Orhei, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. A. Donici nr. 8, ap. 11.(2.694/2003)

70. Onoprienco Mihai, fiul lui Nicolae şi Mirela (fiica lui Negru Mihail, născut la 23.10.1931 în localitatea Soroca, şi Maria), născut la data de 4 ianuarie 1985 în localitatea Ciutuleşti, judeţul Floreşti, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Lunga, Str. Lunga bl. 58, ap. 37, raionul Floreşti.(4.472/2004)

71. Osadcenco Dmitri, fiul lui Ivan şi Stepanida (născută la 30.04.1933 în localitatea Cahul), născut la data de 30 octombrie 1964 în localitatea Cahul, judeţul Cahul, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, str. C. Negruzzi nr. 65.(13.751/2003)

72. Păun Constanţa, fiica lui Constantin şi Ecaterina (fiica lui Gomora Ion, născut în anul 1909 în localitatea Olişcani), născută la data de 17 august 1985 în localitatea Chişinău, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Moscova BD nr. 15, bl. 1, ap. 20.(477/2005)

73. Petrişin Vitalie, fiul lui Victor şi Agafia (fiica lui Pascari Tudor, născut la 10.02.1927 în localitatea Sîngerei), născut la data de 25 noiembrie 1985 în localitatea Alexăndreni, raionul Sîngerei, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Alexăndreni, raionul Sîngerei. (1.575/2006)

74. Petroaie Valeriu, fiul lui Simion şi Eugenia (fiica lui Florea Vasile şi Maria, născută la 8.11.1919 în localitatea Cahul), născut la data de 26 noiembrie 1976 în localitatea Cahul, judeţul Cahul, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, judeţul Cahul, localitatea Crihana Veche.(9.120/2003)

75. Plamadeala Ivan, fiul lui Gheorghe (născut la 30.07.1928 în Chişinău) şi Alexandra, născut la data de 24 aprilie 1963 în localitatea Ulmu, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, Str. Salcîmilor nr. 24, bl. 1, ap. 58.(15.338/2003)

76. Plamadeala Parascovia, fiica lui Golubenco Tudor (născut la 11.08.1930 în Chişinău) şi Maria, născută la data de 6 mai 1971 în localitatea Horodca, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Horodca, judeţul Chişinău.(15.327/2003) Copii minori: Plamadeala Gheorghe, născut la data de 4.02.1991 şi Plamadeala Dan, născut la data de 29.07.1997.

77. Popov Victor, fiul lui Vilea (fiul lui Gherasim, născut la 1.03.1924 în localitatea Căuşeni) şi Tatiana, născut la data de 15 octombrie 1982 în localitatea Cîrnăţeni, judeţul Căuşeni, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cîrnăţeni, judeţul Căuşeni. (2.397/2005)

78. Porosencov Egor, fiul lui Andrei şi Lora (fiica lui Andrievschi Grigore şi Maria, născută la 15.01.1934 în localitatea Cosăuţi), născut la data de 22 mai 1984 în localitatea Chişinău, judeţul Chişinău, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Aron Pumnul nr. 118.(9.336/2003)

79. Porosencova Lora, fiica lui Andrievschi Grigore şi Maria (născută la 23.06.1937 în localitatea Cosăuţi, judeţul Soroca), născută la data de 19 ianuarie 1963 în localitatea Cosăuţi, judeţul Soroca, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, str. Aron Pumnul nr. 118.(9.341/2003)

80. Răileanu Elena, fiica lui Rusu Mihail şi Zinovia (născută la 1.07.1935 în localitatea Lăpuşna), născută la data de 8 ianuarie 1955 în localitatea Lăpuşna, judeţul Hînceşti, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 26, bl. 1, ap. 12. (15.883/2003)

81. Răileanu Ştefan, fiul lui Buşilă Gheorghe şi Ana (născută în anul 1928 în localitatea Hogineşti), născut la data de 9 ianuarie 1952 în localitatea Hogineşti, judeţul Călăraşi, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 26, bl. 1, ap. 12.(15.881/2003)

82. Rusu Alina, fiica lui Octavian (fiul lui Mihail, născut la 1.11.1914 în localitatea Plop, şi Ecaterina) şi Iulia, născută la data de 6 noiembrie 1973 în localitatea Donduşeni, judeţul Edineţ, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Donduşeni, str. I. Sîrbu nr. 11, bl. 1, ap. 22.(5.332/2003) Copii minori: Cudalba Iulian, născut la data de 9.08.1996.

83. Rusu Gheorghe, fiul lui Petru şi Sofia (născut la 19.05.1914 în localitatea Gribova), născut la data de 11 februarie 1943 în localitatea Hăsnăşenii Mari, judeţul Bălţi, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Roşcani, str. C. Negruzzi nr. 3, raionul Anenii Noi. (10.106/2003)

84. Rusu Ion, fiul lui Ipolit şi Zinaida (fiica lui Guja Ion şi Sofia, născută la 7.10.1926 în localitatea Şestaci), născut la data de 14 mai 1985 în localitatea Sîrcova, judeţul Rezina, Republica Moldova, cetăţean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîrcova, judeţul Rezina.(6.464/2003)

se încarcă...