Back

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.01.2009 până la 01.01.2016, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordinul nr. 2634/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) şi art. 25 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 2. -

(1) Se aprobă Normele specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, cuprinse în anexa nr. 2*).

(2) Modelele documentelor financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 3*) pot fi adaptate din punctul de vedere al formatului, în funcţie de necesităţi, cu obligaţia respectării conţinutului minimal prevăzut în anexa nr. 2.

*) Anexele nr. 2 şi 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 bis abonament, care se poate achiziţiona şi de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Art. 3. -

Se aprobă documentele financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 4, care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

(1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 şi 23 bis din 7 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat

Bucureşti, 27 noiembrie 2008.

Nr. 3.512.

ANEXA Nr. 1
Jurisprudență (2)

NORME METODOLOGICE
de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile

ANEXA Nr. 2
Jurisprudență (2)

NORMELE SPECIFICE
DE ÎNTOCMIRE ŞI UTILIZARE A DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE

ANEXA Nr. 3

MODELELE DOCUMENTELOR
FINANCIAR-CONTABILE

ANEXA Nr. 4

DOCUMENTELE FINANCIAR-CONTABILE
care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data
încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost
întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 din Legea
contabilităţii nr. 82/1991, republicată

Nr. crt. Denumire formular Cod
Bază Variantă
1. Notă de recepţie şi constatare de diferenţe 14-3-1A
2. Bon de primire în consignaţie 14-3-2
3. Bon de predare, transfer, restituire 14-3-3A
4. Bon de consum 14-3-4A
5. - Bon de consum (colectiv) 14-3-4/aA
6. - Fişă limită de consum 14-3-4/bA
7. Dispoziţie de livrare 14-3-5A
8. Fişă de magazie 14-3-8
9. - Fişă de magazie (cu două unităţi de măsură) 14-3-8/a
10. Listă de inventariere 14-3-12
11. - Listă de inventariere 14-3-12/b
12. - Listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice) 14-3-12/a
13. Chitanţă 14-4-1
14. - Chitanţă pentru operaţiuni în valută 14-4-1/a
15. Dispoziţie de plată/încasare către casierie 14-4-4
16. Decont pentru operaţiuni în participaţie 14-4-14
17. Ordin de deplasare (delegaţie) 14-5-4
18. - Ordin de deplasare (delegaţie) în străinătate (transporturi internaţionale) 14-5-4/a
19. Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) 14-5-5
20. - Decont de cheltuieli valutare (transporturi internaţionale) 14-5-5/a
21. Notă de debitare-creditare 14-6-1A
22. Extras de cont 14-6-3
23. Borderou de primire a obiectelor în consignaţie 14-6-14
24. Borderou de ieşire a obiectelor în consignaţie 14-6-15
25. Jurnal privind operaţiuni diverse (pentru conturi sintetice) 14-6-17
26. Fişă de cont pentru operaţiuni diverse 14-6-22
27. - Fişă de cont pentru operaţiuni diverse (în valută şi în lei) 14-6-22/a
28. Document cumulativ 14-6-24
29. - Document cumulativ 14-6-24/b
30. Decizie de imputare 14-8-2
31. - Angajament de plată 14-8-2/a
se încarcă...